Gå til hovedinnhold ↓

"Nutshell er superbrukervennlig og intuitiv

"Jeg vil på det sterkeste anbefale Nutshell

"Enkel å bruke og ... vent på det ... 100 % buy in!

"Nutshell er både enkelt og kraftfullt

Utarbeide og implementere salgsstrategier

Hvis du vil oppnå gode resultater, må du ha en veldefinert salgsstrategi og -prosess for salgsteamet ditt.

I denne veiledningen tar vi for oss hvordan du lager en effektiv salgsstrategi og definerer salgsprosessen din. Les denne veiledningen for å få en innføring i salgsstrategier, og klikk deg videre til tilleggsressursene for å lære mer.

Hva er en salgsstrategi?

En salgsstrategi er en detaljert plan for organisasjonens tilnærming til salg. Den beskriver blant annet posisjonering, målmarkeder, salgsprosesser, teknikker og mål. Salgsstrategien er en rettesnor for hva salgsteamet skal gjøre for å oppnå gode resultater.

Hva er en salgsstrategi?

Hvorfor trenger du en salgsstrategi?

En salgsstrategi sørger for at salgsrepresentantene er på linje med hverandre og med målene for salgsteamet og organisasjonen som helhet. Ved å utarbeide en strategi kan du sette meningsfulle mål, følge fremdriften og skape prosesser som du kan forbedre over tid. En strategi gir retning for salgsteamet og sikrer at hele teamet jobber mot samme mål.

Vil du lære mer om salgsstrategier? Utforsk disse ressursene om salgsstrategier:

fordelene ved å utarbeide en salgsstrategi

Viktige trinn i utarbeidelsen av en salgsstrategi

Hvordan lager du en smart salgsstrategi? Her er de viktigste stegene.

Identifiser målmarkedet og kundesegmentene dine

For å lage en salgsstrategi må du vite hvem produktet eller tjenesten din er beregnet på, og hvem som er dine ideelle kunder. Dette innebærer blant annet å analysere data om kundenes demografi og kjøpsmønstre. Lag en profil som beskriver idealkunden din og de segmentene som mest sannsynlig vil være interessert i produktet eller tjenesten din. Deretter kan du skreddersy salgsteknikkene dine til disse segmentene.

Identifiser målgruppen din

Gjennomføre konkurrent- og markedsanalyser

Når du utarbeider en salgsstrategi, er det avgjørende at du forstår markedet og konkurransesituasjonen. Finn ut hvem konkurrentene dine er, og hvordan produktet eller tjenesten din skiller seg fra deres. Denne kunnskapen vil hjelpe deg med å utvikle verditilbudet ditt, skape effektive budskap og velge de riktige salgsteknikkene.

Lær mer om konkurrent- og markedsanalyse:

Gjennomføre konkurrent- og markedsanalyser

Utvikle verdiforslag og budskap

Verdierklæringen styrer hvordan salgsteamet skal forklare den unike fordelen produktet eller tjenesten gir. Sørg for at verdiforslaget er tilpasset målgruppens behov og preferanser. Budskapet du bruker for å forklare verdiforslaget, bør være klart, konsist og overbevisende, og det bør fokusere på fordelene for kunden.

Skreddersy verditilbudet til målgruppen din

Fastsette salgsmål og definere viktige resultatindikatorer

Å sette opp salgsmål er en viktig del av en salgsstrategi. Målene gir deg noe å jobbe mot i forbindelse med strategien, og de gir retning og motivasjon til teamet ditt. Når du setter deg mål, bør du velge realistiske mål som er i tråd med bedriftens overordnede mål, og definere nøkkelindikatorer (KPI-er) som du vil bruke til å måle og spore fremdriften.

Finn ut mer om salgsmål:

Sette opp salgsmål og definere KPI-er

Definere salgsprosessen

I tillegg til en salgsstrategi har effektive salgsteam også en veldefinert salgsprosess.

Salgsstrategien definerer den overordnede visjonen og målene for salgsteamet, mens salgsprosessen beskriver de daglige stegene salgsrepresentantene tar for å generere leads, kvalifisere potensielle kunder, inngå avtaler og nå målene sine.

