"Nutshell är mycket användarvänligt och intuitivt

"Jag skulle varmt rekommendera Nutshell

"Lätt att använda och ... vänta på det ... 100% köp in!

"Nutshell är både enkelt och kraftfullt

Hur du mäter CRM ROI för att optimera din CRM-prestanda

När du använder ett CRM-verktyg (Customer Relationship Management) för ditt företag är det viktigt att du får vad du betalar för. CRM kostar trots allt pengar, så du vill vara säker på att ditt verktyg genererar tillräckligt med intäkter för att betala för sig självt och gå med vinst under processen.

Därför är det viktigt att följa upp CRM-systemets avkastning på investeringen (ROI), dvs. hur mycket pengar CRM-systemet drar in jämfört med hur mycket det kostar. Du kan utvärdera ditt CRM:s prestanda genom att:

 • Uppföljning av nyckeltal (KPI)
 • Mätning av kundengagemang
 • Mätning av försäljning och intäkter
 • Jämförelse mellan CRM-kostnader och fördelar

Genom att göra var och en av dessa saker kan du exakt bedöma det bästa sättet att optimera ditt CRM för bättre prestanda. Fortsätt läsa för att lära dig mer om den processen.

Nyckeltal (KPI:er) för ett CRM-system

Att spåra nyckeltal - det vill säga viktiga mått som är relaterade till CRM-systemets prestanda - är ett av de mest effektiva sätten att utvärdera CRM-systemet. Några av de bästa KPI:erna att spåra inkluderar:

Det bästa sättet att identifiera nyckeltal är att fundera över dina affärsmål och sedan titta på vilka mått som bäst mäter dessa mål. Du kan spåra dessa mått med hjälp av olika verktyg, från Google Analytics till kundundersökningar. Sedan kan du importera data till ditt CRM-system och använda dem för att generera rapporter.

Därefter är det bara att optimera ditt CRM baserat på vad du lär dig.

Läs mer här:

KPI:er för ett CRM-system

Mätning av kundengagemang i CRM-programvara

Ett annat område att mäta när man fastställer CRM-systemets totala ROI är kundengagemang. Det är viktigt att ditt CRM-system hjälper dig att upprätthålla ett högt kundengagemang, eftersom dina kunder annars inte kommer att stanna kvar länge.

Några av de sätt på vilka du kan mäta kundengagemang är

 • Spåra kundinteraktioner
 • Analysera kunddata
 • Mäta kundlojalitet

Genom att kontinuerligt övervaka var och en av dessa saker kan du få en bra bild av hur engagerade dina kunder är, vilket hjälper dig att optimera eventuella områden där det skulle kunna vara högre.

Läs mer här:

Mätning av kundengagemang med CRM-programvara

Mätning av försäljning och intäkter med ett CRM-system

I slutändan handlar ditt företags mål om att driva försäljning och intäkter. Därför vill du naturligtvis att ditt CRM-system ska vara bra på att göra det. För att utvärdera dess prestanda bör du mäta CRM-systemets inverkan på försäljning och intäkter.

De flesta CRM-system gör det enkelt att generera försäljningsrapporter där du kan koppla varje försäljning till de kampanjer och CRM-arbetsflöden som drev den. Det innebär att du kan identifiera de områden i ditt CRM som är mindre effektiva för att driva försäljning, så att du kan omoptimera dem i enlighet med detta.

Du kan också gå längre än till försäljning och bedöma hur ditt CRM påverkar dina marknadsföringskampanjer. Även marknadsföringskampanjer som inte direkt körs via CRM-systemet drar ofta nytta av de data som finns där, så det är bra att utvärdera även dessa kampanjer.

Du kan sedan använda det du lärt dig och omoptimera ditt CRM för att öka försäljningen och intäkterna för ditt företag.

Läs mer här:

Mätning av försäljning och intäkter med ett CRM-system

Jämförelse mellan CRM-kostnader och fördelar

När du har bedömt vilka fördelar ditt CRM-system ger ditt företag bör du jämföra dessa fördelar med CRM-systemets totala kostnad. Du vill ju vara säker på att du får tillbaka allt du betalar för ditt CRM och mer därtill. Det är där ROI kommer in i bilden.

För att beräkna ROI för ditt CRM-system ska du först fastställa den nettovinst som genererats med ditt CRM-system genom att subtrahera kostnaden för systemet från de intäkter som det hjälpt dig att få in. Dela sedan nettovinsten med kostnaden.

ROI-formeln ser ut på följande sätt:

ROI = [(totala intäkter från CRM – total kostnad för CRM) / total kostnad för CRM] x 100

Om du dessutom arbetar för att förbättra de svaga punkter som du identifierar i ditt CRM:s processer kan du fortsätta att göra det ännu bättre, vilket ökar din ROI ännu mer.

Läs mer här:

Så beräknar du avkastningen på ditt CRM-system

Bästa praxis för en framgångsrik CRM-strategi

För att göra ditt CRM så framgångsrikt som möjligt för ditt företag bör du sträva efter att ta ett helhetsgrepp. Det finns flera bästa praxis som du kan implementera för att förbättra ditt CRM:s effektivitet, bland annat

 • Anpassa ditt CRM-system till dina affärsmål
 • Fokus på att tillgodose kundernas behov
 • Integrera ditt CRM med andra affärssystem
 • Kontinuerlig övervakning och optimering av CRM-prestanda

Det är särskilt viktigt att du upprätthåller en kontinuerlig utbildningsprocess för dina teammedlemmar för att säkerställa att de alltid är uppdaterade om de senaste CRM-bästa metoderna.

Bästa praxis för en framgångsrik CRM-strategi

Nutshell är det perfekta CRM-systemet för att få en hög avkastning på investeringen

Att ha ett CRM som kan driva leads, försäljning och intäkter är avgörande för ditt företags framgång. Det är därför det är så viktigt att du tar dig tid att implementera de bästa metoderna som anges ovan och omoptimera ditt CRM baserat på de insikter du får från dina analyser.

Eftersom ett kundcentrerat förhållningssätt är så viktigt behöver du ett CRM-system som kan få jobbet gjort. Det är därför Nutshell är ett så bra alternativ för ditt företag. Det har inte bara datakategorisering och automatisering av försäljning utan kan också generera omfattande rapporter om sin egen prestanda.

Är du inte säker på om Nutshell är rätt för dig? Kolla bara in vår 14 dagars kostnadsfri provperiod idag!

Gå med i 30 000+ andra proffs inom försäljning och marknadsföring. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Sell to Win!