Gå til hovedinnhold ↓

"Nutshell er superbrukervennlig og intuitiv

"Jeg vil på det sterkeste anbefale Nutshell

"Enkel å bruke og ... vent på det ... 100 % buy in!

"Nutshell er både enkelt og kraftfullt

Nyttige ressurser for å administrere et salgsteam

Trenger du et brukervennlig CRM-system for å øke salgs- og teameffektiviteten?

Ta en guidet tur for å utforske de utrolige funksjonene på Nutshell!

UTFORSK FUNKSJONENE PÅ NUTSHELL

Enten det er første gang du skal lede et salgsteam, eller du er en veteran innen salgsledelse, er denne veiledningen ditt hjemsted for ressurser innen salgsledelse. Les denne veiledningen for å få en innføring i viktige emner innen salgsledelse, og ta en titt på tilleggsressursene for å få mer inngående tips og informasjon om ledelse av salgsteam.

Hva er salgsledelse?

Salgsledelse er prosessen med å utvikle, organisere, optimalisere og føre tilsyn med salgsteam, strategier og prosesser. Salgssjefens rolle omfatter blant annet å ansette og lede salgsrepresentanter, sette mål, definere prosesser og rapportere resultater.

Gå til en av følgende seksjoner:

Lede et salgsteam


Hva innebærer det å lede et salgsteam? Salgssjefens ansvarsområder spenner fra å utforme salgsstrategier for hele selskapet til å lede den daglige driften og ansette nye selgere for å utvide teamet.

La oss ta en titt på noen av måtene salgssjefer kan påvirke teamene sine og bedriftens suksess på.

Oppdag noen av de mest effektive måtene å skape et vellykket salgsteam på: 

Hopp til: Tilbake til toppen

lede et salgsteam

Utarbeide salgsstrategier og -prosesser

I denne delen:

Utvikle og implementere en salgsstrategi

En av salgssjefens viktigste oppgaver er å utarbeide og implementere en salgsstrategi som styrer hvordan salgsteamet skal fungere. Salgsstrategien inneholder en plan for hvordan teamet skal nå sine mål.

En salgsstrategi bør definere elementer som målmarkeder og verdiforslag, samt hvilke kanaler og taktikker som skal brukes for å nå salgsmålene.

Å utvikle og gjennomføre en salgsstrategi krever research, analyse og samarbeid. Salgsstrategien bør være i tråd med bedriftens overordnede mål og inkludere salgsteamets kunnskap. Salgssjefene bør jevnlig gjennomgå salgsstrategiene sine og forbedre dem etter behov.

Lær mer om salgsstrategi:

strategi for salgsteam

Sette klare mål

Å sette veldefinerte mål er en viktig strategi for salgsledelse, fordi det holder salgsteamet på rett spor og lar selgerne vite hva som forventes av dem. Salgssjefer kan sette mål for viktige resultatindikatorer (KPI-er) som salgsvolum, kundeakkvisisjon og omsetning.

Det er nyttig å dele opp målene etter tidsrammer, for eksempel år, kvartal og måned, og etter hele organisasjonen, team og enkeltpersoner.

Les mer om hvordan du setter deg salgsmål:

mål for salgsteamet

Definere salgsprosessen

En salgsprosess definerer salgsteamets steg for å konvertere potensielle kunder til kunder. Den skaper konsistens og ansvarlighet og gir salgsteamet en konkret plan for hva de skal gjøre og når. I likhet med salgsstrategier bør salgssjefene jevnlig gjennomgå og oppdatere salgsprosessen.

Når du implementerer salgsprosessen i et CRM-system som Nutshell, kan du holde orden på prosessen og automatisere deler av den, for eksempel tildele leads til salgsrepresentanter og flytte dem gjennom pipelinen.

Les mer om hvordan du oppretter en salgsprosess:

Hopp til: Tilbake til toppen

et bilde som beskriver hva en salgsprosess er

Last ned vår overlevelsesguide for salgssjefer!

Er du klar til å bli den beste salgssjefen for teamet ditt?

