Nutshell is super user-friendly and intuitive

I would highly recommend Nutshell

Easy to use and... wait for it ... 100% buy in!

Nutshell is both simple and powerful

Asiakastietojen ymmärtäminen ja niiden kerääminen

Haluatko ymmärtää asiakaskuntaasi paremmin ja tehdä perustellumpia päätöksiä markkinoinnin, myynnin, tuote- ja palvelukehityksen sekä asiakaspalvelun suhteen? Sinun on ymmärrettävä, miten asiakastietoja kerätään, hallitaan ja hyödynnetään onnistuneesti ja eettisesti.

Seuraavassa on lueteltu tiedonkeruuprosessin keskeiset vaiheet, joita sinun tulisi noudattaa, jotta keräämäsi tiedot olisivat tarkkoja ja hyödyttäisivät yritystäsi.

Kerättävien keskeisten tietojen määrittäminen

Ennen kuin aloitat asiakastietojen keräämisen, sinun on määriteltävä, mitä tietoja haluat kerätä. Keräämäsi tiedon pitäisi olla merkityksellistä liiketoimintasi ja myyntitavoitteidesi kannalta, ja sen pitäisi auttaa sinua pääsemään lähemmäksi näiden tavoitteiden saavuttamista.

On neljä päätyyppiä asiakastietoja, jotka on otettava huomioon tiedonkeruuprosessia aloitettaessa:

 • Demografiset tiedot: Demografiset tiedot sisältävät asiakkaista ja asiakkaista kerättäviä perustietoja, kuten nimi, osoite, sukupuoli, ikä, sähköpostiosoite, ammatti ja muut yhteystiedot.
 • Ostaminen ja ostokäyttäytyminen: Nämä tiedot viittaavat asiakkaiden vuorovaikutukseen yrityksesi kanssa, kuten viimeaikaisiin ostoihin, asiakasuskollisuustietoihin, ostohistoriaan ja ostokäyttäytymisen suuntauksiin.
 • Viestinnän mieltymykset: Asiakkaillasi on erilaiset mieltymykset siitä, miten he haluavat yrityksesi olevan yhteydessä heihin. Olipa kyse sitten sähköpostista, tekstiviestistä tai puhelinsoitosta, on tärkeää tuntea ja muistaa jokaisen asiakkaasi viestintätottumukset.
 • Sitoutuminen digitaalisiin kanaviin: Se, miten asiakkaasi ovat vuorovaikutuksessa eri digitaalisten kanavien kanssa, voi kertoa paljon heistä ja auttaa sinua ymmärtämään, miten he ovat vuorovaikutuksessa brändisi kanssa. Kerättäviä sitoutumistietopisteitä ovat muun muassa sosiaalisen median tykkäykset, jakamiset, kommentit ja seuraamiset.

Opi tunnistamaan, mitä asiakastietoja haluat kerätä:

keskeisten tietojen tunnistaminen

Menetelmät asiakastietojen keräämiseksi

Tiedonkeruumenetelmiä on useita erilaisia, ja kullakin menetelmällä on erilaisia etuja ja haittoja kerättävän asiakastiedon tyypin ja laadun suhteen.

 • Haastattelut: Haastattelut: Haastattelut mahdollistavat kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa, ja ne ovat hyvä tapa tutustua asiakkaaseen henkilökohtaisemmassa ympäristössä.
 • Verkkoanalytiikka: Online-analytiikka käsittelee verkkosivustolta ja sosiaalisen median kanavista kerättyjä asiakastietoja. Sosiaalisen median sivustoilla, kuten Facebookissa ja Instagramissa, on yritystilisivut, jotka keräävät ja järjestävät näitä tietoja, ja hakukoneet, kuten Google, tarjoavat syvällisiä analytiikkasivuja.
 • Transaktiotiedot: Liiketapahtumatiedot saadaan suoraan yrityksestäsi, ja ne ovat laajempia kuin peruslaskut. Täältä saat tietoa asiakkaiden ostotottumuksista, tuote- tai palvelumieltymyksistä ja ostokäyttäytymisestä.
 • Asiakaspalaute: Asiakaspalautetta voidaan kerätä kyselytutkimusten ja verkkolomakkeiden avulla tai jopa henkilökohtaisesti (jos sinulla on fyysinen myymälä). Asiakaspalaute on loistava tapa saada suodattamatonta palautetta tuotteistasi, palveluistasi ja koko yrityksestäsi.
 • Havainto: Se on haastattelujen ja asiakaspalautteen tavoin loistava tapa kerätä raakaa tietoa asiakkaiden osto- ja ostokäyttäytymisestä reaaliajassa.
 • Julkiset asiakirjat: Julkiset rekisterit sisältävät arvokasta tietoa paikallisista väestötiedoista, tuloista ja muista tiettyjen alueiden ominaisuuksista.

