"Nutshell on erittäin käyttäjäystävällinen ja intuitiivinen.

"Suosittelen lämpimästi Nutshell

"Helppokäyttöinen ja... odota sitä ... 100 % sisäänosto!

"Nutshell on sekä yksinkertainen että tehokas

CRM ROI:n mittaaminen CRM:n suorituskyvyn optimoimiseksi

Kun käytät CRM-työkalua (Customer Relationship Management ) yrityksessäsi, on tärkeää, että saat sen, mistä maksat. Loppujen lopuksi CRM-järjestelmät maksavat rahaa, joten haluat olla varma, että omasi tuottaa riittävästi tuloja maksaakseen itsensä takaisin ja tuottaakseen voittoa.

Siksi on tärkeää seurata CRM:n sijoitetun pääoman tuottoa (ROI) eli sitä, kuinka paljon rahaa CRM tuottaa verrattuna sen kustannuksiin. Voit arvioida CRM:n suorituskykyä seuraavasti:

 • Keskeisten suorituskykyindikaattoreiden (KPI) seuranta
 • Asiakkaiden sitoutumisen mittaaminen
 • Myynnin ja tulojen mittaaminen
 • CRM-kustannusten ja hyötyjen vertailu

Kun teet jokaisen näistä asioista, voit arvioida tarkasti, mikä on paras tapa optimoida CRM-järjestelmäsi suorituskyvyn parantamiseksi. Lue lisää tästä prosessista.

CRM-järjestelmän keskeiset suorituskykyindikaattorit (KPI)

Avaintunnuslukujen - eli CRM:n suorituskykyyn liittyvien keskeisten mittareiden - seuranta on yksi tehokkaimmista tavoista arvioida CRM:ääsi. Joitakin parhaita seurattavia tunnuslukuja ovat muun muassa:

Paras tapa tunnistaa tärkeimmät mittarit on miettiä liiketoimintasi tavoitteet ja tarkastella sitten, mitkä mittarit mittaavat parhaiten näitä tavoitteita. Voit seurata näitä mittareita eri välineillä Google Analyticsista asiakaskyselyihin. Sen jälkeen voit tuoda tiedot CRM:ään ja käyttää niitä raporttien luomiseen.

Tämän jälkeen on vain optimoitava CRM:ääsi oppimasi perusteella.

Lue lisää:

CRM-järjestelmän keskeiset suorituskykyindikaattorit

Asiakkaiden sitoutumisen mittaaminen CRM-ohjelmistossa

Toinen mitattava alue CRM-järjestelmän ROI:n määrittämisessä on asiakkaiden sitoutuminen. On tärkeää, että CRM-järjestelmäsi auttaa sinua ylläpitämään asiakkaiden sitoutumista, sillä ilman sitä asiakkaasi eivät pysy asiakkaina pitkään.

Asiakkaiden sitoutumista voi mitata muun muassa seuraavilla tavoilla:

 • Asiakkaiden vuorovaikutuksen seuranta
 • Asiakastietojen analysointi
 • Asiakasuskollisuuden mittaaminen

Seuraamalla jatkuvasti kaikkia näitä asioita saat hyvän kuvan siitä, miten sitoutuneita asiakkaasi ovat, ja voit optimoida kaikki alueet, joilla sitoutuminen voisi olla suurempaa.

Lue lisää:

Asiakkaiden sitoutumisen mittaaminen CRM-ohjelmiston avulla

Myynnin ja tulojen mittaaminen CRM-järjestelmän avulla

Viime kädessä yrityksesi tavoitteena on myynnin ja tulojen lisääminen. Haluat siis luonnollisesti, että CRM-järjestelmäsi on hyvä siinä. Arvioidaksesi sen suorituskykyä haluat mitata CRM:n vaikutusta myyntiin ja tuloihin.

