Nutshell is super user-friendly and intuitive

I would highly recommend Nutshell

Easy to use and... wait for it ... 100% buy in!

Nutshell is both simple and powerful

Leda ett säljteam

Whether you’re managing a sales team for the first time or you’re a sales management veteran, this playbook is your home for sales management resources. Read through this guide for an intro to key sales management topics and check out the additional resources for more in-depth tips and information about how to manage a sales team.

Vad är säljledning?

Sales management är processen att utveckla, organisera, optimera och övervaka säljteam, strategier och processer. I rollen som försäljningschef ingår att anställa och leda säljare, sätta upp mål, definiera processer och rapportera resultat.

Leda ett säljteam


Vad krävs för att leda ett säljteam? Försäljningschefernas ansvarsområden sträcker sig från att skapa företagsövergripande försäljningsstrategier till att hantera dagliga aktiviteter och anställa nya säljare för att bygga upp sina team.

Låt oss ta en titt på några av de sätt som försäljningschefer kan påverka sina teams och sitt företags framgång.

Upptäck några av de mest effektiva sätten att skapa ett framgångsrikt säljteam: 

Hoppa till: Skapa säljstrategier - Leda ett säljteam - Tillbaka till toppen

leda ett försäljningsteam

Skapa strategier och processer för försäljning

Utveckla och genomföra en försäljningsstrategi


En viktig roll för en försäljningschef är att skapa och implementera en försäljningsstrategi som styr hur säljteamet arbetar. Försäljningsstrategin innehåller en plan för hur teamet ska nå sina mål.

En försäljningsstrategi bör definiera element som målmarknader och värdeerbjudanden samt de kanaler och taktiker som kommer att användas för att uppnå försäljningsmålen.

Developing and executing a sales strategy requires research, analysis, and collaboration, as the sales strategy should align with the company’s overall goals and incorporate the sales team’s knowledge. Sales managers should regularly review their sales strategies and refine them as needed.

Learn more about sales strategy:

strategi för säljteam

Skapa strategier och processer för försäljning

Fastställa tydliga mål

Setting well-defined goals is an essential sales management strategy because it keeps sales team on track and lets sales representatives know what’s expected of them. Sales managers may set goals for key performance indicators (KPIs) such as sales volume, customer acquisition, and revenue.

Det är bra att dela upp målen efter tidsram, t.ex. år, kvartal och månad, och efter hela organisationen, efter team och efter individ.

Läs mer om hur du sätter upp försäljningsmål:

mål för säljteam

Skapa strategier och processer för försäljning

Definiera försäljningsprocessen

En säljprocess definierar de steg som ditt säljteam tar för att konvertera prospekt till kunder. Den skapar konsekvens och ansvarstagande och ger säljteamet en konkret plan för vad som ska göras och när. Precis som med säljstrategier bör säljchefer regelbundet se över och uppdatera sin säljprocess.

Genom att implementera din säljprocess i ett CRM-system som Nutshell kan du hålla processen organiserad och automatisera delar av processen, t.ex. att tilldela leads till säljrepresentanter och flytta dem genom din pipeline.

Läs mer om hur du skapar en säljprocess:

en bild som beskriver vad en försäljningsprocess är

Leda ett säljteam

Tillhandahålla säljutbildning och coachning till teammedlemmar


Genom utbildning och coachning kan försäljningschefer höja sina medarbetares kompetens och resultat. Försäljningschefer kan själva tillhandahålla utbildning eller planera och övervaka utbildningsprogram.

Utbildningarna kan omfatta produktkunskap, säljteknik, kundservice och andra relevanta ämnen. Försäljningschefer kan ge coachning genom enskilda möten, gruppsessioner eller andra format och bör anpassa coachningen efter teammedlemmarnas behov, erfarenhet och kompetensnivå.

Läs mer om säljträning och coachning:

Utbildning av säljteam

Leda ett säljteam

Genomföra regelbundna teammöten

Regelbundna möten, när de genomförs väl, håller säljteamet informerat, anpassat och engagerat. Under dessa möten kan teamen diskutera framsteg mot målen, utmaningar som säljarna står inför samt möjligheter till förbättring och tillväxt. 

Dessa möten bör vara välstrukturerade med ett tydligt fokus och en tydlig agenda samt möjligheter för alla teammedlemmar att delta. Både enskilda möten och teammöten kan vara värdefulla.

Utforska dessa resurser för att få tips om hur du genomför effektiva säljmöten:

ett försäljningsmöte

Leda ett säljteam

Motivera och inspirera teammedlemmar


Ett annat sätt för försäljningschefer att hjälpa sina team att lyckas är att anstränga sig för att hålla dem motiverade och inspirerade.

