Nutshell is super user-friendly and intuitive

I would highly recommend Nutshell

Easy to use and... wait for it ... 100% buy in!

Nutshell is both simple and powerful

Een verkoopteam managen

Whether you’re managing a sales team for the first time or you’re a sales management veteran, this playbook is your home for sales management resources. Read through this guide for an intro to key sales management topics and check out the additional resources for more in-depth tips and information about how to manage a sales team.

Wat is verkoopmanagement?

Verkoopmanagement is het proces van het ontwikkelen, organiseren, optimaliseren en overzien van verkoopteams, strategieën en processen. De rol van een verkoopmanager omvat het aannemen en managen van vertegenwoordigers, het stellen van doelen, het definiëren van processen en het rapporteren van resultaten.

Leidinggeven aan een verkoopteam


Wat komt er kijken bij het managen van een verkoopteam? De verantwoordelijkheden van verkoopmanagers variëren van het creëren van bedrijfsbrede verkoopstrategieën tot het beheren van de dagelijkse activiteiten en het aannemen van nieuwe vertegenwoordigers om hun teams uit te breiden.

Laten we eens kijken naar een aantal manieren waarop salesmanagers invloed kunnen hebben op het succes van hun teams en hun bedrijf.

Ontdek enkele van de meest impactvolle manieren om een succesvol verkoopteam te creëren: 

Spring naar: Verkoopstrategieën creëren - Een verkoopteam managen - Terug naar boven

leidinggeven aan een verkoopteam

Verkoopstrategieën en -processen creëren

Een verkoopstrategie ontwikkelen en implementeren


Een essentiële rol van een verkoopmanager is het creëren en implementeren van een verkoopstrategie die richting geeft aan het functioneren van het verkoopteam. De verkoopstrategie legt een plan vast voor hoe het team zijn doelen zal bereiken.

Een verkoopstrategie moet elementen definiëren zoals doelmarkten en waardeproposities, evenals de kanalen en tactieken die zullen worden gebruikt om verkoopdoelen te bereiken.

Developing and executing a sales strategy requires research, analysis, and collaboration, as the sales strategy should align with the company’s overall goals and incorporate the sales team’s knowledge. Sales managers should regularly review their sales strategies and refine them as needed.

Learn more about sales strategy:

verkoopteam strategie

Verkoopstrategieën en -processen creëren

Duidelijke doelen stellen

Setting well-defined goals is an essential sales management strategy because it keeps sales team on track and lets sales representatives know what’s expected of them. Sales managers may set goals for key performance indicators (KPIs) such as sales volume, customer acquisition, and revenue.

Het is handig om doelen op te splitsen per tijdsbestek, zoals per jaar, kwartaal en maand en per organisatie, per team en per individu.

Meer informatie over verkoopdoelen stellen:

doelstellingen verkoopteam

Verkoopstrategieën en -processen creëren

Het verkoopproces definiëren

Een verkoopproces definieert de stappen die je verkoopteam neemt om prospects om te zetten in klanten. Het creëert consistentie en verantwoordelijkheid en geeft je salesteam een concreet plan voor wat ze wanneer moeten doen. Net als bij verkoopstrategieën moeten verkoopmanagers hun verkoopproces regelmatig herzien en bijwerken.

Door je verkoopproces te implementeren in een CRM zoals Nutshell kun je je proces overzichtelijk houden en elementen van je proces automatiseren, zoals het toewijzen van leads aan verkopers en het doorlopen van je pijplijn.

Meer informatie over het maken van een verkoopproces:

een afbeelding die beschrijft wat een verkoopproces is

Een verkoopteam managen

Het geven van verkooptraining en coaching aan teamleden


Door middel van training en coaching kunnen verkoopmanagers de vaardigheden en prestaties van hun team verbeteren. Salesmanagers kunnen zelf trainingen geven of trainingsprogramma's plannen en begeleiden.

