Asiakkaiden käyttäytymisen ja mieltymysten ymmärtäminen

Eikö olisi mahtavaa lukea ajatuksia ja tietää, mitä asiakkaasi ajattelevat? Vaikka Nutshell ei kykene ajatustenlukutaitoon, olemme hyvin perehtyneitä asiakkaiden käyttäytymisen ja mieltymysten ymmärtämiseen, ja se on tavallaan sama asia, eikö?

Kun ymmärrät asiakkaiden käyttäytymistä ja mieltymyksiä, voit ymmärtää yleisöäsi paremmin ja käyttää tätä tietoa tehokkaiden markkinointi- ja myyntikampanjoiden suunnitteluun, jotka sitouttavat yleisösi ja parantavat tulosta.

Lue lisää asiakkaiden käyttäytymisestä ja mieltymyksistä sekä siitä, miten ne voidaan tunnistaa data-analyysin ja CRM:n avulla.

Mitä on asiakkaiden käyttäytyminen?

Asiakaskäyttäytymisellä tarkoitetaan sitä, miten asiakkaat tekevät ostoksia, mukaan lukien heidän ostotottumuksensa ja tekijät, jotka vaikuttavat heidän ostopäätökseensä. Kolme päätekijää, jotka vaikuttavat asiakkaiden käyttäytymiseen:

  • Henkilökohtainen: Henkilökohtaiset piirteet, henkilön tausta ja kasvatus.
  • Psykologinen: Nämä voivat muuttua päivittäin, joten niitä on vaikea ennustaa.
  • Sosiaalinen: Ulkoiset tekijät, kuten vertaissuositukset, trendit ja sosiaaliset normit tai odotukset.

Miten ymmärtää asiakkaiden käyttäytymistä

Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, koska se auttaa sinua kohdentamaan markkinointi- ja myyntiponnistelut tehokkaammin tärkeimpiin asiakassegmentteihin. Yksi parhaista tavoista ymmärtää kuluttajien käyttäytymistä on asiakaskäyttäytymisanalyysi.

Asiakaskäyttäytymisen analysointi

Asiakaskäyttäytymisanalyysi on yksityiskohtainen havainnointi siitä, miten asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa asiakaspolun eri vaiheissa.

Jos haluat tehdä asiakaskäyttäytymisanalyysin, segmentoi yleisösi ostajapersooniin yhteisten kiinnostuksen kohteiden tai muiden samankaltaisten ominaisuuksien, kuten demografisten tietojen, perusteella. Tarkkaile sitten näitä ryhmiä asiakaspolun eri vaiheissa ja katso, miten he ovat vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa.

Käyttävätkö he yrityksesi sivua sosiaalisessa mediassa? Löytävätkö he brändisi hakukoneiden kautta? Osallistuvatko he myyntitiimisi esittelyihin?

Johtokunta Nutshell

Voit käyttää näitä tietoja esimerkiksi Google Analyticsin kaltaisten verkkosivujen analytiikka-alustojen, markkinoinnin analytiikka-alustojen ja CRM:n avulla.

Nutshell avulla on helppo seurata tietoja vuorovaikutuksesta liidien kanssa. Voit segmentoida asiakkaat ryhmiin ja tarkastella kaikkia vuorovaikutustapahtumiasi tietyn liidin kanssa yhdessä paikassa. Nutshell jopa ottaa automaattisesti käyttöön liidien attribuutiotiedot, jotta näet, mistä liidit ovat peräisin.

Miksi markkinoijien ja myyjien on tärkeää ymmärtää asiakkaiden käyttäytymistä?

Segmentoimalla asiakkaat ostajapersooniin ja tarkkailemalla heitä asiakaspolun eri vaiheissa voit saada tietoa siitä, mitkä motiivit ja prioriteetit vaikuttavat asiakkaisiin ostoprosessin aikana, sekä heidän käyttämistään päätöksentekomenetelmistä.

Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen antaa markkinoijille ja myyjille mahdollisuuden personoida markkinointiviestejä ja -sisältöä siten, että ne vetoavat paremmin yleisösegmentteihin ja edistävät asiakkaiden sitoutumista.

Näin yrityksesi markkinointi- ja myyntiedustajat voivat alkaa tunnistaa asiakkaiden mieltymyksiä ja räätälöidä myynti- ja markkinointitoimia.

Mitkä ovat asiakkaiden mieltymykset?

Asiakkaiden mieltymykset ovat motiiveja, odotuksia, mieltymyksiä, vastenmielisyyksiä ja taipumuksia, jotka ohjaavat asiakkaita tekemään ostopäätöksiä.

Miksi on tärkeää tunnistaa asiakkaiden mieltymykset?

Asiakkaiden mieltymykset ovat subjektiivisia, mikä tarkoittaa, että vaikka yhdellä asiakkaallasi voi olla tietyt mieltymykset, ei ole mitään takeita siitä, että toisella asiakkaalla on samat mieltymykset.