De beste salgsprosessene er klart definerte, kan gjentas og brukes av de aller fleste i salgsteamet. Du kan bruke CRM-programvare (Customer Relationship Management) til å hjelpe deg med å utforme salgsprosessen, spore leads gjennom hele prosessen og automatisere deler av prosessen.

Når du definerer salgsprosessen, er det viktig å sørge for at salgsteamets roller og ansvarsområder er tydelige. Sørg også for å velge salgskanaler og distribusjonsmetoder som er tilpasset målgruppen og målene dine, for eksempel direktesalg eller nettsalg.

Lær mer om hvordan du skaper en effektiv salgsprosess:

Bruk CRM-programvare til å hjelpe deg med å utforme salgsprosessen.

Tips for prospektering

Et grunnleggende trinn i salgsprosessen som du bør ta hensyn til når du utarbeider salgsstrategien din, er prospekteringsfasen.

Med prospektering menes prosessen med å finne potensielle kunder, avgjøre om de er egnet til å bli kunder, og i så fall jobbe for å få dem videre i salgspipelinen.

Når du utarbeider en salgsstrategi og -prosess, må du definere den:

  • Hva kjennetegner et godt prospekt
  • Hvordan selgere bør ta kontakt med potensielle kunder
  • Hvordan selgere bør avgjøre om en potensiell kunde passer til dem
  • Teknikkene selgere bør bruke for å flytte potensielle kunder gjennom salgstrakten

Ta en titt på disse ressursene for å få tips og beste praksis for salgsprospektering:

definisjon av salgsprospektering

Flere tips om salgsstrategi og beste praksis

Vil du vite mer om hvordan du perfeksjonerer salgsstrategien din? Vi har noe for deg. Følg disse beste fremgangsmåtene for å forbedre salgsprestasjonene dine og få mest mulig ut av strategien din.

Flere tips om salgsstrategi

Samkjør salgsteamet med andre avdelinger

Når salg, markedsføring, kundestøtte og andre avdelinger kan samarbeide, blir organisasjonen mer effektiv. Ved å samordne og koble sammen de ulike avdelingene kan de dele nyttig informasjon og sikre at de jobber mot de samme målene.

Markedsføring støtter for eksempel salget ved å generere leads, øke merkevarebevisstheten og posisjonere selskapet i markedet. Ved å samarbeide med salgsteamet kan markedsavdelingen generere de riktige leadene og posisjonere varemerket på en måte som samsvarer med salgsstrategien. Markedsføring og salg bør også ha tilgang til de samme dataene, for eksempel gjennom et CRM-system, slik at de kan spore leads gjennom markedsførings- og salgstrakten.

Når kundesupport og salg jobber sammen, kan de dele informasjon om kundenes smertepunkter, holde dataene oppdatert via CRM og samarbeide om å holde på kundene.

Finn ut mer om hvordan du samordner salg med markedsføring og kundestøtte:

Sørg for at salg og markedsføring har tilgang til de samme dataene.

Bruk data i salgsstrategien

Hvis du vil lage en best mulig salgsstrategi, er det viktig å bruke data. Hvis du skal utarbeide en salgsstrategi for en ny virksomhet, bør du se på data om markedet, målgruppen og konkurrentene. Sannsynligvis har du også en del historiske salgs- og kundedata - disse dataene er svært verdifulle når du skal utarbeide og forbedre salgsstrategien.

Dataene du kan bruke, inkluderer:

  • Data om interaksjoner med potensielle kunder, potensielle kunder og kunder
  • Salgsdata som salgsvolum, leadvolum og gevinstrate
  • Data om kundenes demografi, preferanser, interesser og mye mer.

Du kan bruke et CRM-system til å spore, få tilgang til og analysere disse dataene.

Les mer om hvordan du bruker data i salgsstrategien din:

Bruk et CRM-system til å spore, få tilgang til og analysere salgsdata.