Få mer enn 70 ledende tips og strategier fra ekspertene for å lykkes med salgsledelse med vår Sales Manager's Survival Guide.

LAST NED GRATIS

Gi salgsopplæring og coaching til teammedlemmene

Salgssjefer kan forbedre teamets ferdigheter og prestasjoner gjennom opplæring og coaching. Salgssjefene kan gi opplæring selv eller planlegge og lede opplæringsprogrammer.

Opplæringen kan omfatte produktkunnskap, salgsteknikker, kundeservice og andre relevante emner. Salgssjefene kan gi coaching i form av individuelle møter, gruppesamtaler eller andre former for opplæring, og bør tilpasse opplæringen til teammedlemmenes behov, erfaring og ferdighetsnivå.

Les mer om salgstrening og coaching:

opplæring av salgsteam

Gjennomføre regelmessige teammøter

Regelmessige møter, når de gjennomføres på en god måte, holder salgsteamet informert, samkjørt og engasjert. På disse møtene kan teamene diskutere fremgang i forhold til målene, utfordringer som selgerne står overfor, og muligheter for forbedring og vekst.

Disse møtene bør være godt strukturerte med et tydelig fokus og en klar agenda, og alle teammedlemmene bør ha mulighet til å delta. Både individuelle møter og teammøter kan være verdifulle.

Her finner du tips til hvordan du kan gjennomføre effektive salgsmøter:

et salgsmøte

Motivere og inspirere teammedlemmene


En annen måte salgssjefer kan hjelpe teamene sine til å lykkes på, er å holde dem motiverte og inspirerte.

Noen måter salgssjefer kan inspirere teamene sine på:

 • Tilby insentiver
 • Anerkjenne prestasjoner og fremgang
 • Skape en positiv og støttende teamkultur

Som salgssjef kan du innhente tilbakemeldinger fra teamet om hva som motiverer dem, slik at du kan skreddersy innsatsen for teamet og den enkelte medarbeider.

Få flere tips til hvordan du motiverer salgsteamet ditt:

motivere salgsteamet ditt

Lede teamets prestasjoner og gi tilbakemeldinger


Å styre teamets prestasjoner er et annet viktig aspekt når man skal avgjøre hvordan et salgsteam skal ledes. Teamledere bør overvåke og regelmessig evaluere hver enkelt selgers prestasjoner og gi tilbakemeldinger.

Dette kan innebære å gjennomgå resultatdata og lytte til eller delta i salgssamtaler. Disse gjennomgangene holder lederne oppdatert på potensielle problemer og ting som fungerer bra. Deretter kan de ta opp disse problemene individuelt eller med hele teamet hvis de gjelder alle.

Regelmessige, konstruktive, objektive og støttende tilbakemeldinger bidrar til å sikre at selgerne er klar over sine styrker, potensielle forbedringsmuligheter og fremgang i forhold til målene sine.

Les mer om hvordan du styrer salgsteamets prestasjoner:

salgsteamets resultater

Tilby ressurser og støtte for å hjelpe teammedlemmene med å nå målene sine.

Riktige ressurser og støtte er avgjørende for at salgsteamene skal lykkes. Det er viktig å ta jevnlig kontakt med teammedlemmene for å sikre at de har de verktøyene de trenger for å nå målene sine.

Salgssjefene bør sørge for at teamene deres har tilgang til de riktige ressursene, som f.eks:

 • Opplærings- og utviklingsmateriell
 • Verktøy og teknologier, for eksempel et brukervennlig CRM-system.
 • Støtte fra ledelsen og andre teammedlemmer

Å gi denne støtten kalles ofte salgsaktivering.

Finn ut mer om salgsaktivering:

ressurser for salgssjefer

Fremme en positiv teamkultur og håndtere dynamikken i teamet.

Salgssjefer må også håndtere teamdynamikken for å legge forholdene til rette for at teamet skal lykkes. Dette innebærer å skape en positiv kultur, fremme samarbeid og håndtere konflikter.

