Hoppa till huvudinnehåll ↓

"Nutshell är mycket användarvänligt och intuitivt

"Jag skulle varmt rekommendera Nutshell

"Lätt att använda och ... vänta på det ... 100% köp in!

"Nutshell är både enkelt och kraftfullt

Användbara resurser för att hantera ett säljteam

Behöver du ett användarvänligt CRM-system för att öka försäljningen och teamets effektivitet?

Ta del av vår guidade rundtur för att utforska Nutshell:s otroliga funktioner!

UTFORSKA NUTSHELL'S FUNKTIONER

Oavsett om du ska leda ett säljteam för första gången eller om du är en veteran inom säljledning är den här handboken din samlingsplats för resurser inom säljledning. Läs igenom den här guiden för att få en introduktion till viktiga ämnen inom säljledning, och kolla in de ytterligare resurserna för mer djupgående tips och information om att leda ett säljteam.

Vad är säljledning?

Sales management är processen att utveckla, organisera, optimera och övervaka säljteam, strategier och processer. I rollen som försäljningschef ingår att anställa och leda säljare, sätta upp mål, definiera processer och rapportera resultat.

Hoppa till en av följande sektioner:

Leda ett säljteam


Vad krävs för att leda ett säljteam? Försäljningschefernas ansvarsområden sträcker sig från att skapa företagsövergripande försäljningsstrategier till att hantera dagliga aktiviteter och anställa nya säljare för att bygga upp sina team.

Låt oss ta en titt på några av de sätt som försäljningschefer kan påverka sina team och företagets framgång.

Upptäck några av de mest effektiva sätten att skapa ett framgångsrikt säljteam: 

Hoppa till: Tillbaka till toppen

leda ett försäljningsteam

Skapa strategier och processer för försäljning

I detta avsnitt:

Utveckla och genomföra en försäljningsstrategi

En viktig roll för en försäljningschef är att skapa och implementera en försäljningsstrategi som styr hur säljteamet arbetar. Försäljningsstrategin innehåller en plan för hur teamet ska nå sina mål.

En försäljningsstrategi bör definiera element som målmarknader och värdeerbjudanden, samt de kanaler och taktiker som kommer att användas för att uppnå försäljningsmålen.

Att utveckla och genomföra en försäljningsstrategi kräver forskning, analys och samarbete. Försäljningsstrategin bör ligga i linje med företagets övergripande mål och inkludera säljteamets kunskaper. Försäljningschefer bör regelbundet se över sina försäljningsstrategier och förfina dem efter behov.

Läs mer om försäljningsstrategi:

strategi för säljteam

Fastställa tydliga mål

Att sätta upp väldefinierade mål är en viktig säljledningsstrategi eftersom det håller säljteamet på rätt spår och låter säljarna veta vad som förväntas av dem. Försäljningschefer kan sätta mål för viktiga resultatindikatorer (KPI) som försäljningsvolym, kundförvärv och intäkter.

Det är bra att dela upp målen efter tidsramar, t.ex. år, kvartal och månad, och efter hela organisationen, efter team och efter individ.

Läs mer om hur du sätter upp försäljningsmål:

mål för säljteam

Definiera försäljningsprocessen

En säljprocess definierar säljteamets steg för att konvertera prospekt till kunder. Den skapar konsekvens och ansvarstagande och ger säljteamet en konkret plan för vad de ska göra och när. Precis som med säljstrategier bör säljchefer regelbundet se över och uppdatera sin säljprocess.

Genom att implementera er säljprocess i ett CRM-system som Nutshell kan ni hålla processen organiserad och automatisera delar av processen, som att tilldela leads till säljrepresentanter och flytta dem genom er pipeline.

Läs mer om hur du skapar en säljprocess:

Hoppa till: Tillbaka till toppen

en bild som beskriver vad en försäljningsprocess är

Ladda ner vår överlevnadsguide för försäljningschefer!

Är du redo att bli den bästa försäljningschefen för ditt team?

