Hoppa till huvudinnehåll ↓

"Nutshell är mycket användarvänligt och intuitivt

"Jag skulle varmt rekommendera Nutshell

"Lätt att använda och ... vänta på det ... 100% köp in!

"Nutshell är både enkelt och kraftfullt

Skapa och genomföra försäljningsstrategier

Om du vill uppnå konsekventa resultat behöver du en väldefinierad säljstrategi och säljprocess för ditt säljteam.

I den här handboken går vi igenom hur du skapar en effektiv säljstrategi och definierar din säljprocess. Läs igenom den här guiden för en introduktion till säljstrategier och klicka dig vidare till de ytterligare resurserna för att lära dig mer.

Vad är en försäljningsstrategi?

En försäljningsstrategi är en detaljerad plan för hur en organisation ska arbeta med försäljning. Den beskriver positionering, målmarknader, säljprocesser, tekniker, mål och mycket mer. Försäljningsstrategin styr de åtgärder som säljteamen vidtar för att uppnå meningsfulla resultat.

Vad är en försäljningsstrategi?

Varför behöver du en försäljningsstrategi?

En säljstrategi håller säljarna i linje med varandra och med säljteamets och organisationens mål som helhet. Genom att skapa en strategi kan du sätta meningsfulla mål, följa upp framsteg och skapa processer som du kan förbättra över tid. En strategi ger säljteamet en riktning och säkerställer att hela teamet arbetar mot samma mål.

Vill du lära dig mer om försäljningsstrategier? Utforska dessa resurser om försäljningsstrategier:

fördelarna med att skapa en försäljningsstrategi

Viktiga steg för att skapa en försäljningsstrategi

Hur skapar man en smart försäljningsstrategi? Här är de viktigaste stegen.

Identifiera din målmarknad och dina kundsegment

För att skapa en försäljningsstrategi måste du veta vem din produkt eller tjänst är avsedd för och vilka dina idealkunder är. Detta innebär att analysera data om kundernas demografi, inköpsmönster och mer. Skapa en profil som beskriver din idealkund och de segment som mest sannolikt kommer att vara intresserade av din produkt eller tjänst. Du kan sedan skräddarsy dina säljtekniker för dessa segment.

Identifiera din målmarknad

Genomföra konkurrent- och marknadsanalyser

När du skapar din försäljningsstrategi är det viktigt att du förstår marknaden och konkurrenssituationen. Ta reda på vilka dina konkurrenter är och hur din produkt eller tjänst skiljer sig från deras. Denna kunskap hjälper dig att utveckla ditt värdeerbjudande, skapa effektiva budskap och välja rätt säljteknik.

Läs mer om konkurrent- och marknadsanalys:

Genomföra konkurrent- och marknadsanalyser

Utveckla ert värdeerbjudande och budskap

Ditt värdeerbjudande styr hur ditt säljteam ska förklara den unika fördel som din produkt eller tjänst ger. Se till att ditt värdeerbjudande är anpassat till din målmarknads behov och preferenser. De budskap du använder för att förklara värdeerbjudandet ska vara tydliga, koncisa och övertygande och fokusera på kundnyttan.

Skräddarsy ditt värdeerbjudande till din målmarknad

Sätta upp försäljningsmål och definiera nyckeltal

Att sätta upp säljmål är en viktig del av att skapa en säljstrategi. Dina mål ger dig något att arbeta mot med din strategi och ger riktning och motivation för ditt team. När du sätter upp mål ska du välja realistiska mål som ligger i linje med företagets övergripande mål och definiera de nyckeltal (KPI:er) som du ska använda för att mäta och följa upp framstegen.

Läs mer om försäljningsmål:

Sätta upp försäljningsmål och definiera KPI:er

Definiera din försäljningsprocess

Förutom en försäljningsstrategi har effektiva säljteam också en väldefinierad försäljningsprocess.