Å skape en positiv teamkultur er avgjørende for teamets moral og prestasjoner. Salgssjefer kan fremme en positiv teamkultur ved å kommunisere tydelig, sette klare forventninger og gi anerkjennelse og støtte.

Å gi teammedlemmene mulighet til å bli kjent med hverandre gjennom arrangementer kan også bidra til å forbedre teamets kultur og dynamikk.

positiv kultur i salgsteamet

Fastsette strukturer for salgsprovisjoner


En annen viktig oppgave for salgssjefen er å fastsette forventninger til kompensasjon, inkludert grunnlønn og provisjon. Salgssjefene samarbeider ofte med andre ledere i organisasjonen om denne oppgaven.

Les mer om salgsprovisjonsstrukturer:

strukturer for salgsprovisjoner

Administrere teamets budsjett og ressurser

Å administrere teamets budsjett og ressurser innebærer å sørge for at teamet har de ressursene det trenger, samtidig som det holder seg innenfor budsjettrammene. Salgssjefene kan fastsette budsjetter, følge opp utgiftene og bestemme hvordan ressursene skal fordeles. Ved å gjennomgå budsjettene jevnlig og justere dem etter behov kan man sikre at salgsteamet har de ressursene de trenger.

Finn ut mer om hvordan du administrerer teamets budsjett og ressurser:

Hopp til: Tilbake til toppen

budsjett for salgsteamet

Rekruttering og ansettelse av salgsteam

I denne delen:

Salgssjefer, talentutviklingsteam, HR-avdelinger og andre i organisasjonen spiller viktige roller når det gjelder å rekruttere og ansette nye selgere til teamene sine.

Ledere må identifisere teamets personalbehov, finne kandidater med de rette ferdighetene og egenskapene og rekruttere dem gjennom stillingsannonser, nettverksbygging og andre metoder.

Å holde på salgsteamet er et annet viktig område for salgssjefer. Mange av tipsene ovenfor, som å holde teamet motivert, skape en positiv teamkultur og tilby opplæring og coaching, kan bidra til dette.

 Ta en titt på disse ressursene for å få tips om hvordan du ansetter et fantastisk salgsteam:

rekruttere et salgsteam

Onboarding selgere

En smidig onboarding-prosess er avgjørende for at salgsteamet ditt skal lykkes. En godt utformet onboardingprosess gjør at nye teammedlemmer raskt kommer i gang med arbeidet, og hjelper dem med å utvikle de ferdighetene og kunnskapene de trenger for å lykkes.

Onboarding kan omfatte opplæring i produktkunnskap, salgsteknikker, salgsprosessen og mye mer. Som salgssjef kan du håndtere onboarding og opplæring direkte eller planlegge og overvåke et onboardingprogram.

Her får du tips til opplæring av selgere:

Hopp til: Tilbake til toppen

tips for onboarding av salgsteam

Last ned vår Sell to Win Playbook nå!

La salgsteamet ditt lære av mesterne med vår Sell to Win Playbook, som inneholder 55 tips fra noen av verdens beste salgseksperter!

FÅ TAK I DREIEBOKEN

KPIer for salgsledere

I denne delen:

Salgssjefer må følge med på hvor effektive salgsstrategien og salgsteamene er, og hvor langt de har kommet i forhold til målene. Sporing, analyse og rapportering av KPI-er gjør dette mulig.

Disse rapportene og nøkkeltallene gjør det mulig for salgssjefene å justere salgsstrategien og -prosessene etter behov, gi nødvendig opplæring og coaching, sikre at teamene er på rett spor i forhold til målene, og sørge for at salgsteamet er i tråd med de overordnede forretningsmålene.