Lue lisää asiakastietojen keruumenetelmistä:

tiedonkeruumenetelmät

Tietojen laadun ja tarkkuuden varmistaminen CRM:ssä

Asiakastietojen avulla yritykset saavat arvokasta tietoa asiakaskunnastaan ja voivat tehdä tietoon perustuvia myyntiennusteita. Näiden ennusteiden tarkkuus riippuu siitä, kuinka laadukkaita tietoja otetaan vastaan. Datan laatu- ja tarkkuusstrategioiden avulla voit tehdä juuri niin.

Asiakastietojen laadun ja tarkkuuden varmistaminen CRM:ssä alkaa ajantasaisen, tarkan, luotettavan ja johdonmukaisen tiedon keräämisellä. Laadukkaat tiedot auttavat yrityksiä tekemään tarkkoja myyntiennusteita, mutta ne auttavat myös luomaan kohdennettuja, tietoon perustuvia markkinointikampanjoita ja tukevat myyntiedustajia erinomaisen asiakaspalvelun tarjoamisessa.

On kolme pääprosessia, joiden avulla voit varmistaa, että keräät ja ylläpidät asiakastietoja ajantasaisesti, tarkasti, luotettavasti ja johdonmukaisesti:

 • Tietojen validointi: Tietojen validointi tarkoittaa CRM-järjestelmään tallennettujen asiakastietojen tarkistamista sen varmistamiseksi, että ne täyttävät yrityksesi ja toimialasi asettamat standardit ja säännöt. Tietojen validoinnin avulla voit varmistaa, että tiedot ovat virheettömiä ja helposti tulkittavissa.
 • CRM-tietojen puhdistus: Tietojen puhdistus, joka tunnetaan myös nimellä tietojen pesu, on prosessi, jossa muutetaan tai poistetaan tarpeettomia asiakastietoja. Tähän kuuluvat epätarkat, vanhentuneet, päällekkäiset, korruptoituneet tai epäjohdonmukaisesti muotoillut tiedot.
 • Tiedonhallinta: Tietohallinta on prosessi, jossa laaditaan asiakastietojen keräämistä ja tallentamista koskevat sisäiset standardit ja käytännöt. Nämä standardit auttavat hallitsemaan sitä, miten CRM:ssä olevia tietoja kerätään, tallennetaan, analysoidaan ja poistetaan.

Lisätietoja CRM-tietojen laadusta ja tarkkuudesta:

tietojen laadun varmistaminen

Tietosuojan ja vaatimustenmukaisuuden merkitys

Kukaan ei halua, että hänen henkilötietonsa ovat kaikkien nähtävillä, varsinkaan asiakkaidesi. Asiakastietojen tietosuoja ja vaatimustenmukaisuus ovat tärkeitä asiakastietojen keräämisen ja tallentamisen osa-alueita, koska ne suojaavat asiakastietojasi mahdollisilta tietoturvaloukkauksilta ja suojaavat yritystäsi mahdollisilta sakotuksilta ja oikeusjutuilta.

Tietosuojalainsäädäntö auttaa säätelemään sellaisten asiakastietojen keräämistä, tallentamista ja käyttöä, joita voidaan pitää yksityisinä tai arkaluonteisina. Seuraavassa luetellaan kolme tärkeintä tietosuojasäännöstä, jotka yritysten tulisi tuntea:

 • Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR): Yleinen tietosuoja-asetus: Yleinen tietosuoja-asetus antaa Euroopan unionin kansalaisille oikeuden tutustua tietoihinsa, oikaista niitä tai poistaa ne ja antaa heille oikeuden tietojen siirrettävyyteen. Jos yrityksesi toimii EU:ssa tai palvelee asiakkaita EU:ssa, sinun on noudatettava GDPR-asetusta.
 • Kalifornian kuluttajansuojalaki (CCPA): CCPA: CCPA edellyttää, että Kaliforniassa toimivat yritykset julkistavat käyttämänsä tiedonkeruukäytännöt ja antavat asiakkailleen mahdollisuuden kieltää tietojensa myynnin kolmansille osapuolille.
 • HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act): HIPAA: HIPAA suojaa potilaiden henkilökohtaisia terveystietoja luovuttamiselta. Kaikkien terveydenhuoltoalalla toimivien yritysten on noudatettava tätä asetusta.

Lue lisää tietosuojasta ja vaatimustenmukaisuudesta:

tietosuojan merkitys

Nutshell on CRM, johon voit luottaa

Etsitkö CRM-järjestelmää, jonka avulla on helppo kerätä ja hallita asiakastietojasi? Nutshell on täydellinen valinta. Jos haluat nähdä, mitä työkalumme voi tehdä puolestasi, tutustu 14 päivän ilmaiseen kokeilujaksoon jo tänään.

Aloita ilmainen kokeilujakso

Liity yli 30 000 muun myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen joukkoon. Tilaa Sell to Win -uutiskirjeemme!