Slik overvåker og forbedrer du CRM-systemet ditt kontinuerlig

Når du har fullført den første CRM-implementeringen, har du krysset av en viktig oppgave på sjekklisten for CRM-oppsett. Selv om den første implementeringen er det tyngste løftet i prosessen, er det viktig å fortsette å overvåke og forbedre bruken av CRM-systemet over tid for å få mest mulig ut av det.

Hvorfor kontinuerlig overvåke og forbedre CRM-systemet?

Når det gjelder CRM, er ikke "sett det og glem det" den beste tilnærmingen. Hvorfor ikke? I næringslivet er det ingenting som forblir det samme lenge. Du kan oppleve endringer:

 • Kundeatferd på grunn av endringer i markedet, konkurrenters aktivitet eller forbrukertrender.
 • Det kan hende at teamet bruker CRM-systemet mindre, stoler mer på det eller finner nye måter å bruke det på etter hvert som de jobber med det.
 • virksomhetens behov, noe som krever at du oppdaterer prosessene dine.
 • Muligheter for å forbedre CRM-systemet, for eksempel nye funksjoner eller integrasjoner.

For å kunne tilpasse deg slike endringer må du overvåke CRM-systemet slik at du er oppmerksom på dem, og om nødvendig iverksette tiltak for å forbedre systemet.

Så hvordan overvåker og forbedrer du CRM-systemet ditt? Her er det du trenger å vite.

Måling av suksessen til implementeringen av CRM-systemet

Når du måler hvor vellykket CRM-implementeringen er, får du vite hva som fungerer bra, og hvilke områder som kan forbedres, noe som er avgjørende for å få mest mulig ut av CRM-systemet.

Det er viktig å måle suksessen til den første implementeringen når den er fullført. Det er også lurt å jevnlig evaluere hvor vellykket CRM-strategien er på lang sikt.

Hvordan måler du hvor vellykket CRM-implementeringen er?

Oppfølging av fremdriften i forhold til fastsatte mål

For å hjelpe deg med å måle suksessen kan du se tilbake på planen for CRM-implementering. Hvilke nøkkelindikatorer (KPI-er) har du identifisert for CRM-systemet? Hvilke måltall ønsker dere å forbedre ved hjelp av CRM-systemet?

Det kan være nyttig å se på bruksmålinger som adopsjonsrate. Du kan også se på tekniske beregninger som systemets oppetid, som er prosentandelen av tiden systemet er på og tilgjengelig.

Hvis CRM-implementeringen er vellykket, bør du kunne se forbedringer i resultatmålingene du har satt deg som mål:

 • Salgsmålinger som avslutningsrate og omsetning
 • Markedsførings- og leadgenereringsmålinger som kundeanskaffelseskostnad og leadvolum.
 • Kundestøttemålinger som tid til løsning og net promoter score
 • Kundeengasjement
 • Bevaring av kunder

Innhenting av tilbakemeldinger fra brukerne og justering av prosesser etter behov.

En annen viktig del av å måle hvor vellykket CRM-implementeringen er, er å innhente tilbakemeldinger fra teamet. Be om tilbakemeldinger fra teamet og still spørsmål som for eksempel om de:

 • Føler at det hjelper dem med å nå målene sine
 • Føl deg komfortabel med å bruke den
 • Kos deg med å bruke den
 • Har ideer til hvordan systemet og prosessene kan forbedres.

Basert på tilbakemeldinger fra brukerne kan du gjøre justeringer, for eksempel oppdatere arbeidsflyten, gi mer opplæring eller legge til integrasjoner.

Vil du vite mer om hvordan du måler avkastningen på et CRM-system?

Utforsk vår gratis guide her.

 

GÅ TIL VEILEDNINGEN

Måling av avkastningen på et CRM-system

Kontinuerlig optimalisering av CRM-systemet

For at CRM-systemet ditt skal fungere optimalt, bør du kontinuerlig oppdatere og optimalisere det. På den måten får du mest mulig ut av CRM-systemet.

Gjennomfør regelmessige vurderinger av systemet for å identifisere potensielle forbedringsområder.

