Forstå kundenes atferd og preferanser

Hadde det ikke vært fantastisk å kunne lese tanker og vite hva kundene dine tenker? Selv om Nutshell ikke er i stand til å lese tanker, er vi godt kjent med å forstå kundenes atferd og preferanser, og det er vel på en måte det samme?

Ved å forstå kundenes atferd og preferanser kan du bedre forstå målgruppen din og bruke denne kunnskapen til å utforme effektive markedsførings- og salgskampanjer som engasjerer målgruppen og forbedrer bunnlinjen.

Les videre for å lære mer om kundeatferd og preferanser, og hvordan du kan identifisere begge deler ved hjelp av dataanalyse og CRM.

Hva er kundeatferd?

Kundeatferd refererer til hvordan kunder handler, inkludert kjøpsvaner og faktorer som påvirker kjøpsbeslutningen. Tre hovedfaktorer som påvirker kundeatferd:

  • Personlig: Personlighetstrekk, bakgrunn og oppvekst.
  • Psykologisk: Oppfatning og holdning - disse kan endre seg daglig, noe som gjør dem vanskelige å forutsi.
  • Sosiale: Eksterne faktorer som anbefalinger fra jevnaldrende, trender og sosiale normer eller forventninger.

Hvordan forstå kundeatferd

Det er viktig å forstå kundeatferd fordi det hjelper deg med å fokusere markedsførings- og salgsinnsatsen på viktige kundesegmenter på en mer effektiv måte. En av de beste måtene å forstå forbrukeratferd på er gjennom en kundeatferdsanalyse.

Analyse av kundeatferd

En kundeatferdsanalyse er en detaljert observasjon av hvordan kundene interagerer med bedriften din på ulike stadier av kundereisen.

For å gjennomføre en analyse av kundeatferd kan du segmentere målgruppen din i personas basert på felles interesser eller andre lignende kjennetegn som demografi. Deretter kan du observere disse gruppene på ulike stadier av kundereisen og se hvordan de samhandler med bedriften.

Er de engasjerte i bedriftens side på sosiale medier? Finner de merkevaren din via søkemotorer? Deltar de på demoer med salgsteamet ditt?

Ledende styre i Nutshell

Du kan få tilgang til disse dataene gjennom verktøy som analyseplattformer for nettsteder, for eksempel Google Analytics, analyseplattformer for markedsføring og CRM.

Nutshell gjør det enkelt å spore data om interaksjonen med potensielle kunder. Du kan segmentere kundene i grupper og se alle interaksjonene med et gitt lead på ett sted. Nutshell henter til og med automatisk inn attribusjonsdata, slik at du kan se hvor leads kommer fra.

Hvorfor er det viktig for markedsførere og selgere å forstå kundeatferd?

Ved å segmentere kundene i kjøperpersoner og observere dem på ulike stadier i kundereisen, kan du få innsikt i hvilke motiver og prioriteringer som påvirker kundene i kjøpsprosessen, samt hvilke beslutningsmetoder de bruker.

Ved å forstå kundeatferden kan markedsførere og selgere tilpasse markedsføringsbudskap og innhold slik at de treffer målgruppesegmentene bedre og oppmuntrer kundene til å engasjere seg.

På den måten kan bedriftens markedsførings- og salgsrepresentanter begynne å identifisere kundepreferanser for å skreddersy salgs- og markedsføringstiltak.

Hva er kundenes preferanser?

Kundepreferanser er motivasjoner, forventninger, liker, misliker og tilbøyeligheter som driver kundene til å ta kjøpsbeslutninger.

Hvorfor er det viktig å identifisere kundepreferanser?

Kundepreferanser er subjektive, noe som betyr at selv om en av kundene dine har et bestemt sett med preferanser, er det ingen garanti for at en annen kunde har de samme preferansene.