Några sätt för försäljningschefer att inspirera sina team är

 • Tillhandahållande av incitament
 • Erkänna prestationer och framsteg
 • Skapa en positiv och stödjande teamkultur

Som försäljningschef kan du samla in feedback från ditt team om vad som motiverar dem så att du kan anpassa dina insatser till teamet och de enskilda säljarna.

Få fler tips på hur du motiverar ditt säljteam:

motivera ditt säljteam

Leda ett säljteam

Leda teamets prestationer och ge feedback


Managing team performance is another important aspect of how to manage a sales team. Team managers should monitor and regularly evaluate each sales rep’s performance and provide feedback.

Det kan handla om att granska resultatdata samt att lyssna på eller delta i säljsamtal. Dessa granskningar håller cheferna uppdaterade om potentiella problem och saker som fungerar bra. De kan sedan ta itu med dessa frågor individuellt eller med hela teamet om de gäller alla.

Genom att regelbundet ge konstruktiv, objektiv och stödjande feedback kan man säkerställa att säljarna är medvetna om sina styrkor, potentiella förbättringsmöjligheter och framsteg mot sina mål.

Läs mer om hur du hanterar säljteamets resultat:

säljteamets resultat

Leda ett säljteam

Tillhandahålla resurser och stöd för att hjälpa teammedlemmarna att uppnå sina mål

Rätt resurser och stöd är avgörande för säljteamens framgång. Det är viktigt att regelbundet stämma av med teammedlemmarna för att se till att de har de verktyg de behöver för att uppnå sina mål.

Försäljningschefer bör se till att deras team har tillgång till rätt resurser, t.ex:

 • Material för utbildning och utveckling
 • Verktyg och teknik, t.ex. ett lättanvänt CRM-system
 • Stöd från ledningen och andra teammedlemmar

Providing this support is often called sales enablement.

Learn more about sales enablement:

försäljningschef resurser

Leda ett säljteam

Främja en positiv teamkultur och hantera teamdynamik

Försäljningschefer måste också hantera gruppdynamiken för att hjälpa sina team att nå framgång. Det innebär att skapa en positiv kultur, främja samarbete och hantera konflikter.

Att skapa en positiv teamkultur är avgörande för teamets moral och prestation. Försäljningschefer kan främja en positiv teamkultur genom tydlig kommunikation, tydliga förväntningar och genom att ge erkännande och stöd.

Att ge teammedlemmarna möjlighet att lära känna varandra genom evenemang kan också bidra till att förbättra teamets kultur och dynamik.

positiv kultur i säljteamet

Leda ett säljteam

Fastställande av strukturer för försäljningsprovisioner


En annan viktig roll som försäljningschefer har är att fastställa förväntningar på ersättning, inklusive grundlön och provision. Försäljningschefer arbetar ofta med andra ledare i sin organisation med denna uppgift.

Läs mer om provisionsstrukturer för försäljning:

 

strukturer för försäljningsprovisioner

Leda ett säljteam

Hantera teamets budget och resurser

Att hantera teamets budget och resurser innebär att se till att teamet har de resurser det behöver samtidigt som man håller sig inom budgetgränserna. Försäljningschefer kan fastställa budgetar, spåra kostnader och bestämma hur resurser ska fördelas. Att regelbundet se över budgetar och justera dem vid behov hjälper till att säkerställa att säljteamen fortsätter att ha de resurser de behöver.

Läs mer om hur du hanterar ditt teams budget och resurser:

budget för säljteam

Rekrytera och anställa ditt säljteam

Försäljningschefer spelar en viktig roll, tillsammans med talent acquisition-team, HR-avdelningar och andra inom organisationen, när det gäller att rekrytera och anställa nya säljare till sina team.

Chefer måste kunna identifiera sitt teams personalbehov, hitta kandidater som har rätt kompetens och egenskaper och rekrytera dessa kandidater genom platsannonser, nätverkande och andra metoder.

Att behålla säljteamet är ett annat viktigt område för säljchefer att fokusera på. Många av tipsen ovan, t.ex. att hålla teamet motiverat, skapa en positiv teamkultur och erbjuda utbildning och coachning, kan hjälpa till med detta.

 Kolla in dessa resurser för tips om hur du anställer ett fantastiskt säljteam:

 

Hoppa till: Onboarding & utbildning - Tillbaka till toppen

rekrytering av ett säljteam

Rekrytera och anställa ditt säljteam

Onboarding sales reps

Att skapa en smidig onboarding-process är avgörande för säljteamets framgång. En väl utformad onboardingprocess gör att nya teammedlemmar snabbt kommer igång och hjälper dem att utveckla de färdigheter och kunskaper de behöver för att lyckas.

Onboarding kan omfatta utbildning i produktkunskap, säljteknik, din säljprocess med mera. Som försäljningschef kan du hantera onboarding och utbildning direkt eller planera och övervaka ett onboardingprogram.