Få 70+ ledande tips och strategier från experter för framgångsrik försäljning med vår Sales Manager's Survival Guide.

LADDA NER DEN GRATIS

Tillhandahålla säljutbildning och coachning till teammedlemmar

Försäljningschefer kan höja sina medarbetares kompetens och resultat genom utbildning och coachning. Försäljningschefer kan själva tillhandahålla utbildning eller planera och övervaka utbildningsprogram.

Utbildningen kan omfatta produktkunskap, säljteknik, kundservice och andra relevanta ämnen. Försäljningschefer kan ge coachning genom enskilda möten, gruppsessioner eller andra format och bör skräddarsy coachningen efter teammedlemmarnas behov, erfarenhet och kompetensnivå.

Läs mer om säljträning och coachning:

Utbildning av säljteam

Genomföra regelbundna teammöten

Regelbundna möten, när de genomförs väl, håller säljteamet informerat, anpassat och engagerat. Under dessa möten kan teamen diskutera framsteg mot målen, utmaningar som säljarna ställs inför och möjligheter till förbättring och tillväxt.

Dessa möten bör vara välstrukturerade med ett tydligt fokus och en tydlig agenda samt möjligheter för alla teammedlemmar att delta. Både enskilda möten och teammöten kan vara värdefulla.

Utforska dessa resurser för att få tips om hur du genomför effektiva säljmöten:

ett försäljningsmöte

Motivera och inspirera teammedlemmar


Ett annat sätt för försäljningschefer att hjälpa sina team att lyckas är att hålla dem motiverade och inspirerade.

Några sätt för försäljningschefer att inspirera sina team är

 • Tillhandahållande av incitament
 • Erkänna prestationer och framsteg
 • Skapa en positiv och stödjande teamkultur

Som försäljningschef kan du samla in feedback från ditt team om vad som motiverar dem så att du kan anpassa dina insatser till teamet och de enskilda säljarna.

Få fler tips på hur du motiverar ditt säljteam:

motivera ditt säljteam

Leda teamets prestationer och ge feedback


Att hantera teamets prestationer är en annan viktig aspekt när man bestämmer hur man ska leda ett säljteam. Teamcheferna bör övervaka och regelbundet utvärdera varje säljares prestation och ge feedback.

Det kan handla om att granska resultatdata och lyssna på eller delta i säljsamtal. Dessa granskningar håller cheferna uppdaterade om potentiella problem och saker som fungerar bra. De kan sedan ta itu med dessa frågor individuellt eller med hela teamet om de gäller alla.

Genom att regelbundet ge konstruktiv, objektiv och stödjande feedback kan man säkerställa att säljarna är medvetna om sina styrkor, potentiella förbättringsmöjligheter och framsteg mot sina mål.

Läs mer om hur du hanterar säljteamets resultat:

säljteamets resultat

Tillhandahålla resurser och stöd för att hjälpa teammedlemmarna att uppnå sina mål

Rätt resurser och stöd är avgörande för säljteamens framgång. Det är viktigt att regelbundet stämma av med teammedlemmarna för att säkerställa att de har de verktyg som behövs för att uppnå sina mål.

Försäljningschefer bör se till att deras team har tillgång till rätt resurser, t.ex:

 • Material för utbildning och utveckling
 • Verktyg och teknik, t.ex. ett lättanvänt CRM-system
 • Stöd från ledningen och andra teammedlemmar

Att ge detta stöd kallas ofta för säljaktivering.

Läs mer om säljfrämjande åtgärder:

försäljningschef resurser

Främja en positiv teamkultur och hantera teamdynamik

Försäljningschefer måste också hantera gruppdynamiken för att hjälpa sina team att nå framgång. Det innebär att skapa en positiv kultur, främja samarbete och hantera konflikter.

Att skapa en positiv teamkultur är avgörande för teamets moral och prestation. Försäljningschefer kan främja en positiv teamkultur genom tydlig kommunikation, tydliga förväntningar och genom att ge erkännande och stöd.