Medan säljstrategin definierar den övergripande visionen och målen för säljteamet, beskriver säljprocessen de steg som säljarna dagligen tar för att generera leads, kvalificera potentiella kunder, avsluta affärer och nå sina mål.

De bästa säljprocesserna är tydligt definierade, repeterbara och används av de allra flesta i säljteamet. Du kan använda CRM-program (Customer Relationship Management) för att utforma din säljprocess, spåra leads genom hela processen och automatisera delar av processen.

När du definierar din försäljningsprocess är det viktigt att se till att säljteamets roller och ansvarsområden är tydliga. Se också till att välja försäljningskanaler och distributionsmetoder som passar er målmarknad och era mål, t.ex. direktförsäljning eller onlineförsäljning.

Läs mer om hur du skapar en effektiv försäljningsprocess:

Använd CRM-programvara för att utforma din försäljningsprocess

Tips för prospektering

Ett grundläggande steg i säljprocessen som du bör ta hänsyn till när du skapar din säljstrategi är prospekteringsfasen.

Prospektering innebär att hitta potentiella kunder, avgöra om de är lämpliga att bli kunder och i så fall arbeta för att få dem att gå vidare i försäljningskedjan.

När ni skapar er säljstrategi och säljprocess, definiera:

  • Vad kännetecknar en bra prospect
  • Hur säljare ska ta kontakt med potentiella kunder
  • Hur säljare ska avgöra om ett prospekt är en bra matchning
  • De tekniker som säljare bör använda för att flytta prospekt genom tratten

För tips och bästa praxis för säljprospektering, kolla in dessa resurser:

definition av säljprospektering

Fler tips och bästa praxis för försäljningsstrategier

Vill du veta mer om hur du gör din säljstrategi perfekt? Vi har allt du behöver veta. Följ dessa bästa metoder för att förbättra dina säljresultat och få ut mesta möjliga av din strategi.

Fler tips om försäljningsstrategier

Anpassa ditt säljteam till andra avdelningar

När försäljning, marknadsföring, kundsupport och andra avdelningar kan arbeta tillsammans blir din organisation mer effektiv. Genom att anpassa och koppla samman de olika avdelningarna kan de dela med sig av användbar information och säkerställa att de arbetar mot samma mål.

Marknadsföring stöder till exempel försäljning genom att generera leads, öka varumärkeskännedomen och positionera företaget på marknaden. Genom att arbeta med säljteamet kan marknadsavdelningen generera rätt typ av leads och positionera varumärket på ett sätt som matchar säljstrategin. Marknadsföring och försäljning bör också ha tillgång till samma data, t.ex. via ett CRM-system, så att de kan spåra leads genom marknadsförings- och försäljningstratten.

När kundsupport och försäljning arbetar tillsammans kan de dela information om kundernas problem, hålla data aktuella genom ett CRM-system och samarbeta för att öka kundlojaliteten.

Läs mer om hur du samordnar försäljning med marknadsföring och kundsupport:

Se till att försäljning och marknadsföring har tillgång till samma data

Använd data i din försäljningsstrategi

Om du vill skapa bästa möjliga försäljningsstrategi är det viktigt att använda data. Om du skapar en försäljningsstrategi för ett nytt företag kan du titta på data om din marknad, målgrupp och konkurrenter. Du har sannolikt också åtminstone en del historiska försäljnings- och kunddata - dessa data är extremt värdefulla för att skapa och förfina din försäljningsstrategi.

De data du kan använda inkluderar:

  • Data om interaktioner med potentiella kunder, leads och kunder
  • Försäljningsdata som försäljningsvolym, leadvolym och vinstfrekvens
  • Data om kundernas demografi, preferenser, intressen och mer

Du kan använda ett CRM-system för att spåra, komma åt och analysera dessa data.

Läs mer om hur du använder data i din försäljningsstrategi:

Använd ett CRM-system för att spåra, komma åt och analysera försäljningsdata

Anställ rätt team

Dina säljare och chefer är de som kommer att genomföra din försäljningsstrategi, så det är naturligtvis viktigt att du bygger rätt säljteam. Definiera de roller som du behöver fylla som en del av din försäljningsstrategi och leta efter teammedlemmar som har kompetens, kunskap och motivation att fylla dessa roller.

