Konfigurere beregninger og KPI-er for CRM-systemet ditt

Key Performance Indicators (KPI-er) er måltall som hjelper deg med å evaluere bedriftens fremgang. Du kan bruke KPI-er i mange ulike deler av virksomheten, inkludert CRM-plattformen (Customer Relationship Management).

CRM KPI-er er viktige fordi de hjelper deg med å evaluere om du lykkes med å generere og beholde kunder. Ved å spore og evaluere disse nøkkeltallene kan du finne ut hvilke deler av markedsførings- og salgsarbeidet som bør forbedres, og hvordan du kan optimalisere CRM-bruken for å oppnå disse forbedringene.

I dette blogginnlegget tar vi for oss viktige aspekter ved å sette opp beregninger og KPI-er i CRM-systemer, blant annet:

 • Identifisere nøkkeltall
 • Sette opp sporingssystemer
 • Opprette rapporter
 • Sporing av kundeengasjement
 • Bruk av KPI-er for å optimalisere CRM-systemet

Les videre for å lære mer!

Identifisere nøkkeltall

Før du starter prosessen med å sette opp CRM-målinger og KPI-er, må du først identifisere hva disse KPI-ene er. Noen av de vanligste CRM-beregningene er blant annet:

 • Kundeanskaffelseskostnad (CAC): Beløpet bedriften bruker på å skaffe seg en ny kunde.
 • Andel kunder som blir værende: Prosentandelen av kunder som forblir kunder over en gitt periode.
 • Kundens livstidsverdi (CLV): Det gjennomsnittlige beløpet en kunde bruker på bedriften i løpet av hele kundeforholdet.
 • Net promoter score (NPS): Et mål på hvor lojale kundene er mot bedriften din.
 • Frafall av kunder: Hvor ofte kundene dine slutter å gjøre forretninger med deg.
 • Sluttprosent: Hvor ofte du lykkes med å avslutte salg.
 • Hastighet i salgspipeline: Hvor raskt leads beveger seg gjennom salgspipelinen.
 • Vinningsgrad: Prosentandelen av salgsmulighetene du lykkes med å avslutte.
 • Konverteringsrate fra potensielle kunder til salgsmuligheter: Prosentandelen av leads som konverteres til salgsmuligheter.
 • Customer effort score (CES): Et mål på hvor mye kunden må anstrenge seg for å få svar på spørsmål eller problemer fra bedriften din.

Dette er selvfølgelig bare noen få av beregningene du bør følge med på. Du vil sannsynligvis finne andre KPI-er også. Men hvordan kan du finne ut hvilke CRM-KPI-er som er viktige for bedriften din?

Den beste måten å identifisere viktige CRM-målinger på er å se nærmere på virksomhetens mål. Tenk deretter gjennom hvilke måltall som er mest effektive for å måle disse målene. Sørg for at målene du velger, er spesifikke, målbare og handlingsrettede.

Sette opp sporingssystemer

Når du har identifisert hvilke CRM-målinger du ønsker å prioritere, er neste steg å begynne å spore disse målingene. For å gjøre det må du sette opp sporingssystemer som kan samle inn de riktige dataene.

Det finnes ulike måter å gjøre det på. Én måte er å bruke andre verktøy - for eksempel Google Analytics - til å samle inn data og deretter integrere disse verktøyene med CRM-systemet for å importere alt på ett sted. En annen metode er å spore kundeinteraksjoner gjennom kundeserviceteamet.

Ta deg tid til å samle inn data fra kundeundersøkelser og andre tilbakemeldingskanaler. All informasjon om kundenes interesser og preferanser er svært verdifull.

Når du sporer og samler inn kundedata, må du sørge for å innføre rutiner for datarensing og datastyring. Du må lage klare retningslinjer for hvordan teamet skal håndtere data - hvordan du fjerner eventuelle feil i datasettene, hvordan du migrerer data og hvem som skal utføre hvilke oppgaver. Det vil bidra til at alt går mye smidigere.

Opprette rapporter

Når du har samlet inn dataene dine, er det på tide å begynne å analysere dem. Den beste måten å gjøre det på er å generere rapporter som viser kundedataene på en lettfattelig måte. Ved å analysere disse rapportene kan du finne ut hvor effektive markedsførings- og salgskampanjene dine er.