Ansett riktig team

Det er selgerne og lederne som skal implementere salgsstrategien, så det er selvsagt viktig at du setter sammen det rette salgsteamet. Definer rollene du må fylle som en del av salgsstrategien, og let etter teammedlemmer som har ferdighetene, kunnskapen og motivasjonen til å fylle disse rollene.

Les mer om hvordan du ansetter det rette salgsteamet:

Ansett riktig team

Løpende opplæring og støtte til salgsteamet.

Opplæring og støtte er et annet viktig aspekt for at salgsteamet skal lykkes. Løpende opplæring i blant annet salgsteknikker og produktkunnskap kan hjelpe både nye og erfarne selgere med å nå sine mål. Bygg inn kontinuerlig opplæring i salgsstrategien for å gjøre den mer effektiv.

fordelene med kontinuerlig opplæring for selgere

Lage planer for salgspresentasjoner

Salgspresentasjoner kan være avgjørende for om en avtale vinnes eller tapes, så du bør sørge for at teamet ditt har de verktøyene, ferdighetene og kunnskapene de trenger for å lage og holde gode presentasjoner.

I strategien bør du inkludere prosesser for når teammedlemmene skal holde salgspresentasjoner, hvilken informasjon de bør inneholde og hvilke teknikker de kan bruke for å gjøre dem mer effektive. Selvsagt bør presentasjonene skreddersys til den potensielle kunden, men opplæring i beste praksis for strategien din kan være til stor hjelp.

Ta en titt på disse ressursene for å få tips til salgspresentasjoner:

Salgspresentasjoner kan utgjøre forskjellen på om en avtale blir inngått eller ikke.

Utvikle planer for feilsøking ved sviktende salg

Salgsstrategien din bør også inneholde planer for hvordan du skal håndtere dårlig salg. Ved å inkludere dette i strategien sikrer du at teamet er forberedt på de utfordringene de kan støte på.

Når du utvikler salgsstrategien din, bør du ta hensyn til hvilke salgsbarrierer teamet ditt sannsynligvis vil møte, for eksempel konkurranse, prisfølsomhet og motstand mot å lære om et nytt produkt. Ved å identifisere potensielle barrierer på et tidlig tidspunkt og utarbeide strategier for å overvinne dem, vil salgsteamet ditt være bedre rustet til å lykkes.

Strategier for å løse problemer med dårlig salg kan omfatte en prosess for å finne årsaken til problemet, et insentiv til potensielle kunder for å øke salget og andre teknikker.

Her finner du tips om hvordan du håndterer dårlig salg:

Vanlige barrierer for å vinne salg: konkurranse, prisfølsomhet og motstand mot å lære seg et nytt produkt.

Invester i verktøy og programvare

Et annet viktig aspekt ved en salgsstrategi er å velge verktøy og programvare som gir salgsteamet gode forutsetninger for å lykkes.

Et av de viktigste verktøyene du velger, er CRM, som vil hjelpe deg:

  • Utform, gjennomfør og følg opp salgsprosessen.
  • Samle inn, spore, analysere og rapportere lead- og kundedata.
  • Samarbeid med ulike team

Andre verktøy som det kan være lurt å investere i, er prosjektstyringsverktøy, verktøy for e-posthåndtering, live chat-verktøy og samarbeidsverktøy som intern chat og programvare for videosamtaler.

Les mer om salgsverktøy og programvare:

Invester i verktøy og programvare

Evaluer og videreutvikle salgsstrategien fortløpende.

En effektiv salgsstrategi og -prosess er avgjørende for at salgsteamet skal lykkes. Ressursene i denne veiledningen vil hjelpe deg med å lage en strategi som fungerer for bedriften, teamet og kundene dine.

Evaluere og forbedre salgsstrategien

Salgsteamene stoler på Nutshell

Hvis du er på utkikk etter et CRM-system som kan hjelpe deg med å administrere salgsprosessen, bør du vurdere Nutshell. Vårt CRM gjør det enkelt å designe prosessen, spore kundedata, automatisere salgsoppgaver og mye mer.

Start din gratis 14-dagers prøveperiode

Bli med over 30 000 andre fagfolk innen salg og markedsføring. Abonner på nyhetsbrevet Sell to Win!