 • Overvåk ytelsesmålinger på tvers av salg, markedsføring, kundestøtte og mer. Endringer i måltallene eller dårlige resultater er tegn på at du kanskje må gjøre endringer i CRM-prosessen.
 • Evaluer salgsprosessen. Hvis du for eksempel oppdager at du ofte mister leads på et bestemt stadium i pipelinen, kan du justere pipelinen ved å gi mer veiledning til salgsteamet eller kreve at de tar flere skritt for å engasjere leads.
 • Be om tilbakemeldinger fra teamet om CRM-systemet og hvordan de bruker det.
 • Gjennomgå datakvaliteten for å sikre at dataene er nøyaktige, oppdaterte og organiserte.

Det er også nyttig å holde et øye med nye funksjoner i CRM-systemet, da disse kan hjelpe deg med å optimalisere systemet på nye måter.

Når du har identifisert forbedringsområder, må du iverksette tiltak for å implementere de nødvendige endringene. Dette kan innebære å oppdatere prosesser og arbeidsflyter, gi ekstra opplæring, integrere nye verktøy, legge til nye funksjoner eller løse tekniske problemer ved hjelp av CRM-systemets kundestøtte.

Overvinne utfordringer og feil ved implementering av CRM

Når du implementerer et CRM-system, er det viktig å være oppmerksom på vanlige utfordringer. Når du er klar over disse utfordringene, kan du ta høyde for dem i planen, iverksette tiltak for å unngå dem og være bedre forberedt hvis det skulle oppstå problemer.

Noen av de vanligste utfordringene ved CRM-implementering er

Mangel på retning

Hvis du ikke vet hva du vil ha ut av CRM-systemet, kan implementeringen bli uorganisert og systemet mindre effektivt.

Derfor er det så viktig å lage en CRM-implementeringsplan som beskriver strategien for utrullingen av CRM-systemet. Du bør også lage en CRM-strategi som definerer målene dine for bruken av CRM og hvordan teamet ditt skal bruke det.

Dataproblemer

Uten relevante kvalitetsdata vil du ikke få like mye ut av CRM-systemet ditt. Fokuser på å samle inn data som hjelper deg med å nå målene dine, og ha et datastyringssystempå plass - et sett med standarder som definerer hvordan teamet ditt skal håndtere dataene.

Lav brukeradopsjon

Lav brukeradopsjon er en annen CRM-utfordring som bedrifter ofte står overfor. Det kan være utfordrende å få hele teamet til å ta i bruk ny programvare, men det kan hjelpe å be teamet om innspill før implementeringen starter, gi god opplæring og jevnlig be om tilbakemeldinger om systemet.

Fleksibilitet og skalerbarhet

Etter hvert som virksomheten din utvikler seg og vokser, må du sannsynligvis gjøre endringer i CRM-systemet og -prosessene. 

Derfor er det viktig å velge et CRM-system som er fleksibelt og som gjør det enkelt å skalere opp ved behov. Det er også viktig å evaluere systemet regelmessig og gjøre endringer i CRM-strategien etter behov.

Når det gjelder disse og andre utfordringer, er CRM-systemets kundestøtteteam den beste ressursen du har. De kan svare på spørsmål, komme med anbefalinger og hjelpe deg med å løse eventuelle problemer.

Få mer ut av CRM-systemet med Nutshell

For å få mest mulig ut av CRM-systemet er det viktig å overvåke og kontinuerlig forbedre CRM-systemet og -prosessene.

Det er også viktig å velge et CRM-system som har kraftige funksjoner, som gjør det enkelt å tilpasse systemet til dine behov, og som tilbyr gratis og hjelpsom kundestøtte.

Nutshell er et kraftig og brukervennlig CRM-system som enkelt kan skreddersys til din bedrifts behov. I tillegg har vi et kundestøtteteam i verdensklasse som kan hjelpe deg gjennom hele prosessen, fra implementering til overvåking og forbedring av CRM-systemet etter hvert som virksomheten utvikler seg og vokser.

Hvis du selv vil se hvilken verdi Nutshell kan gi teamet ditt, kan du starte en gratis 14-dagers prøveperiode i dag!

TILBAKE TIL TOPP

Bli med over 30 000 andre fagfolk innen salg og markedsføring. Abonner på nyhetsbrevet Sell to Win!