Att ge teammedlemmarna möjlighet att lära känna varandra genom evenemang kan också bidra till att förbättra teamets kultur och dynamik.

positiv kultur i säljteamet

Fastställande av strukturer för försäljningsprovisioner


En annan viktig roll för försäljningschefer är att fastställa förväntningar på ersättning, inklusive grundlön och provision. Försäljningschefer arbetar ofta tillsammans med andra ledare i organisationen med denna uppgift.

Läs mer om provisionsstrukturer för försäljning:

strukturer för försäljningsprovisioner

Hantera teamets budget och resurser

Att hantera teamets budget och resurser innebär att se till att teamet har de resurser det behöver samtidigt som man håller sig inom budgetgränserna. Försäljningschefer kan fastställa budgetar, spåra kostnader och bestämma hur resurser ska fördelas. Att regelbundet se över budgetar och justera dem vid behov hjälper till att säkerställa att säljteamen fortsätter att ha de resurser de behöver.

Läs mer om hur du hanterar ditt teams budget och resurser:

Hoppa till: Tillbaka till toppen

budget för säljteam

Rekrytera och anställa ditt säljteam

I detta avsnitt:

Försäljningschefer, talent acquisition-team, HR-avdelningar och andra i organisationen spelar en viktig roll när det gäller att rekrytera och anställa nya säljare till sina team.

Cheferna måste identifiera teamets personalbehov, hitta kandidater med rätt kompetens och egenskaper och rekrytera dem genom platsannonser, nätverk och andra metoder.

Att behålla säljteamet är ett annat viktigt område för säljchefer att fokusera på. Många av tipsen ovan, t.ex. att hålla teamet motiverat, skapa en positiv teamkultur och erbjuda utbildning och coachning, kan hjälpa till med detta.

 Kolla in dessa resurser för tips om hur du anställer ett fantastiskt säljteam:

rekrytering av ett säljteam

Introduktion av säljare

Att skapa en smidig onboarding-process är avgörande för säljteamets framgång. En väl utformad onboardingprocess gör att nya teammedlemmar snabbt kommer igång och hjälper dem att utveckla de färdigheter och kunskaper de behöver för att lyckas.

Onboarding kan omfatta utbildning i produktkunskap, säljteknik, din säljprocess med mera. Som försäljningschef kan du hantera onboarding och utbildning direkt eller planera och övervaka ett onboardingprogram.

Här får du tips på hur du onboardar säljare:

Hoppa till: Tillbaka till toppen

tips för introduktion av säljteam

Ladda ner vår Sell to Win Playbook nu!

Låt ditt säljteam lära sig av mästarna med vår Sell to Win Playbook, fullspäckad med 55 topptips från några av de bästa säljexperterna på marknaden!

HÄMTA SPELBOKEN

KPI:er för försäljningschefer

I detta avsnitt:

Försäljningschefer behöver kunna följa upp hur effektiva deras säljstrategi och säljteam är och hur de utvecklas mot sina mål. Att spåra, analysera och rapportera KPI:er gör detta möjligt.

Med hjälp av dessa rapporter och nyckeltal kan säljcheferna anpassa sin säljstrategi och sina säljprocesser efter behov, tillhandahålla nödvändig utbildning och coachning, säkerställa att teamen är på rätt väg mot sina mål och hålla säljteamet i linje med de bredare affärsmålen.