Les mer om KPI-er for salgssjefer:

nøkkelindikatorer for salgsteam

Rapporter for salgssjefer

Noen viktige rapporter for salgssjefer inkluderer:

 • Ukentlige, månedlige og kvartalsvise salgsrapporter
 • Rapporter om omsetning per selger
 • Rapportering av nettoinntekt
 • Rapporter om salgsmål
 • Prognoserapporter
 • Rapporter om salgsprovisjoner
 • Analyser av salgstrakten

Finn ut mer om rapportering:

rapporter for salgssjefer

Målinger for salgsteam

Noen viktige nøkkeltall å følge med på er blant annet

 • Antall innkommende avtaler
 • Salgsrepresentantens aktiviteter, for eksempel antall gjennomførte samtaler eller utførte oppgaver.
 • Varighet av salgssamtaler
 • Utviklingen i individuelle og teamets salgsmål
 • Kundelojalitet
 • Kundens levetidsverdi (CLV)
 • Mersalgs- og kryssalgsrater
 • Antall vunne og tapte avtaler
 • Lengden på salgssyklusen
 • Konverteringsfrekvens
 • Verdi og antall inngåtte avtaler
 • Omsetningstall

Finn ut mer om salgsberegninger:

Hopp til: Tilbake til toppen

beregninger for salgsteam

Ressurser og programvare for ledere


I denne delen:

En av de mest effektive måtene salgssjefer kan legge til rette for at teamene deres skal lykkes, er å sørge for at de har de riktige verktøyene og den riktige teknologien. Lederen bør vurdere teamets behov og velge brukervennlige verktøy som har de riktige funksjonene og som hjelper teamet med å nå sine mål.

ressurser og programvare for salgssjefer

Verktøy

Noen av de viktigste verktøyene for salgsteam er

 • Programvare for Customer Relationship Management (CRM).
 • Verktøy for prosjektledelse
 • Samarbeidsplattformer som interne chat- og videokonferanseverktøy.
 • Resultatstyringsverktøy for oppfølging av mål
 • Verktøy for e-postadministrasjon
 • Verktøy for salgs- og markedsføringsinformasjon
 • Verktøy for live chat
 • Analyse- og rapporteringsverktøy
 • Opplæringsverktøy som dokumentasjonsbiblioteker og opplæringsprogrammer.

Et av de viktigste verktøyene for ethvert salgsteam er CRM-programvare. CRM gjør det mulig å organisere og spore salgsprosessene, holde oversikt over relasjonene til potensielle kunder og kontakter, automatisere deler av salgsprosessen og spore fremdriften mot målene.

Les mer om programvare for salgssjefer:

et salgsteam trenger et CRM

CRM-funksjoner

Noen CRM-systemer, som Nutshell, har også funksjoner for e-postmarkedsføring, slik at du kan bruke e-post til å konvertere flere potensielle kunder og holde kontakten med kundene direkte fra CRM-systemet.

Du bør blant annet se etter følgende funksjoner i et CRM-system:

 • Et brukervennlig dashbord for salg
 • Muligheter for salgsrapportering
 • Prognosefunksjoner
 • Håndtering av rørledninger
 • Rapportering av aktiviteter
 • Et fleksibelt verktøy for salgsprosesser
 • Automatisert tildeling av leads
 • Rapportering av trakter
 • Imøtekommende og vennlig kundestøtte

 

crm-funksjoner som salgsteamet ditt trenger

Last ned vårt omfattende CRM-sammenligningsark her!

Sammenlign fordeler og ulemper ved CRM for å sikre at teamet ditt får den CRM-løsningen som passer best til bedriftens behov.

HENTE REGNEARKET

Ytterligere ressurser for salgssjefer

De beste salgslederne lærer alltid nye ferdigheter og salgsledelsesteknikker, holder tritt med de siste salgstrendene og bygger sin ekspertise. Sjekk ut artikkelen nedenfor for noen av de mest nyttige ressursene for salgsledere, fra blogger til bøker til nyhetsbrev.

Utforsk flere ressurser for salgssjefer:

Hoppe til: Tilbake til toppen

tilleggsressurser for salgssjefer

Salgsteamene stoler på Nutshell

Hvis du er på utkikk etter et CRM-system som har kraftige funksjoner, er enkelt å bruke og har gratis kundestøtte, har Nutshell det du trenger. Start en gratis 14-dagers prøveperiode.

START DIN GRATIS PRØVEPERIODE

Bli med over 30 000 andre fagfolk innen salg og markedsføring. Abonner på nyhetsbrevet Sell to Win!