Nutshell is super user-friendly and intuitive

I would highly recommend Nutshell

Easy to use and... wait for it ... 100% buy in!

Nutshell is both simple and powerful

Ledelse av et salgsteam

Whether you’re managing a sales team for the first time or you’re a sales management veteran, this playbook is your home for sales management resources. Read through this guide for an intro to key sales management topics and check out the additional resources for more in-depth tips and information about how to manage a sales team.

Hva er salgsledelse?

Salgsledelse er prosessen med å utvikle, organisere, optimalisere og føre tilsyn med salgsteam, strategier og prosesser. Salgssjefens rolle omfatter blant annet å ansette og lede salgsrepresentanter, sette mål, definere prosesser og rapportere resultater.

Lede et salgsteam


Hva innebærer det å lede et salgsteam? Salgssjefens ansvarsområder spenner fra å utforme salgsstrategier for hele selskapet til å lede den daglige driften og ansette nye selgere for å utvide teamet.

La oss ta en titt på noen av måtene salgssjefer kan påvirke teamets og bedriftens suksess på.

Oppdag noen av de mest effektive måtene å skape et vellykket salgsteam på: 

Gå til: Utarbeide salgsstrategier - Lede et salgsteam - Tilbake til start

lede et salgsteam

Utarbeide salgsstrategier og -prosesser

Utvikle og implementere en salgsstrategi


En av salgssjefens viktigste oppgaver er å utarbeide og implementere en salgsstrategi som styrer hvordan salgsteamet skal fungere. Salgsstrategien inneholder en plan for hvordan teamet skal nå sine mål.

En salgsstrategi bør definere elementer som målmarkeder og verdiforslag, samt hvilke kanaler og taktikker som skal brukes for å nå salgsmålene.

Developing and executing a sales strategy requires research, analysis, and collaboration, as the sales strategy should align with the company’s overall goals and incorporate the sales team’s knowledge. Sales managers should regularly review their sales strategies and refine them as needed.

Learn more about sales strategy:

strategi for salgsteam

Utarbeide salgsstrategier og -prosesser

Sette klare mål

Setting well-defined goals is an essential sales management strategy because it keeps sales team on track and lets sales representatives know what’s expected of them. Sales managers may set goals for key performance indicators (KPIs) such as sales volume, customer acquisition, and revenue.

Det er nyttig å dele opp målene etter tidsramme, for eksempel etter år, kvartal og måned, og etter hele organisasjonen, team og enkeltpersoner.

Les mer om hvordan du setter deg salgsmål:

mål for salgsteamet

Utarbeide salgsstrategier og -prosesser

Definere salgsprosessen

En salgsprosess definerer stegene salgsteamet tar for å konvertere potensielle kunder til kunder. Den skaper konsistens og ansvarlighet og gir salgsteamet en konkret plan for hva som skal gjøres når. I likhet med salgsstrategier bør salgssjefene jevnlig gjennomgå og oppdatere salgsprosessen.

Når du implementerer salgsprosessen i et CRM-system som Nutshell, kan du holde orden på prosessen og automatisere deler av den, for eksempel å tildele leads til salgsrepresentanter og flytte dem gjennom pipelinen.

Les mer om hvordan du oppretter en salgsprosess:

et bilde som beskriver hva en salgsprosess er

Ledelse av et salgsteam

Gi salgsopplæring og coaching til teammedlemmene


Gjennom opplæring og coaching kan salgssjefene forbedre teamets ferdigheter og prestasjoner. Salgssjefene kan gi opplæring selv eller planlegge og lede opplæringsprogrammer.

Opplæringen kan omfatte produktkunnskap, salgsteknikker, kundeservice og andre relevante emner. Salgssjefene kan gi coaching gjennom individuelle møter, gruppesamtaler eller andre former for coaching, og bør skreddersy coachingen etter teammedlemmenes behov, erfaring og ferdighetsnivå.

Les mer om salgstrening og coaching:

opplæring av salgsteam

Ledelse av et salgsteam

Gjennomføre regelmessige teammøter

Regelmessige møter, når de gjennomføres på en god måte, holder salgsteamet informert, samkjørt og engasjert. På disse møtene kan teamene diskutere fremgang i forhold til målene, utfordringer som selgerne står overfor, og muligheter for forbedring og vekst. 

Disse møtene bør være godt strukturerte med et tydelig fokus og en klar agenda, og alle teammedlemmene bør ha mulighet til å delta. Både individuelle møter og teammøter kan være verdifulle.

Her finner du tips til hvordan du kan gjennomføre effektive salgsmøter:

et salgsmøte

Ledelse av et salgsteam

Motivere og inspirere teammedlemmene


En annen måte salgssjefer kan hjelpe teamene sine til å lykkes på, er å sørge for at de er motiverte og inspirerte.

Noen måter salgssjefer kan inspirere teamene sine på:

 • Tilby insentiver
 • Anerkjenne prestasjoner og fremgang
 • Skape en positiv og støttende teamkultur

Som salgssjef kan du innhente tilbakemeldinger fra teamet om hva som motiverer dem, slik at du kan skreddersy innsatsen for teamet og den enkelte medarbeider.