Asiakkaiden mieltymysten tunnistaminen on tärkeää, koska asiakkaiden käyttäytymisen tavoin asiakkaiden mieltymysten tunteminen auttaa sinua tarjoamaan parempia markkinointi- ja myyntikampanjoita. CRM-järjestelmään kerättyjen ja tallennettujen asiakastietojen avulla voit luoda yksilöllisiä markkinointikampanjoita, jotka kohdistuvat tehokkaasti asiakassegmentteihin.

Puhumattakaan siitä, että asiakkaiden mieltymysten tunnistaminen ja ymmärtäminen auttaa sinua tarjoamaan laadukasta asiakaspalvelua liidille ja asiakkaille jatkuvasti.

Lisäksi asiakkaiden mieltymysten ymmärtäminen voi auttaa sinua tulevassa tuotekehityksessä tunnistamalla asiakkaiden kipupisteet ja käyttämällä tätä tietoa sellaisten tuotteiden ja palveluiden luomisessa, jotka vastaavat näihin asiakkaiden ongelmiin.

Miten tunnistaa asiakkaiden mieltymykset

Asiakkaiden mieltymysten tunnistamisen hyödyistä puhuminen on yksi asia, mutta niiden todellinen määrittäminen? Se on kokonaan toinen asia. Onneksesi olemme keränneet muutamia hyödyllisiä vinkkejä siitä, miten voit tunnistaa yleisösi asiakasmieltymykset.

Lue lisää muutamista eri tavoista, joilla voit tunnistaa asiakkaiden mieltymykset ja käyttää niitä markkinointi- ja myyntikampanjoiden tehostamiseen.

Analysoi markkinasuuntauksia

Myyntisuppiloa koskeva raportti Nutshell

Yksi tapa tunnistaa asiakkaiden mieltymykset on analysoida markkinoiden ja toimialan suuntauksia. Kun tarkastelet markkinoinnin ja toimialan trendejä, kiinnitä erityistä huomiota kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin, teknologian kehitykseen ja talouden muutoksiin.

Nämä suuntaukset edistävät sosiaalisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa asiakkaiden käyttäytymiseen ja puolestaan vaikuttaa asiakkaiden mieltymyksiin.

Nutshell-palvelun raportointi- ja seurantaominaisuuksien avulla voit pitää silmällä asiakkaiden käyttäytymistä, joka osoittaa muuttuvia trendejä ja käyttäytymistä. Sitten voit käyttää tätä tietoa markkinoinnin ja myynnin mukauttamiseen sen mukaisesti.

Asiakkaan kipupisteiden tunnistaminen

Voit tunnistaa asiakkaiden mieltymykset ymmärtämällä asiakkaiden tarpeet ja kipupisteet, jotka saavat heidät tekemään ostopäätöksiä. Tunnistamalla alueet, joilla asiakkaat eivät ole tyytyväisiä nykyisiin tuotteisiin tai palveluihin, voit kehittää uusia tuotteita tai palveluita, jotka vastaavat näihin tarpeisiin.

Sen lisäksi, että saat tietoa asiakkaiden mieltymyksistä ja käyttäytymisestä, joka saa heidät tekemään ostoksia, tunnistat myös mahdollisia uusia markkinamahdollisuuksia. Tämä voi merkitä sinulle lisää tuloja!

Kyselyjen ja lomakkeiden käyttö

Sähköpostimarkkinoinnin mallit Nutshell

Varma tapa tunnistaa ja ymmärtää asiakkaiden mieltymykset paremmin on suoranaisesti kysyä heiltä. Kerää palautetta suoraan asiakkailtasi verkkokyselyiden ja -lomakkeiden avulla. 

Nutshell avulla on helppo luoda lomakkeita asiakastietojen ja palautteen keräämistä varten. Nutshell Lomakkeet ovat muokattavissa ja lähettävät lomakkeiden kautta lähetetyt tiedot suoraan CRM:ään.

Nutshell Forms -lomakkeiden avulla voit saada syvällisempää tietoa asiakkaiden mieltymyksistä kysymällä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Miten sait tietää tuotteestamme?
  • Käytätkö tuotteitamme liiketoimintaan vai henkilökohtaiseen käyttöön?
  • Miten voimme edelleen parantaa palveluitamme?

Ymmärrä asiakkaiden käyttäytymistä ja tunnista asiakkaiden mieltymykset Nutshell CRM:n avulla.

Kun kumppanisi on Nutshellkanssa, saat aina sisäpiirin tietoa asiakkaidesi käyttäytymisestä ja mieltymyksistä perusteellisen raportoinnin, mukautettavien lomakkeiden ja järjestettyjen asiakastietojen avulla, jotka ovat kaikki yhdessä paikassa.

Lue lisää siitä, miten Nutshell voi auttaa sinua ymmärtämään ja tunnistamaan asiakkaiden käyttäytymistä ja mieltymyksiä ottamalla yhteyttä tiimiimme tai rekisteröitymällä Nutshell :n ilmaiseen kokeiluversioon jo tänään.

BACK TO TOP

Liity yli 30 000 muun myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen joukkoon. Tilaa Sell to Win -uutiskirjeemme!