Useimmissa CRM-järjestelmissä on helppo luoda myyntiraportteja, joissa voit yhdistää jokaisen myynnin siihen johtaneisiin kampanjoihin ja CRM-työnkulkuihin. Tämä tarkoittaa, että voit tunnistaa CRM:n alueet, jotka eivät ole yhtä tehokkaita myynnin edistämisessä, ja voit optimoida niitä uudelleen.

Voit myös mennä myyntiä pidemmälle ja arvioida CRM:n vaikutusta markkinointikampanjoihisi. Jopa markkinointikampanjat, joita ei suoranaisesti toteuteta CRM:n kautta, hyötyvät usein CRM:n sisältämistä tiedoista, joten on hyödyllistä arvioida myös näitä kampanjoita.

Sen jälkeen voit hyödyntää oppimasi ja optimoida CRM:ääsi uudelleen, jotta voit lisätä yrityksesi myyntiä ja liikevaihtoa entisestään.

Lue lisää:

Myynnin ja tulojen mittaaminen CRM-järjestelmän avulla

CRM-kustannusten ja hyötyjen vertailu

Kun olet arvioinut CRM:n yrityksellesi tuottamat hyödyt, muista verrata näitä hyötyjä CRM:n kokonaiskustannuksiin. Loppujen lopuksi haluat varmistaa, että saat takaisin kaiken sen, mitä maksat CRM:stä, ja enemmänkin. Tässä kohtaa ROI tulee kuvaan mukaan.

CRM:n ROI:n laskemiseksi määritä ensin CRM:n tuottama nettovoitto vähentämällä sen kustannukset tuloista, joita se auttoi sinua saamaan. Jaa sitten nettovoitto kustannuksilla.

ROI-kaava näyttää seuraavalta:

ROI = [(CRM:n tuomat kokonaistulot - CRM:n kokonaiskustannukset) / CRM:n kokonaiskustannukset] x 100.

Lisäksi jos parannat CRM-prosessien heikkoja kohtia, voit parantaa niitä entisestään ja kasvattaa näin ROI:ta entisestään.

Lue lisää:

Kuinka laskea CRM:n ROI

Parhaat käytännöt onnistuneeseen CRM-strategiaan

Jotta CRM:stä tulisi yrityksesi kannalta mahdollisimman menestyksekäs, sinun tulisi pyrkiä kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. CRM:n tehokkuuden parantamiseksi voit ottaa käyttöön useita parhaita käytäntöjä, joita ovat mm:

 • CRM:n sovittaminen yhteen liiketoimintasi tavoitteiden kanssa
 • Keskittyminen asiakkaiden tarpeisiin
 • CRM:n integrointi muihin liiketoimintajärjestelmiin
 • CRM:n suorituskyvyn jatkuva seuranta ja optimointi

On erityisen tärkeää, että pidät yllä jatkuvaa koulutusprosessia tiimisi jäsenille, jotta varmistetaan, että he ovat aina ajan tasalla uusimmista CRM:n parhaista käytännöistä.

Parhaat käytännöt onnistuneeseen CRM-strategiaan

Nutshell on ihanteellinen CRM korkean ROI:n saavuttamiseksi.

CRM, joka pystyy edistämään liidien, myynnin ja tulojen kasvua, on ratkaisevan tärkeää yrityksesi menestyksen kannalta. Siksi on niin tärkeää, että käytät aikaa edellä lueteltujen parhaiden käytäntöjen toteuttamiseen ja optimoit CRM:ääsi uudelleen analyysistä saamiesi tietojen perusteella.

Koska asiakaskeskeinen lähestymistapa on niin tärkeä, tarvitset CRM:n, joka pystyy hoitamaan homman. Siksi Nutshell on erinomainen vaihtoehto yrityksellesi. Siinä ei ole ainoastaan tietojen luokittelua ja myynnin automaatio ominaisuuksia, vaan se voi myös luoda laajoja raportteja omasta suorituskyvystään.

Etkö ole varma, sopiiko Nutshell sinulle? Tutustu 14 päivän ilmaisen kokeilujakson tänään!

Liity yli 30 000 muun myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen joukkoon. Tilaa Sell to Win -uutiskirjeemme!