Få flere tips til hvordan du motiverer salgsteamet ditt:

motivere salgsteamet ditt

Ledelse av et salgsteam

Lede teamets prestasjoner og gi tilbakemeldinger


Managing team performance is another important aspect of how to manage a sales team. Team managers should monitor and regularly evaluate each sales rep’s performance and provide feedback.

Dette kan innebære gjennomgang av resultatdata samt å lytte til eller delta i salgssamtaler. Disse gjennomgangene holder lederne oppdatert på potensielle problemer og ting som fungerer bra. Deretter kan de ta opp disse problemene individuelt eller med hele teamet hvis de gjelder alle.

Regelmessige, konstruktive, objektive og støttende tilbakemeldinger bidrar til å sikre at selgerne er klar over sine styrker, potensielle forbedringsmuligheter og fremgang i forhold til målene sine.

Les mer om hvordan du styrer salgsteamets prestasjoner:

salgsteamets resultater

Ledelse av et salgsteam

Tilby ressurser og støtte for å hjelpe teammedlemmene med å nå målene sine.

Riktige ressurser og støtte er avgjørende for at salgsteamene skal lykkes. Det er viktig å ta jevnlig kontakt med teammedlemmene for å sikre at de har de verktøyene de trenger for å nå målene sine.

Salgssjefene bør sørge for at teamene har tilgang til de riktige ressursene, for eksempel:

 • Opplærings- og utviklingsmateriell
 • Verktøy og teknologier, for eksempel et brukervennlig CRM-system.
 • Støtte fra ledelsen og andre teammedlemmer

Providing this support is often called sales enablement.

Learn more about sales enablement:

ressurser for salgssjefer

Ledelse av et salgsteam

Fremme en positiv teamkultur og håndtere dynamikken i teamet.

Salgssjefer må også håndtere teamdynamikken for å legge forholdene til rette for at teamet skal lykkes. Dette innebærer å skape en positiv kultur, fremme samarbeid og håndtere konflikter.

Å skape en positiv teamkultur er avgjørende for teamets moral og prestasjoner. Salgssjefer kan fremme en positiv teamkultur ved å kommunisere tydelig, sette klare forventninger og gi anerkjennelse og støtte.

Å gi teammedlemmene mulighet til å bli kjent med hverandre gjennom arrangementer kan også bidra til å forbedre teamets kultur og dynamikk.

positiv kultur i salgsteamet

Ledelse av et salgsteam

Fastsette strukturer for salgsprovisjoner


En annen viktig oppgave for salgssjefen er å fastsette forventninger til kompensasjon, inkludert grunnlønn og provisjon. Salgssjefene samarbeider ofte med andre ledere i organisasjonen om denne oppgaven.

Les mer om salgsprovisjonsstrukturer:

 

strukturer for salgsprovisjoner

Ledelse av et salgsteam

Administrere teamets budsjett og ressurser

Å administrere teamets budsjett og ressurser innebærer å sørge for at teamet har de ressursene det trenger, samtidig som det holder seg innenfor budsjettrammene. Salgssjefene kan fastsette budsjetter, følge opp utgiftene og bestemme hvordan ressursene skal fordeles. Ved å gjennomgå budsjettene jevnlig og justere dem etter behov kan man sikre at salgsteamet har de ressursene de trenger.

Finn ut mer om hvordan du administrerer teamets budsjett og ressurser:

budsjett for salgsteamet

Rekruttering og ansettelse av salgsteam

Salgssjefer spiller en viktig rolle, sammen med talentutviklingsteam, HR-avdelinger og andre i organisasjonen, når det gjelder å rekruttere og ansette nye selgere til teamet sitt.

Ledere må være i stand til å identifisere teamets personalbehov, finne kandidater med de rette ferdighetene og egenskapene og rekruttere disse kandidatene gjennom stillingsannonser, nettverksbygging og andre metoder.

Å holde på salgsteamet er et annet viktig område for salgssjefer. Mange av tipsene ovenfor, som å holde teamet motivert, skape en positiv teamkultur og tilby opplæring og coaching, kan bidra til dette.

 Ta en titt på disse ressursene for å få tips om hvordan du ansetter et fantastisk salgsteam:

 

Gå til: Onboarding og opplæring - Tilbake til toppen

rekruttere et salgsteam

Rekruttering og ansettelse av salgsteam

Onboarding sales reps

En smidig onboarding-prosess er avgjørende for at salgsteamet ditt skal lykkes. En godt utformet onboardingprosess gjør at nye teammedlemmer raskt kommer i gang med arbeidet, og hjelper dem med å utvikle de ferdighetene og kunnskapene de trenger for å lykkes.

Onboarding kan omfatte opplæring i produktkunnskap, salgsteknikker, salgsprosessen og mye mer. Som salgssjef kan du håndtere onboarding og opplæring direkte eller planlegge og overvåke et onboardingprogram.