Trainingen kunnen gaan over productkennis, verkooptechnieken, klantenservice en andere relevante onderwerpen. Salesmanagers kunnen coaching geven door middel van één-op-één gesprekken, groepssessies of andere vormen en moeten de coaching afstemmen op de behoeften, ervaring en vaardigheden van de teamleden.

Meer informatie over verkooptraining en coaching:

trainingen voor verkoopteams

Een verkoopteam managen

Regelmatige teamvergaderingen houden

Als reguliere vergaderingen goed worden uitgevoerd, blijven verkoopteams op de hoogte, op één lijn en betrokken. Tijdens deze vergaderingen kunnen teams de voortgang naar doelen, uitdagingen waar verkopers mee te maken hebben en mogelijkheden voor verbetering en groei bespreken. 

Deze vergaderingen moeten goed gestructureerd zijn met een duidelijke focus en agenda en mogelijkheden voor alle teamleden om deel te nemen. Zowel één-op-één als teamvergaderingen kunnen waardevol zijn.

Bekijk deze bronnen voor tips over hoe je effectieve verkoopgesprekken voert:

een verkoopvergadering

Een verkoopteam managen

Teamleden motiveren en inspireren


Een andere manier waarop salesmanagers hun teams kunnen helpen succesvol te zijn, is door zich in te spannen om ze gemotiveerd en geïnspireerd te houden.

Enkele manieren waarop salesmanagers hun teams kunnen inspireren:

 • Stimulansen bieden
 • Prestaties en vooruitgang erkennen
 • Een positieve, ondersteunende teamcultuur creëren

Als salesmanager kun je feedback van je team verzamelen over wat hen motiveert, zodat je je inspanningen kunt afstemmen op je team en individuele vertegenwoordigers.

Krijg meer tips om je verkoopteam te motiveren:

je verkoopteam motiveren

Een verkoopteam managen

Teamprestaties beheren en feedback geven


Managing team performance is another important aspect of how to manage a sales team. Team managers should monitor and regularly evaluate each sales rep’s performance and provide feedback.

Dit kan het bekijken van prestatiegegevens inhouden, maar ook het meeluisteren of deelnemen aan verkoopgesprekken. Deze beoordelingen houden managers op de hoogte van mogelijke problemen en dingen die goed werken. Ze kunnen deze problemen dan individueel aanpakken of met het hele team als ze voor iedereen gelden.

Het geven van regelmatige constructieve, objectieve en ondersteunende feedback helpt ervoor te zorgen dat verkopers zich bewust zijn van hun sterke punten, mogelijke verbeteringsmogelijkheden en de vooruitgang die ze boeken ten opzichte van hun doelen.

Meer informatie over het beheren van de prestaties van verkoopteams:

prestaties verkoopteam

Een verkoopteam managen

Middelen en ondersteuning bieden om teamleden te helpen hun doelen te bereiken

De juiste middelen en ondersteuning zijn essentieel voor het succes van verkoopteams. Het is belangrijk om regelmatig contact op te nemen met teamleden om ervoor te zorgen dat ze de middelen hebben die ze nodig hebben om hun doelen te bereiken.

Salesmanagers moeten ervoor zorgen dat hun teams toegang hebben tot de juiste middelen, zoals:

 • Opleidings- en ontwikkelingsmateriaal
 • Tools en technologieën, zoals een gebruiksvriendelijk CRM
 • Ondersteuning van het management en andere teamleden

Providing this support is often called sales enablement.

Learn more about sales enablement:

sales manager middelen

Een verkoopteam managen

Een positieve teamcultuur bevorderen en teamdynamiek beheren

Salesmanagers moeten ook de teamdynamiek beheren om hun teams klaar te stomen voor succes. Dit omvat het creëren van een positieve cultuur, het bevorderen van samenwerking en het beheren van conflicten.

Het creëren van een positieve teamcultuur is essentieel voor het moreel en de prestaties van het team. Salesmanagers kunnen een positieve teamcultuur bevorderen door duidelijke communicatie, het stellen van duidelijke verwachtingen en het bieden van erkenning en ondersteuning.