Läs mer om hur du anställer rätt säljteam:

Anställ rätt team

Tillhandahålla löpande utbildning och stöd till säljteamet

Utbildning och support är en annan viktig aspekt för att ett säljteam ska bli framgångsrikt. Kontinuerlig utbildning i t.ex. säljteknik och produktkunskap kan hjälpa både nya och erfarna säljare att nå sina mål. För att göra din säljstrategi mer effektiv bör du bygga in fortlöpande utbildning i den.

fördelarna med fortlöpande utbildning för säljare

Skapa planer för säljpresentationer

Försäljningspresentationer kan vara avgörande för om en affär ska vinnas eller förloras, så du vill se till att ditt team har de verktyg, färdigheter och kunskaper de behöver för att skapa och hålla utmärkta presentationer.

I din strategi bör du inkludera processer för när teammedlemmar håller säljpresentationer, vilken information de bör inkludera och tekniker som de kan använda för att göra dem mer effektiva. Naturligtvis bör presentationerna skräddarsys för den potentiella kunden, men utbildning i bästa praxis för din strategi kan räcka långt.

Kolla in dessa resurser för tips om säljpresentationer:

Försäljningspresentationer kan vara avgörande för om en affär blir av

Utveckla planer för att lösa problem med dålig försäljning

Din försäljningsstrategi bör också innehålla planer för hur du ska hantera dålig försäljning. Om du inkluderar detta i din strategi kan du se till att ditt team är förberett på de utmaningar som de kan stöta på.

När du utvecklar din försäljningsstrategi lönar det sig att ta hänsyn till de hinder för försäljning som ditt team sannolikt kommer att möta, t.ex. konkurrens, priskänslighet och motstånd mot att lära sig om en ny produkt. Genom att tidigt identifiera potentiella hinder och ta fram strategier för att övervinna dem kan ni hjälpa säljteamet att nå framgång.

Strategier för felsökning av dålig försäljning kan omfatta en process för att fastställa roten till problemet, erbjuda ett incitament till leads för att öka försäljningen, och olika andra tekniker.

För tips om hur du hanterar dålig försäljning, utforska dessa resurser:

Vanliga hinder för att vinna försäljning: konkurrens, priskänslighet och motstånd mot att lära sig en ny produkt

Investera i verktyg och programvara

En annan viktig aspekt av en säljstrategi är att välja verktyg och programvara som ger säljteamet goda förutsättningar att lyckas.

Ett av de viktigaste verktygen du kommer att välja är ditt CRM-system, som hjälper dig:

  • Utforma, genomföra och följa upp er försäljningsprocess
  • Samla in, spåra, analysera och rapportera om dina lead- och kunddata
  • Samarbeta med olika team

Andra verktyg som kan vara bra att investera i är projekthanteringsverktyg, e-posthanteringsverktyg, livechattverktyg och samarbetsverktyg som intern chatt och programvara för videosamtal.

Läs mer om verktyg och programvara för försäljning:

Investera i verktyg och programvara

Utvärdera och förfina din försäljningsstrategi löpande

Att skapa en effektiv säljstrategi och säljprocess är avgörande för alla säljteams framgång. Resurserna i den här guiden hjälper dig att skapa en strategi som fungerar för ditt företag, team och kunder.

Utvärdera och förfina din försäljningsstrategi

Försäljningsteam litar på Nutshell

Om du letar efter ett CRM-system som hjälper dig att hantera din säljprocess ska du överväga Nutshell. Vårt CRM gör det enkelt att utforma din process, spåra dina kunddata, automatisera försäljningsuppgifter och mycket mer.

Starta din kostnadsfria 14-dagars provperiod

Gå med i 30 000+ andra proffs inom försäljning och marknadsföring. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Sell to Win!