Med det rette CRM-systemet bør ikke dette være noe problem. Et godt CRM-system kan generere rapporter som er enkle å lese og forstå. Med et CRM-system som Nutshell kan du få tilgang til et bredt spekter av rapporter og generere ulike tilpassede salgsrapporter.

Deretter kan du levere disse rapportene til relevante interessenter i bedriften som kan være interessert i å se resultatene av markedsførings- og salgsarbeidet. Ulike interessenter vil ha ulike prioriteringer, så det kan være nyttig å lage en tilpasset rapport for hver enkelt.

Du kan også gjøre rapporteringsprosessen mye enklere med automatisering. De fleste CRM-systemer kan automatisk generere rapporter etter en tidsplan du selv velger, slik at du alltid har oversikt over CRM-resultatene dine.

Sporing av kundeengasjement

Ved hjelp av CRM-KPI-ene dine kan du blant annet spore kundenes engasjement. Det er viktig å være klar over hvor godt du lykkes med å engasjere kundene dine - lavt engasjement indikerer at det er behov for å optimalisere markedsføringen og salget. Kundedata kan hjelpe deg med å spore denne informasjonen.

Du kan sjekke inn på ulike kontaktpunkter for å overvåke kundeinteraksjoner, blant annet:

 • Sosiale medier
 • E-post
 • Telefonsamtaler

De ovennevnte kildene til interaksjon, samt resultatene fra kundeundersøkelser, kan hjelpe deg med å se hvor engasjerte og fornøyde kundene dine er. Du kan spesielt fokusere på målinger som NPS (Net Promoter Score) og CES (Customer Effort Score).

Ved å observere hvor kundene engasjerer seg og hvor de ikke gjør det, kan du finne ut hvilke områder som har størst behov for forbedring.

Bruk av KPI-er for å optimalisere CRM-systemet

Et CRM-system er til for å hjelpe deg med å forbedre dine kunderelasjoner gjennom salg og markedsføring. For mange CRM-systemer innebærer dette at du bruker CRM til å engasjere kundene direkte. KPI-ene dine kan hjelpe deg med å identifisere om du lykkes med å skape resultater med CRM-systemet.

Salgsrapportene dine kan for eksempel vise at du ikke når målene for gevinstprosent og at du mister potensielle leads i løpet av salgsprosessen. Ved å undersøke salgsprosessen i CRM-systemet kan du identifisere potensielle forbedringer, for eksempel hvordan du tildeler leads til selgerne eller hvor ofte du sender ut automatiserte oppfølgings-e-poster.

Ved å analysere KPI-rapportene kan du identifisere forbedringsområder. Deretter kan du gjøre de nødvendige endringene for å forbedre CRM-systemet og måten du bruker det på. Ofte kan det være nyttig å integrere CRM-systemet med andre systemer. Hvis du ikke allerede gjør det, er det en god idé å definere salgsprosessen din, opprette tilpassede pipelines og automatisere så mange av de daglige salgsoppgavene som mulig, siden det reduserer risikoen for menneskelige feil.

Nutshell kan hjelpe deg med å sette opp målinger og KPI-er.

Kort sagt er KPI-er en viktig del av ethvert CRM-system. Sporing av KPI-er kan hjelpe bedrifter med å optimalisere bruken av CRM-systemet og markedsførings- og salgsarbeidet som helhet. For at dette skal lykkes, må du kontinuerlig overvåke KPI-ene og optimalisere CRM- og salgsarbeidet basert på det du lærer.

Jo tidligere du begynner å sette opp CRM-målinger og KPI-er, desto bedre blir resultatene. Det er også viktig å velge riktig CRM, og det er her Nutshell kommer inn i bildet. Vi tilbyr ikke bare en rekke funksjoner for salgsrapportering og analyse, men også salgsautomatisering, e-postmarkedsføring og et førsteklasses kundeserviceteam som kan hjelpe deg med eventuelle spørsmål eller problemer.

Er du usikker på om Nutshell passer for deg? Ta en titt på vår 14-dagers gratis prøveperiode og se selv hva CRM-systemet vårt kan gjøre for bedriften din!

TILBAKE TIL TOPP

Bli med over 30 000 andre fagfolk innen salg og markedsføring. Abonner på nyhetsbrevet Sell to Win!