Nutshell is super user-friendly and intuitive

I would highly recommend Nutshell

Easy to use and... wait for it ... 100% buy in!

Nutshell is both simple and powerful

Forståelse av kundedata og hvordan du samler dem inn

Ønsker du å forstå kundebasen din bedre og ta bedre informerte beslutninger knyttet til markedsføring, salg, produkt- og tjenesteutvikling og kundeservice? Da må du vite hvordan du samler inn, administrerer og bruker kundedata på en etisk forsvarlig måte.

Nedenfor følger noen viktige trinn i datainnsamlingsprosessen som du bør følge for å sikre at dataene du samler inn, er nøyaktige og nyttige for virksomheten din.

Identifisere viktige datapunkter som skal samles inn

Før du begynner å samle inn kundedata, må du først identifisere hvilken informasjon du ønsker å samle inn. Dataene du samler inn, bør være relevante for virksomheten og salgsmålene dine og bidra til at du kommer nærmere disse målene.

Det er fire hovedtyper av kundedata du bør vurdere når du starter datainnsamlingen:

 • Demografiske data: Demografiske data omfatter grunnleggende informasjon fra kunder og klienter, som navn, adresse, kjønn, alder, e-post, yrke og annen kontaktinformasjon.
 • Kjøp og kjøpsatferd: Disse dataene refererer til kundenes interaksjon med bedriften, for eksempel nylige kjøp, kundelojalitetsdata, kjøpshistorikk og trender i kjøpsatferd.
 • Kommunikasjonspreferanser: Kundene dine har ulike preferanser for hvordan de ønsker at bedriften din skal kommunisere med dem. Enten det er via e-post, SMS eller telefon, er det viktig å kjenne til og huske kundenes kommunikasjonspreferanser.
 • Engasjement i digitale kanaler: Hvordan kundene dine samhandler med ulike digitale kanaler kan si mye om dem og hjelpe deg med å forstå hvordan de interagerer med merkevaren din. Datapunkter for engasjement kan være likes, delinger, kommentarer og følgere i sosiale medier.

Lær hvordan du identifiserer hvilke kundedata du ønsker å samle inn:

identifisere viktige datapunkter

Metoder for innsamling av kundedata

Det finnes flere ulike metoder for datainnsamling, og hver metode har ulike fordeler og ulemper når det gjelder typen og kvaliteten på kundedataene som samles inn.

 • Intervjuer: Intervjuer gjør det mulig å interagere med kundene ansikt til ansikt, og er en fin måte å bli bedre kjent med dem på i en mer personlig setting.
 • Nettbasert analyse: Online analytics handler om kundedata som samles inn fra nettstedet ditt og sosiale medier. Sosiale medier som Facebook og Instagram har bedriftskontosider som samler inn og organiserer disse dataene, og søkemotorer som Google tilbyr grundige analysesider.
 • Transaksjonsdata: Transaksjonsdata hentes direkte fra virksomheten din og omfatter mer enn bare fakturaer. Her kan du få innsikt i kundenes kjøpsvaner, produkt- eller tjenestepreferanser og kjøpsatferd.
 • Tilbakemeldinger fra kundene: Tilbakemeldinger fra kundene kan innhentes gjennom spørreundersøkelser og nettskjemaer, eller til og med ved personlig oppmøte (hvis du har en fysisk butikk). Kundetilbakemeldinger er en fin måte å få ufiltrerte tilbakemeldinger om produktene, tjenestene og virksomheten som helhet.
 • Observasjon: Observasjon er ustrukturert og er, i likhet med intervjuer og tilbakemeldinger fra kunder, en fantastisk måte å samle inn rådata om kundenes handle- og kjøpsatferd i sanntid.
 • Offentlige registre: Offentlige registre inneholder verdifull informasjon om lokal demografi, inntekt og andre kjennetegn ved spesifikke områder.

Les mer om metoder for innsamling av kundedata:

metoder for innsamling av data

Sikre datakvalitet og nøyaktighet i CRM

Kundedata brukes til å hjelpe bedrifter med å få verdifull innsikt i kundebasen og lage datadrevne salgsprognoser. Nøyaktigheten av disse prediksjonene avhenger av kvaliteten på dataene. Gjennom strategier for datakvalitet og -nøyaktighet kan du oppnå nettopp dette.

Å sikre kvaliteten og nøyaktigheten på kundedataene i et CRM-system starter med å samle inn data som er oppdaterte, nøyaktige, pålitelige og konsistente. Data av høy kvalitet hjelper ikke bare bedrifter med å lage nøyaktige salgsprognoser, men også med å lage målrettede, datadrevne markedsføringskampanjer og hjelpe selgerne med å yte god kundeservice.

Det er tre hovedprosesser som kan hjelpe deg med å sikre at du samler inn og vedlikeholder kundedata som er tidsriktige, nøyaktige, pålitelige og konsistente:

 • Datavalidering: Datavalidering innebærer å gjennomgå kundedataene som er lagret i CRM-systemet for å bekrefte at de oppfyller standardene og reglene som er fastsatt av virksomheten og bransjen. Med datavalidering kan du sikre at dataene er feilfrie og enkle å tolke.
 • Rengjøring av CRM-data: Datarensing, også kjent som data scrubbing, er prosessen med å endre eller fjerne kundedata som ikke er nødvendige. Dette omfatter data som er unøyaktige, utdaterte, dupliserte, ødelagte eller inkonsekvent formaterte.
 • Datastyring: Datastyring er prosessen med å etablere interne standarder og retningslinjer for innsamling og lagring av kundedata. Disse standardene hjelper deg med å administrere hvordan dataene i CRM-systemet samles inn, lagres, analyseres og slettes.

Finn ut mer om CRM-datakvalitet og -nøyaktighet:

sikre datakvalitet

Betydningen av personvern og overholdelse av lover og regler

Ingen ønsker at personopplysningene deres skal ligge åpent tilgjengelig for alle, spesielt ikke kundene dine. Personvern og compliance er viktige aspekter ved innsamling og lagring av kundedata, fordi de beskytter kundedataene dine mot potensielle sikkerhetsbrudd og virksomheten din mot bøter og søksmål.

Personvernlovgivningen regulerer innsamling, lagring og bruk av kundedata som kan anses som private eller sensitive. Nedenfor følger tre viktige personvernregler som bedrifter bør være oppmerksomme på:

 • Personvernforordningen (GDPR): GDPR gir innbyggerne i EU rett til å få tilgang til, korrigere eller slette opplysningene sine og gir dem rett til dataportabilitet. Hvis virksomheten din opererer i EU eller betjener kunder i EU, må du overholde GDPR.
 • California Consumer Privacy Act (CCPA): CCPA krever at bedrifter i California opplyser om hvilke datainnsamlingsmetoder de bruker, og gir kundene mulighet til å reservere seg mot salg av opplysninger om dem til tredjeparter.
 • Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA): HIPAA beskytter pasienters personlige helseopplysninger mot å bli avslørt. Alle virksomheter i helsevesenet må overholde denne loven.

Finn ut mer om personvern og overholdelse av lover og regler:

viktigheten av personvern

Nutshell er CRM-systemet du kan stole på

Leter du etter et CRM-system som gjør det enkelt å samle inn og administrere kundedata? Nutshell er det perfekte valget. Hvis du vil se hva verktøyet vårt kan gjøre for deg, kan du prøve vår 14-dagers gratis prøveperiode i dag.

Start din gratis prøveperiode

Bli med over 30 000 andre fagfolk innen salg og markedsføring. Abonner på nyhetsbrevet Sell to Win!