Her får du tips til opplæring av selgere:

tips for onboarding av salgsteam

KPI-er for salgssjefer

Salgssjefer må følge med på hvor effektive salgsstrategien og salgsteamene er, og hvor langt de har kommet i forhold til målene. Sporing, analyse og rapportering av KPI-er gjør dette mulig.

Disse rapportene og nøkkeltallene gjør det mulig for salgssjefene å justere salgsstrategien og -prosessene etter behov, gi nødvendig opplæring og coaching, sikre at teamene er på rett spor i forhold til målene, og sørge for at salgsteamet er i tråd med de overordnede forretningsmålene.

Les mer om KPI-er for salgssjefer:

Gå til: Rapporter - Metrics - Tilbake til toppen

nøkkelindikatorer for salgsteam

KPI-er for salgssjefer

Rapporter for salgssjefer

Noen viktige rapporter for salgssjefer inkluderer:

 • Ukentlige, månedlige og kvartalsvise salgsrapporter
 • Rapporter om omsetning per selger
 • Rapportering av nettoinntekt
 • Rapporter om salgsmål
 • Prognoserapporter
 • Rapporter om salgsprovisjoner
 • Analyser av salgstrakten

Learn more about reporting:

rapporter for salgssjefer

KPI-er for salgssjefer

Målinger for salgsteam

Noen viktige nøkkeltall å følge med på er blant annet

 • Antall innkommende avtaler
 • Salgsrepresentantens aktiviteter, for eksempel antall gjennomførte samtaler eller utførte oppgaver.
 • Varighet av salgssamtaler
 • Utviklingen i individuelle og teamets salgsmål
 • Bevaring av kunder
 • Kundens livstidsverdi (CLV)
 • Mersalgs- og kryssalgsrater
 • Antall vunne og tapte avtaler
 • Lengden på salgssyklusen
 • Konverteringsfrekvens
 • Verdi og antall inngåtte avtaler
 • Omsetningstall

Learn more about sales metrics:

Metrikker for salgsteam

Ressurser og programvare for ledere

En av de mest effektive måtene salgssjefer kan legge til rette for at teamene deres skal lykkes, er å sørge for at de har de riktige verktøyene og den riktige teknologien. Lederen bør vurdere teamets behov og velge verktøy som er brukervennlige, har de riktige funksjonene og som hjelper teamet med å nå sine mål.

ressurser og programvare for salgssjefer

Ressurser og programvare for ledere

Verktøy

Noen viktige verktøy for salgsteam er blant annet

 • Programvare for administrasjon av kundeforhold (CRM)
 • Verktøy for prosjektledelse
 • Samarbeidsplattformer som interne chat- og videokonferanseverktøy.
 • Resultatstyringsverktøy for oppfølging av mål
 • Verktøy for e-postadministrasjon
 • Verktøy for salgs- og markedsføringsinformasjon
 • Verktøy for live chat
 • Analyse- og rapporteringsverktøy
 • Opplæringsverktøy som dokumentasjonsbiblioteker og opplæringsprogrammer.

Et av de viktigste verktøyene for ethvert salgsteam er CRM-programvare. CRM gjør det mulig å organisere og spore salgsprosessene, holde oversikt over relasjonene til potensielle kunder og kontakter, automatisere deler av salgsprosessen og spore fremdriften mot målene. 

Les mer om programvare for salgssjefer:

et salgsteam trenger et CRM

Ressurser og programvare for ledere

CRM-funksjoner

Noen CRM-systemer, som Nutshell, inkluderer også e-postmarkedsføring slik at du kan bruke e-post til å konvertere flere potensielle kunder og holde kontakten med kundene dine direkte fra CRM-systemet.

Funksjoner du bør se etter i et CRM-system:

 • Et brukervennlig dashbord for salg
 • Muligheter for salgsrapportering
 • Prognosefunksjoner
 • Håndtering av rørledninger
 • Rapportering av aktiviteter
 • Et fleksibelt verktøy for salgsprosesser
 • Automatisert tildeling av leads
 • Rapportering av trakter
 • Imøtekommende og vennlig kundestøtte

 

crm-funksjoner som salgsteamet ditt trenger

Ressurser og programvare for ledere

Ytterligere ressurser for salgssjefer

The best sales managers are always learning new skills and sales management techniques, keeping up with the latest sales trends, and building their expertise. Check out the article below for some of the most helpful resources for sales managers, from blogs to books to newsletters.

Utforsk flere ressurser for salgssjefer:

Hoppe til: Tilbake til toppen

tilleggsressurser for salgssjefer

Salgsteamene stoler på Nutshell

Hvis du er på utkikk etter et CRM-system som har kraftige funksjoner, er enkelt å bruke og har gratis kundestøtte, har Nutshell det du trenger. Start en gratis 14-dagers prøveperiode.

START DIN GRATIS PRØVEPERIODE

Bli med over 30 000 andre fagfolk innen salg og markedsføring. Abonner på nyhetsbrevet Sell to Win!