Det er viktig å identifisere kundepreferanser, for i likhet med kundeatferd, hjelper kunnskap om kundenes preferanser deg med å levere bedre markedsførings- og salgskampanjer. Når kundedataene er samlet inn og lagret i CRM-systemet, kan du bruke dem til å lage persontilpassede markedsføringskampanjer som treffer kundesegmentene på en effektiv måte.

Å identifisere og forstå kundenes preferanser hjelper deg dessuten med å levere god kundeservice til potensielle kunder og kunder på jevnlig basis.

I tillegg kan det å forstå kundenes preferanser hjelpe deg med fremtidig produktutvikling ved å identifisere kundenes smertepunkter og bruke denne informasjonen til å utvikle produkter og tjenester som løser kundenes problemer.

Hvordan identifisere kundepreferanser

Å snakke om fordelene ved å identifisere kundepreferanser er én ting, men å faktisk identifisere dem? Det er noe helt annet. Heldigvis har vi samlet noen nyttige tips om hvordan du kan identifisere kundepreferanser blant målgruppen din.

Les videre for å lære mer om hvordan du kan identifisere kundepreferanser og bruke dem til å styrke markedsførings- og salgskampanjer.

Analysere markedstrender

Rapport om salgstrakten i Nutshell

En måte å identifisere kundepreferanser på er å analysere markeds- og bransjetrender. Når du ser på markedsførings- og bransjetrender, bør du være spesielt oppmerksom på endringer i forbrukeratferd, teknologiske fremskritt og økonomiske endringer.

Disse trendene bidrar til sosiale faktorer som kan påvirke kundenes atferd, og som i sin tur påvirker kundenes preferanser.

Med rapporterings- og sporingsfunksjonene på Nutshellkan du holde et våkent øye med kundeatferd som indikerer endringer i trender og atferd. Deretter kan du bruke denne innsikten til å justere markedsførings- og salgsinnsatsen deretter.

Identifisere kundens smertepunkter

Du kan identifisere kundepreferanser ved å forstå kundenes behov og smertepunkter som får dem til å ta kjøpsbeslutninger. Ved å identifisere områder der kundene ikke er fornøyde med dagens produkter eller tjenester, kan du utvikle nye produkter eller tjenester som dekker disse behovene.

Ikke bare får du innsikt i kundenes preferanser og kjøpsatferd, men du identifiserer også potensielle nye markedsmuligheter. Dette kan bety økte inntekter for deg!

Bruk spørreundersøkelser og skjemaer

Maler for e-postmarkedsføring i Nutshell

En sikker måte å identifisere og forstå kundenes preferanser på er å spørre dem. Bruk spørreundersøkelser og skjemaer på nettet til å innhente tilbakemeldinger direkte fra kundene. 

Nutshell gjør det enkelt å opprette skjemaer for innsamling av kundedata og tilbakemeldinger. Nutshell Skjemaene kan tilpasses og sender data som sendes inn via skjemaene, rett inn i CRM-systemet.

Med Nutshell Forms kan du få dypere innsikt i kundepreferanser ved å stille spørsmål som f.eks:

  • Hvordan fikk du vite om produktet vårt?
  • Bruker du produktet vårt i jobbsammenheng eller privat?
  • Hvordan kan vi forbedre tjenesten vår ytterligere?

Forstå kundeatferd og identifiser kundepreferanser ved hjelp av Nutshell CRM.

Når du samarbeider med Nutshellhar du alltid full oversikt over kundenes atferd og preferanser gjennom grundig rapportering, tilpassbare skjemaer og organiserte kundedata som er samlet på ett sted.

Finn ut mer om hvordan Nutshell kan hjelpe deg med å forstå og identifisere kundeatferd og preferanser ved å kontakte teamet vårt eller registrere deg for en gratis prøveversjon av Nutshell i dag.

TILBAKE TIL TOPP

Bli med over 30 000 andre fagfolk innen salg og markedsføring. Abonner på nyhetsbrevet Sell to Win!