Bästa praxis för datamigrering under integration

Att migrera data till ditt CRM är ett viktigt steg när du konfigurerar din CRM-plattform. För att få ut mesta möjliga av ditt CRM bör du också integrera CRM med annan programvara i företagets teknikstack. Med alla data säkert migrerade till ditt nya system och dina verktyg integrerade är du redo att börja förbättra beslutsfattandet, realisera värdet av ditt CRM och stänga fler affärer.

Om ditt företag vill veta hur man migrerar data till ett CRM-system innan man integrerar andra verktyg som e-postmarknadsföringsplattformar, webbanalysprogram och annat, har du kommit till rätt ställe. Upptäck de sex bästa metoderna som du bör följa när du migrerar data under din CRM-integration. 

Vad är skillnaden mellan datamigrering och dataintegration?

Även om du kanske har hört termerna synonymt är datamigrering och dataintegration separata processer med olika konsekvenser för ditt företags datahantering. Här är en snabb sammanfattning:

  • Dataintegration är när man sammanför data från flera källor eller system till en enda databas, t.ex. ett CRM-system. Dataintegration innebär vanligtvis att data standardiseras till ett format inom målsystemet. Det finns flera fördelar med att integrera ett CRM -system med andra system, bland annat att skapa en mer heltäckande bild av dina kunder och öka effektiviteten.  
  • Datamigrering innebär att data flyttas från ett system till ett annat. Datamigrering säkerställer att data är tillgängliga och korrekta efter flytten, vanligtvis för att företaget ska kunna dra nytta av ett nyare eller bättre anpassat system. 

Dataintegration sker vanligtvis löpande när ett företag vill centralisera och organisera sina data samtidigt som man fortsätter att samla in data och stödja sin dagliga verksamhet med hjälp av flera verktyg. Å andra sidan är datamigrering vanligtvis en engångsföreteelse vid uppgradering till ett nytt system eller konsolidering av data från flera källor till en enda miljö. 

De integrationer du behöver

Utforska våra integrationer eller kontakta vårt team för information om hur du integrerar ett specifikt verktyg med Nutshell.

UTFORSKA INTEGRATIONER

Förstå förhållandet mellan datamigrering och dataintegration

Även om dataintegration och datamigrering har olika syften och koncentrerar företagets data på olika platser, kan de två processerna fungera tillsammans på många sätt. 

CRM-integrationsprocessen är ett av de största användningsområdena för att kombinera datamigrering och integration. Att migrera data som samlats in från olika system till ett CRM-system är ett viktigt första steg när dessa system ska integreras med CRM-plattformen.

Datamigrering säkerställer att data från e-postmarknadsföringsverktyg, samarbetsprogram och andra system är korrekta, rena och standardiserade när de konsolideras i en enda källa till sanning. Därefter kan företagen integrera dessa verktyg med CRM-systemet och börja arbeta från den centrala plattformen för att göra data lättillgängliga. 

6 bästa praxis för datamigrering 

Att migrera kund-, lead- och försäljningsdata till ditt CRM under integrationen kan innebära vissa utmaningar. Genom att följa dessa sex bästa metoder för datamigrering kan du säkerställa en smidig process:

1. Skapa en plan för datamigrering

Det första steget i migreringen av data till CRM är att skapa en plan för datamigrering. Genom att beskriva några mål för migreringen får du en riktlinje när du fortsätter processen.

Fundera på vad du vill att datamigreringen ska åstadkomma. Diskutera med ditt team vilka typer av data du behöver importera för att ditt CRM ska kunna utföra de uppgifter du vill att det ska göra. Du måste också fundera över vilka källor du ska migrera data från.

Slutligen bör ni skapa en tidsplan för datamigreringen som är anpassad till teamets och företagets behov. Datamigreringsprojekt faller vanligtvis inom någon av följande kategorier:

  • Stor förändring: Att migrera all företagsdata på en gång kallas för big bang-migreringsstrategin. Denna metod är den snabbaste, men den kan öka pressen på ditt team eftersom den lämnar lite tid för testning. Big bang-datamigreringar kräver också driftstopp i systemet.
  • Trickle: Till skillnad från big bang-strategin innebär trickle-strategin att man migrerar en bit av sina data åt gången under flera faser. Trickle-datamigreringar gör det möjligt för företag att undvika driftstopp men tar längre tid att implementera och kan bli komplicerat.

2. Rengör dina data

Om du migrerar data av låg kvalitet till ditt CRM-system kan teamet få oanvändbar information som försvårar arbetsflödet och kan leda till misstag. Att rensa data från felaktigheter, redundans och andra fel är avgörande för att säkerställa datakvaliteten innan den migreras till en ny plattform. 