Läs mer om KPI:er för försäljningschefer:

nyckeltal för försäljningsteam

Rapporter för försäljningschefer

Några viktiga rapporter för försäljningschefer inkluderar:

 • Försäljningsrapporter varje vecka, månad och kvartal
 • Rapporter om intäkter per säljare
 • Rapportering av nettoresultat
 • Rapporter om försäljningsmål
 • Rapporter om prognoser
 • Rapporter om försäljningsprovisioner
 • Analys av försäljningstrattar

Läs mer om rapportering:

rapporter för försäljningschefer

Mätetal för säljteam

Några viktiga mätvärden att följa upp är

 • Antal inkommande affärer
 • Säljaraktiviteter, t.ex. antalet samtal som ringts eller uppgifter som slutförts
 • Varaktighet för säljsamtal
 • Utveckling av individuella och teamets försäljningsmål
 • Bibehållande av kunder
 • Livstidsvärde för kund (CLV)
 • Andel merförsäljning och korsförsäljning
 • Antal vunna och förlorade affärer
 • Försäljningscykelns längd
 • Omräkningskurs
 • Värde och antal vunna affärer
 • Omsättningssiffror

Läs mer om försäljningsmått:

Hoppa till: Tillbaka till toppen

mätetal för säljteam

Resurser och programvara för chefer


I detta avsnitt:

Ett av de mest effektiva sätten för säljchefer att få sina team att lyckas är att se till att de har rätt verktyg och teknik. Cheferna bör utvärdera teamets behov och välja användarvänliga verktyg som har de rätta funktionerna och som hjälper teamet att nå sina mål.

resurser och programvara för försäljningschefer

Verktyg

Några viktiga verktyg för säljteam är t.ex:

 • Programvara för hantering av kundrelationer (CRM)
 • Verktyg för projektledning
 • Samarbetsplattformar som interna chatt- och videokonferensverktyg
 • Verktyg för prestationsstyrning för uppföljning av mål
 • Verktyg för e-posthantering
 • Verktyg för information om försäljning och marknadsföring
 • Verktyg för direktchatt
 • Verktyg för analys och rapportering
 • Utbildningsverktyg såsom dokumentationsbibliotek och utbildningsprogram

Ett av de viktigaste verktygen för ett säljteam är CRM-programvara. Med CRM kan du organisera och spåra dina säljprocesser, hålla reda på relationer med leads och kontakter, automatisera delar av din säljprocess och spåra dina framsteg mot dina mål.

Läs mer om programvara för försäljningschefer:

ett säljteam behöver en crm

CRM-funktioner

Vissa CRM-system, som Nutshell, innehåller även funktioner för e-postmarknadsföring så att du kan använda e-post för att konvertera fler leads och hålla kontakten med dina kunder direkt från ditt CRM-system.

Funktioner som du bör leta efter i ett CRM-system är t.ex:

 • En lättanvänd instrumentpanel för försäljning
 • Funktioner för försäljningsrapportering
 • Funktioner för prognoser
 • Hantering av rörledningar
 • Rapportering av verksamhet
 • En flexibel byggare av säljprocesser
 • Automatiserad tilldelning av leads
 • Rapportering om trattar
 • Responsiv, vänlig kundsupport

 

crm-funktioner som ditt säljteam behöver

Ladda ner vårt omfattande arbetsblad för CRM-jämförelse här!

Jämför för- och nackdelar med CRM för att säkerställa att ditt team får den perfekta CRM-lösningen för dina affärsbehov.

HÄMTA ARBETSBLADET

Ytterligare resurser för försäljningschefer

De bästa säljcheferna lär sig ständigt nya färdigheter och tekniker för säljledning, håller sig uppdaterade om de senaste säljtrenderna och bygger upp sin expertis. I artikeln nedan hittar du några av de mest användbara resurserna för säljchefer, från bloggar till böcker och nyhetsbrev.

Utforska ytterligare resurser för försäljningschefer:

Hoppa till: Tillbaka till toppen

ytterligare resurser för försäljningschefer

Försäljningsteam litar på Nutshell

Om du letar efter ett CRM-system som har kraftfulla funktioner, är enkelt att använda och har kostnadsfri kundsupport har Nutshell det du behöver. Starta en kostnadsfri 14-dagars provperiod.

STARTA DIN KOSTNADSFRIA PROVPERIOD

Gå med i 30 000+ andra proffs inom försäljning och marknadsföring. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Sell to Win!