Teamleden de kans geven om elkaar te leren kennen via evenementen kan ook helpen om de cultuur en dynamiek van een team te verbeteren.

positieve verkoopteamcultuur

Een verkoopteam managen

Verkoopcommissiestructuren bepalen


Een andere belangrijke rol die salesmanagers hebben is het vaststellen van compensatieverwachtingen, inclusief basissalaris en commissie. Salesmanagers werken vaak samen met andere leiders in hun organisatie aan deze taak.

Meer informatie over verkoopcommissiestructuren:

 

verkoopcommissiestructuren

Een verkoopteam managen

Teambudget en -middelen beheren

Het beheren van het budget en de middelen van het team houdt in dat je ervoor zorgt dat het team de middelen heeft die het nodig heeft, terwijl je binnen de budgetbeperkingen blijft. Salesmanagers kunnen budgetten opstellen, uitgaven bijhouden en bepalen hoe middelen worden toegewezen. Door de budgetten regelmatig te herzien en zo nodig aan te passen, zorg je ervoor dat verkoopteams over de middelen blijven beschikken die ze nodig hebben.

Meer informatie over het beheren van het budget en de middelen van je team:

budget verkoopteam

Uw verkoopteam werven en aannemen

Salesmanagers spelen samen met talentacquisitieteams, HR-afdelingen en anderen in hun organisatie een belangrijke rol bij het werven en aannemen van nieuwe verkopers voor hun team.

Managers moeten in staat zijn om de personeelsbehoeften van hun team te identificeren, kandidaten met de juiste vaardigheden en kwaliteiten te vinden en deze kandidaten te werven via vacatures, netwerken en andere methoden.

Het behouden van je verkoopteam is een ander belangrijk aandachtspunt voor salesmanagers. Veel van de bovenstaande tips, waaronder het gemotiveerd houden van je team, het creëren van een positieve teamcultuur en het bieden van training en coaching, kunnen hierbij helpen.

 Bekijk deze bronnen voor tips over het aannemen van een geweldig verkoopteam:

 

Spring naar: Inwerken & training - Terug naar boven

een verkoopteam werven

Uw verkoopteam werven en aannemen

Onboarding sales reps

Het creëren van een soepel onboardingproces is essentieel voor het succes van je verkoopteam. Een goed ontworpen onboardingproces zorgt ervoor dat nieuwe teamleden snel aan de slag kunnen en helpt hen de vaardigheden en kennis te ontwikkelen die ze nodig hebben om te slagen.

Onboarding kan training in productkennis, verkooptechnieken, je verkoopproces en meer omvatten. Als verkoopmanager kun je onboarding en training rechtstreeks uitvoeren of een onboardingprogramma plannen en overzien.

Hier vind je tips voor het inwerken van verkopers:

tips voor het inwerken van verkoopteams

KPI's voor verkoopmanagers

Salesmanagers moeten de effectiviteit van hun verkoopstrategie en -teams en de voortgang in de richting van hun doelen bijhouden. Het volgen, analyseren en rapporteren van KPI's maakt dit mogelijk.

Deze rapporten en KPI's stellen salesmanagers in staat om hun verkoopstrategie en -processen waar nodig aan te passen, de nodige training en coaching te geven, ervoor te zorgen dat hun teams op schema liggen met hun doelen en het salesteam op één lijn te houden met de bredere bedrijfsdoelstellingen.