Rensa data medan de finns i källsystemet för att säkerställa att du bara migrerar korrekta och användbara data. Ge en person eller ett team i uppdrag att gå igenom all kunddata för att uppdatera, synkronisera, ta bort och korrigera där det behövs. 

Nu är också ett bra tillfälle att skapa ett schema för datastädning för att uppmuntra till regelbundet underhåll framöver. 

3. Genomföra en säkerhetskopiering av data

När data i källsystemet är rena bör du säkerhetskopiera dem till en säker plats. Säkerhetskopiering av data säkerställer att du fortfarande har tillgång till företagets affärskritiska kundinformation om något går fel under migreringsprocessen. På så sätt kan du undvika att förlora tid och kundernas förtroende om du råkar förlora några kritiska register.

En utmärkt plats att säkerhetskopiera dina kunddata är i molnet. Oavsett var du väljer att säkerhetskopiera dina data bör du upprätta en beredskapsplan innan du kör migreringen.

4. Genomföra ett test

Innan du migrerar dina data är det viktigt att testa migreringen i en testmiljö. Det kan vara lättare att testa migreringen om du använder metoden "trickle data migration", men även om ditt företag går all-in på sin migrering är det fortfarande en bra idé att gå igenom processen i förväg. 

Att testa migreringen med riktiga data säkerställer att migreringen har byggts effektivt och kan förhindra komplikationer. Testningen ger också teamet möjlighet att åtgärda eventuella fel i dataformateringen som kan försena processen. 

5. Migrera dina data

När du har dubbelkollat att allt fungerar som det ska kan du gå vidare till den faktiska migreringen. Att följa planen för datamigrering så noggrant som möjligt är viktigt för att hålla projektet på rätt spår och undvika scope creep.  

Efter migreringen är du redo att implementera en CRM-integrationsstrategi för att koppla ihop ditt CRM med dina andra affärsverktyg. 

6. Fullständig validering av data 

När du har migrerat dina data är det viktigt att validera dem för att säkerställa att migreringen lyckades. Under datavalideringen ska du kontrollera följande:

  • Förlust av data
  • Korrekt formatering
  • Samstämmighet 

Kom ihåg att efter att du har migrerat dina data till ditt CRM-system och validerat informationen måste du utföra löpande övervakning och underhåll för att säkerställa att de nya data som läggs till i systemet är korrekta. Skapa ett schema för datavalidering som teamet kan följa framöver.

Vanliga frågor om datamigrering 

Vill du veta mer om datamigreringsprocessen och hur du använder den för att integrera ditt CRM med andra affärsverktyg? Dessa vanliga frågor kan ge dig de svar du behöver:

Vilka verktyg kan du använda för datamigrering?

Ditt företag kan hitta en rad effektiva verktyg för datamigrering för att flytta sina data från ett system till ett annat. Beroende på vilket CRM-system ditt företag använder kan det vara relativt enkelt för ditt team att hantera import av data från ett kalkylblad på egen hand.

Kan ni automatisera migreringen av data?

Automatisering är ett bra verktyg för att migrera företagsdata, eftersom det förenklar de rörliga delarna i migreringsprocessen och kan förhindra fel. Det är en god idé att använda automatisering när du migrerar data och integrerar ditt CRM med andra system.

Hur mycket kostar migrering av CRM-data?

CRM-datamigrering kan vara gratis eller kosta några tusenlappar som en del av CRM-implementeringen. Kostnaden beror på vilket CRM-system du använder, hur mycket data du behöver migrera och om ditt team kan klara av det på egen hand eller behöver hjälp.

Välj ett CRM-system som gör det enkelt att migrera data 

Om du följer de bästa metoderna ovan när du migrerar företagsdata till ditt CRM-system kan du säkerställa en smidig övergång, behålla rena och användbara data och se till att dina data är säkra under hela processen. 

Datamigrering blir mycket enklare när ditt CRM-system ger stöd till ditt team. På Nutshell har vi skapat vårt CRM-system för att ge dig de sälj- och marknadsföringsfunktioner du behöver för att göra fler affärer, och dess användarvänlighet är pricken över i:et. 

Nutshell har också det stöd du behöver för att snabbt komma igång så att du kan börja realisera värde tidigare. Vårt team erbjuder kostnadsfri white glove-import för företag under onboarding-processen och ser till att dina data är i toppform. Om det uppstår frågor samarbetar vi med dig för att förstå exakt hur ditt företag använder dina data så att vi kan importera dem korrekt och framtidssäkra dina processer.

Vill du själv se hur Nutshell fungerar? Starta en gratis 14-dagars prov period idag!

TILLBAKA TILL TOPPEN

Gå med i 30 000+ andra proffs inom försäljning och marknadsföring. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Sell to Win!