Här får du tips på hur du onboardar säljare:

tips för introduktion av säljteam

KPI:er för försäljningschefer

Försäljningschefer behöver kunna följa upp hur effektiva deras säljstrategi och säljteam är och hur de utvecklas mot sina mål. Att spåra, analysera och rapportera KPI:er gör detta möjligt.

Med hjälp av dessa rapporter och nyckeltal kan säljcheferna anpassa sin säljstrategi och sina säljprocesser efter behov, tillhandahålla nödvändig utbildning och coachning, säkerställa att teamen är på rätt väg mot sina mål och hålla säljteamet i linje med de bredare affärsmålen.

Läs mer om KPI:er för försäljningschefer:

Hoppa till: Rapporter - Mätvärden - Tillbaka till toppen

nyckeltal för försäljningsteam

KPI:er för försäljningschefer

Rapporter för försäljningschefer

Några viktiga rapporter för försäljningschefer inkluderar:

 • Försäljningsrapporter varje vecka, månad och kvartal
 • Rapporter om intäkter per säljare
 • Rapportering av nettoresultat
 • Rapporter om försäljningsmål
 • Rapporter om prognoser
 • Rapporter om försäljningsprovisioner
 • Analys av försäljningstrattar

Learn more about reporting:

rapporter för försäljningschefer

KPI:er för försäljningschefer

Mätetal för säljteam

Några viktiga mätvärden att följa upp är

 • Antal inkommande affärer
 • Säljaraktiviteter, t.ex. antalet samtal som ringts eller uppgifter som slutförts
 • Varaktighet för säljsamtal
 • Utveckling av individuella och teamets försäljningsmål
 • Kundlojalitet
 • Livstidsvärde för kund (CLV)
 • Andel merförsäljning och korsförsäljning
 • Antal vunna och förlorade affärer
 • Försäljningscykelns längd
 • Konverteringsgrad
 • Värde och antal vunna affärer
 • Omsättningssiffror

Learn more about sales metrics:

mätetal för säljteam

Resurser och programvara för chefer

Ett av de mest effektiva sätten för säljchefer att ge sina team förutsättningar att lyckas är att se till att de har rätt verktyg och teknik. Cheferna bör utvärdera teamets behov och välja verktyg som är användarvänliga, har rätt funktioner och som hjälper teamet att nå sina mål.

resurser och programvara för försäljningschefer

Resurser och programvara för chefer

Verktyg

Några viktiga verktyg för säljteam är t.ex:

 • Programvara för hantering av kundrelationer (CRM)
 • Verktyg för projektledning
 • Samarbetsplattformar som interna chatt- och videokonferensverktyg
 • Verktyg för prestationsstyrning för uppföljning av mål
 • Verktyg för e-posthantering
 • Verktyg för information om försäljning och marknadsföring
 • Verktyg för direktchatt
 • Verktyg för analys och rapportering
 • Utbildningsverktyg såsom dokumentationsbibliotek och utbildningsprogram

Ett av de viktigaste verktygen för ett säljteam är CRM-programvara. Med CRM kan du organisera och spåra dina säljprocesser, hålla reda på relationer med leads och kontakter, automatisera delar av din säljprocess och spåra dina framsteg mot dina mål. 

Läs mer om programvara för försäljningschefer:

ett säljteam behöver en crm

Resurser och programvara för chefer

CRM-funktioner

Vissa CRM-system, t.ex. Nutshell, omfattar även e-postmarknadsföring så att du kan använda e-post för att konvertera fler leads och hålla kontakten med dina kunder direkt från ditt CRM.

Funktioner som du bör leta efter i ett CRM-system:

 • En lättanvänd instrumentpanel för försäljning
 • Funktioner för försäljningsrapportering
 • Funktioner för prognoser
 • Hantering av rörledningar
 • Rapportering av verksamhet
 • En flexibel byggare av säljprocesser
 • Automatiserad tilldelning av leads
 • Rapportering om trattar
 • Responsiv, vänlig kundsupport

 

crm-funktioner som ditt säljteam behöver

Resurser och programvara för chefer

Ytterligare resurser för försäljningschefer

The best sales managers are always learning new skills and sales management techniques, keeping up with the latest sales trends, and building their expertise. Check out the article below for some of the most helpful resources for sales managers, from blogs to books to newsletters.

Utforska ytterligare resurser för försäljningschefer:

Hoppa till: Tillbaka till toppen

ytterligare resurser för försäljningschefer

Försäljningsteam litar på Nutshell

Om du letar efter ett CRM-system som har kraftfulla funktioner, är enkelt att använda och har kostnadsfri kundsupport har Nutshell det du behöver. Starta en kostnadsfri 14-dagars testperiod.

STARTA DIN KOSTNADSFRIA PROVPERIOD

Gå med i 30 000+ andra proffs inom försäljning och marknadsföring. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Sell to Win!