Meer informatie over KPI's voor verkoopmanagers:

Spring naar: Rapporten - Metriek - Terug naar boven

belangrijke prestatie-indicatoren voor verkoopteams

KPI's voor verkoopmanagers

Rapporten voor verkoopmanagers

Enkele belangrijke rapporten voor verkoopmanagers zijn:

 • Wekelijkse, maandelijkse en driemaandelijkse verkooprapporten
 • Rapporten per verkoper
 • Rapporten over netto-inkomsten
 • Rapporten over verkoopdoelen
 • Prognoserapporten
 • Rapporten verkoopcommissie
 • Verkooptrechteranalyses

Learn more about reporting:

rapporten voor verkoopmanagers

KPI's voor verkoopmanagers

Metrics voor verkoopteams

Enkele belangrijke statistieken om bij te houden:

 • Aantal inkomende deals
 • Activiteiten van verkopers, zoals het aantal gevoerde gesprekken of voltooide taken
 • Duur van verkoopgesprek
 • Voortgang individuele en team verkoopdoelstellingen
 • Behoud van klanten
 • Klantlevensduur (CLV)
 • Upsell- en cross-sell-percentages
 • Aantal gewonnen en verloren deals
 • Lengte verkoopcyclus
 • Omrekeningskoers
 • Waarde en aantal gewonnen deals
 • Inkomsten

Learn more about sales metrics:

statistieken voor verkoopteams

Hulpmiddelen en software voor managers

Een van de meest impactvolle manieren waarop salesmanagers hun teams kunnen voorbereiden op succes is door ervoor te zorgen dat ze over de juiste tools en technologie beschikken. Managers moeten de behoeften van hun team evalueren en tools kiezen die gebruiksvriendelijk zijn, de juiste functies hebben en het team helpen om zijn doelen te bereiken.

middelen en software voor verkoopmanagers

Hulpmiddelen en software voor managers

Gereedschap

Enkele belangrijke tools voor verkoopteams zijn:

 • Software voor klantrelatiebeheer (CRM)
 • Hulpmiddelen voor projectbeheer
 • Samenwerkingsplatforms zoals tools voor interne chats en videoconferenties
 • Tools voor prestatiebeheer om doelen bij te houden
 • Tools voor e-mailbeheer
 • Tools voor verkoop- en marketingintelligentie
 • Hulpmiddelen voor live chat
 • Analytics en rapportagetools
 • Trainingstools zoals documentatiebibliotheken en trainingsprogramma's

Een van de belangrijkste tools voor elk verkoopteam is CRM-software. Met CRM kun je je verkoopprocessen organiseren en bijhouden, relaties met leads en contactpersonen bijhouden, elementen van je verkoopproces automatiseren en je voortgang naar je doelen bijhouden. 

Meer informatie over software voor verkoopmanagers:

een verkoopteam heeft een crm nodig

Hulpmiddelen en software voor managers

CRM-functies

Sommige CRM's, zoals Nutshell, omvatten ook e-mailmarketing mogelijkheden, zodat je e-mail kunt gebruiken om meer leads te converteren en je klanten rechtstreeks vanuit je CRM op de hoogte te houden.

Kenmerken die je moet zoeken in een CRM zijn onder andere:

 • Een gebruiksvriendelijk verkoopdashboard
 • Rapportagemogelijkheden verkoop
 • Prognosefuncties
 • Beheer van pijpleidingen
 • Activiteitenrapportage
 • Een flexibele bouwer van verkoopprocessen
 • Geautomatiseerde leadtoewijzing
 • Trechterrapportage
 • Responsieve, vriendelijke klantenservice

 

crm-functies die uw verkoopteam nodig heeft

Hulpmiddelen en software voor managers

Extra hulpmiddelen voor verkoopmanagers

The best sales managers are always learning new skills and sales management techniques, keeping up with the latest sales trends, and building their expertise. Check out the article below for some of the most helpful resources for sales managers, from blogs to books to newsletters.

Verken aanvullende bronnen voor verkoopmanagers:

Spring naar: Terug naar boven

aanvullende bronnen voor verkoopmanagers

Verkoopteams vertrouwen Nutshell

Als je op zoek bent naar een CRM met krachtige functies, gebruiksgemak en gratis klantenondersteuning, dan biedt Nutshell wat je nodig hebt. Probeer het 14 dagen gratis uit.

START UW GRATIS PROEFABONNEMENT

Sluit je aan bij 30.000+ andere verkoop- en marketingprofessionals. Schrijf je in voor onze Sell to Win nieuwsbrief!