Hålla CRM-data uppdaterade och korrekta

Det sista ditt företag vill ha är felaktiga data. Kunddata kan lära dig mycket om din målgrupp och ge dig en bättre uppfattning om vilka de är och vad de vill ha. Det i sin tur gör att du kan förbättra dina försäljnings- och marknadsföringsinsatser avsevärt.

Men allt detta är meningslöst om uppgifterna i er CRM-plattform (Customer Relationship Management) inte är korrekta. Felaktiga eller föråldrade data kan få motsatt effekt och leda till att du bygger dina kampanjer på felaktig information och gör dem mindre effektiva när det gäller att driva försäljning.

Därför är det viktigt att hålla CRM-data uppdaterade och korrekta. Men frågan är, hur kan du göra det? Fortsätt läsa för svaret.

Vikten av att hålla CRM-data uppdaterade och korrekta

Som vi konstaterade för en stund sedan kan felaktiga data skada din försäljning. Hur kommer det sig? Du använder dina data för att fatta beslut om dina försäljnings- och marknadsföringsstrategier och avgöra vad som fungerar bra och vad som behöver förändras. I grund och botten är dina kunddata drivkraften bakom din försäljning och marknadsföring.

Så när du använder korrekta kunddata innebär det att din marknadsföring kommer att förbättras. Motsatsen gäller dock om dina kunddata är felaktiga på något sätt. Du kommer att titta på felaktiga data, dra felaktiga slutsatser och bygga ineffektiva kampanjer.

Detsamma gäller för data som en gång var korrekta men som nu är föråldrade. Du kan dock mildra problemet genom att arbeta för att bibehålla datans noggrannhet.

3 tips för att upprätthålla kvaliteten på kunddata

Det finns några olika sätt att hålla CRM-data uppdaterade och korrekta. Här är tre av de bästa metoderna.

1. Rengör och validera era data regelbundet

Det bästa sättet att säkerställa kvaliteten på kunddata är att regelbundet rensa och validera dessa data. Men vad innebär det egentligen?

Datarengöring är en process där du går igenom dina data och tar bort eventuella kvalitetsproblem som du hittar. Dessa problem omfattar bl.a:

  • Felaktigheter
  • Inkonsekvenser
  • Problem med formateringen
  • Uppsägningar
  • Och mer

Datauppsättningar innehåller ofta minst ett av de problem som anges ovan, och med datarengöring kan du upptäcka och eliminera dessa problem. Du bör försöka utföra datarengöring innan du överför data till ditt CRM-system.

Validering av kunddata kommer efter datatvätt. Det är i princip en sista kontroll innan data läggs in i CRM-systemet, för att verifiera att inget missades vid datarensningen. Du bör också fortsätta att utföra valideringskontroller av kunddata efter att data har lagts in i CRM-systemet.

2. Automatisera dataöverföring

Ett annat sätt att förbättra kvaliteten på dina kunddata är att automatisera processen för att överföra data till ditt CRM-system. När du manuellt flyttar data från en plattform till en annan finns det en stor risk för mänskliga fel. De flesta CRM-system kan dock automatiskt hämta in data.

När du automatiserar processen eliminerar du det mänskliga felet. En programvara kommer inte att minnas fel eller skriva in fel datapunkter eftersom den hämtar in data direkt. Dessutom kan du ibland automatisera valideringsprocessen för kunddata också.

Som en extra bonus frigör automatiseringen av processen tid för ditt team att ägna sig åt andra, mer angelägna saker. Dessutom är det bara ett snabbare sätt att importera data - att kopiera över dem manuellt kan vara tidskrävande, men när du automatiserar processen går det mycket snabbare.

3. Utbilda ditt team i datahantering

Det tredje viktiga steget för att hålla CRM-data uppdaterade och korrekta är att utbilda teamet i datahantering. Uppgifterna finns där för ditt team att använda, men hur hanterar de uppgifterna? Det är upp till dig att bestämma, men vad det än är, se till att det är tydligt för ditt team.

Ta dig tid att utbilda ditt team i alla datarelaterade processer som de behöver känna till. Om du vill att de ska importera data manuellt, lär dem hur man gör det på ett effektivt sätt. För teammedlemmar som ska arbeta med datasegmentering, beskriv hur den processen ska se ut.

Med en effektiv utbildningsprocess för dina teammedlemmar kan du minimera risken för att de genererar felaktiga data. Du kan t.ex. förhindra att två teammedlemmar matar in samma data två gånger och därmed skapar dubbeldata som kan snedvrida dina analyser.

Nutshell är det perfekta CRM-systemet som hjälper dig att upprätthålla korrekta kunddata

Om du vill ha ett CRM som gör datainmatning och validering enkelt, behöver du inte leta längre än Nutshell. Nutshell är utrustad med en mängd olika funktioner, inklusive försäljningsautomatisering och omfattande datarapportering, samt tillgång till vårt fantastiska kundserviceteam, som kan hjälpa dig med alla frågor du kan ha.

Är du fortfarande osäker på om Nutshell är rätt CRM för dig? Kolla in vår 14-dagars kostnadsfria test version idag!

TILLBAKA TILL TOPPEN

Gå med i 30 000+ andra proffs inom försäljning och marknadsföring. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Sell to Win!