Resource Management for Sales: A Guide for Sales Managers

Som försäljningschef vill du se till att ditt team har allt de behöver för att lyckas.

Dina resurser är dock begränsade, så hur gör du för att få ut det mesta av det du har? 

Svaret är färdigheter i resurshantering - en viktig men ofta förbisedd färdighet i säljchefens verktygslåda.

Läs vidare för att lära dig mer om resurshantering för försäljning och hur du får ut mesta möjliga av resurser som din budget, dina verktyg - till och med din säljares styrkor.

Vad är resurshantering för försäljning?

Resurshantering för försäljningschefer innebär att planera och fördela resurser för en försäljningsavdelning eller kampanj. Framgångsrik resurshantering säkerställer att resurserna är tillgängliga när de behövs och hjälper organisationen att få ut maximalt värde av sina resurser. Försäljningschefer kan hantera resurser som budget, verktyg, material och personalresurser.

Typer av resurser

I samband med resurshantering kan man dela upp resurser i två huvudkategorier:

  • Materiella resurser, t.ex. pengar, programvara, kontorsutrymmen, kontorsmaterial och personal
  • Immateriella resurser, som omfattar sådant som färdigheter, immateriellarättigheter och idéer

Om man bryter ned dessa kategorier ytterligare finns det tre viktiga typer av resurser för försäljningschefer: 

Budget

Att hantera sin budget är en central del av resurshantering för försäljning. Försäljningschefer måste planera sin avdelnings budget, vilket innebär att fastställa kostnader, sätta utgiftsgränser och fördela medel. Budgethantering innebär också att spåra kostnader för att säkerställa att teamet håller sig inom budget.

Mänskliga resurser

En annan viktig del av resursförvaltningen är hanteringen av mänskliga resurser. 

Det innebär bland annat att se till att ni har tillräckligt många teammedlemmar med rätt kompetens för att nå era mål. Försäljningscheferna måste också tilldela teammedlemmarna rätt uppgifter så att säljarna kan använda sina styrkor, balansera arbetsbelastningen och hjälpa teammedlemmarna att utveckla sina färdigheter.

Materiella resurser

Materiella resurser omfattar allt från datorer och programvara till pennor och anteckningsböcker. Hantering av materiella resurser innebär att se till att teamet har de förnödenheter och verktyg de behöver och att välja de material som bäst passar teamets behov samtidigt som man håller sig inom budgetramarna.

Varför är resurshantering viktigt för försäljningschefer?

Varför är det så viktigt för försäljningschefer att lägga tid och kraft på resurshantering? Här är några av fördelarna med resurs- och budgethantering för säljteam:

Du skapar förutsättningar för ditt team att lyckas

Bra resurshantering ger ditt team förutsättningar att lyckas genom att se till att dina representanter har vad de behöver för att nå sina mål. En korrekt resursfördelning bidrar också till att förebygga utbrändhet och öka medarbetarnas tillfredsställelse.

Du förebygger framtida vägspärrar

Resurshantering hjälper dig att förebygga potentiella hinder för framgångsrik försäljning på grund av att du inte har de nödvändiga resurserna. En bra resursallokering gör att din försäljningsprocess löper smidigt.

Du ökar produktiviteten och effektiviteten

Med resurshantering optimerar du användningen av de resurser du har, så att du kan få mer gjort utan att spendera mer. Du kan också minska slöseriet och lättare hålla budgeten, vilket hjälper ditt team att arbeta mer effektivt.

Metoder för resurshantering

Så hur kan du hantera ditt teams resurser på ett mer effektivt sätt? Här är några vanliga tekniker som används vid resurshantering inom försäljning.

1. Tilldelning av resurser

Resursallokering innebär att fastställa det optimala sättet att fördela era resurser mellan projekt, teammedlemmar, chefer och mycket mer.

Det handlar om att bedöma era tillgängliga resurser, utvärdera hur de kan användas mest effektivt och fördela dem. Genom resursallokering kan du maximera det värde som ditt team får från de resurser du har tillgängliga.

2. Utjämning av resurser

Resursutjämning är en teknik som hjälper dig att använda dina resurser mer effektivt. Det innebär att man utvärderar resursanvändningen för att hitta underutnyttjade eller felallokerade resurser och sedan omfördelar dem.

Om en chef t.ex. utvärderar säljarnas områdestilldelningar kan det visa sig att vissa områden har för många säljare tilldelade. Chefen kan då omfördela några av säljarna till områden med större möjligheter.

3. Utjämning av resurser

Resursutjämning är en teknik som hjälper team att använda resurser mer jämnt över tiden genom att justera start- och slutdatum för projekt och aktiviteter. Resursutjämning minskar toppar och dalar i utgifter och resursanvändning.

Denna teknik hjälper dig att hålla dig inom kvartalsvisa budgetbegränsningar, undvika perioder av över- och underutnyttjande och säkerställa att teamet har konsekvent tillgång till resurser.

4. Resursprognoser

Resursprognoser är metoder för att förutsäga framtida resursbehov, vilket gör att du kan planera dina utgifter och resursanvändning på ett korrekt sätt.

För att kunna prognostisera resursbehovet behöver du en tydlig bild av dina projekt och mål samt företagets förväntade tillväxt. Du kan använda verktyg för försäljningsprognoser för att förutsäga framtida försäljningsresultat, vilket hjälper dig att avgöra vilka resurser du behöver.

Tips för hantering av försäljningsresurser

Här är några fler tips om resurshantering för försäljningschefer:

Använd din försäljningsstrategi som vägledning

När du ska bestämma hur du ska fördela resurserna är din säljstrategi en av de bästa guiderna du har. Din säljstrategi bör innehålla dina mål och prioriteringar samt de processer du kommer att använda för att uppnå dem. Att ha dessa mål i åtanke hjälper dig att prioritera utgifter och fördela resurser på rätt sätt.

Planera för osäkerhet och ge utrymme för flexibilitet

Det enda som är säkert är förändring, så var flexibel när du planerar din resursanvändning. Se över din resurshanteringsplan regelbundet och justera den vid behov för att säkerställa att du håller jämna steg med den senaste utvecklingen.

Samarbeta med andra

Även om hanteringen av säljresurser i slutändan är säljchefens ansvar, bör du inte göra det på egen hand. 

Rådgör med andra i din organisation för att säkerställa att du har korrekta uppgifter, arbeta med företagsledningen för att säkerställa att du har tillräckliga resurser och få feedback från ditt säljteam om hur de använder resurser. Detta kommer att hjälpa dig att skapa en korrekt och effektiv resurshanteringsplan.

Ta dina färdigheter i att leda säljteam till nästa nivå

Vill du ha fler tips som är skräddarsydda för försäljningschefer? Läs vår guide till hur man leder ett säljteam.
Om du letar efter ett verktyg som kan hjälpa ditt säljteam att arbeta mer effektivt och stänga fler affärer kan du överväga Nutshell- vårt lättanvända CRM komplett med säljautomation, pipelinehantering, rapportering och mycket mer. Starta din kostnadsfria 14-dagars prov period idag.

TILLBAKA TILL TOPPEN

Gå med i 30 000+ andra proffs inom försäljning och marknadsföring. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Sell to Win!