Konfigurera mätvärden och KPI:er för ditt CRM-system

KPI:er (Key Performance Indicators) är mått som hjälper dig att utvärdera de framsteg som ditt företag gör. Du kan använda KPI:er för många olika aspekter av ditt företag, inklusive din CRM-plattform (Customer Relationship Management).

CRM KPI:er är viktiga eftersom de hjälper dig att utvärdera hur du lyckas med att generera och behålla kunder. Genom att spåra dessa mått och utvärdera dem kan du ta reda på vilka delar av din marknadsföring och försäljning som behöver förbättras, samt hur du kan optimera din CRM-användning för att göra dessa förbättringar.

I det här blogginlägget diskuterar vi viktiga aspekter av att konfigurera mätvärden och KPI:er i CRM-system, inklusive

 • Identifiering av nyckeltal
 • Inrätta spårningssystem
 • Skapa rapporter
 • Spåra kundengagemang
 • Använda KPI:er för att optimera CRM-systemet

Läs vidare för att få veta mer!

Identifiering av nyckeltal

Innan du börjar konfigurera CRM-mätvärden och KPI:er måste du först identifiera vilka dessa KPI:er är. Några av de vanligaste CRM-måtten är

 • Kundanskaffningskostnad (CAC): Det belopp som ditt företag spenderar för att få en ny kund
 • Kundretention: Andelen kunder som förblir kunder under en viss period
 • Livstidsvärde för kund (CLV): Det genomsnittliga belopp som en kund spenderar hos ert företag under hela sin relation med ert företag
 • Net promoter score (NPS): Ett mått på hur lojala kunderna är mot ditt företag.
 • Kundomsättning: Den takt i vilken dina kunder slutar göra affärer med dig.
 • Avslutsfrekvens: Den takt i vilken du lyckas avsluta försäljningen.
 • Hastighet i säljpipeline: Den hastighet med vilken leads rör sig genom säljpipelinen.
 • Vinstandel: Andelen försäljningsmöjligheter som du lyckas avsluta.
 • Konverteringsgrad från leads till försäljningsmöjligheter: Andelen leads som konverteras till försäljningsmöjligheter.
 • Customer effort score (CES): Ett mått på hur mycket kunderna måste anstränga sig för att få en lösning från ditt företag på sina frågor eller problem.

Naturligtvis är detta bara några av de mätvärden du vill spåra. Du kommer förmodligen att identifiera andra KPI:er också. Men hur kan du ta reda på vilka CRM-KPI:er som är viktiga för ditt företag?

Det bästa sättet att identifiera viktiga CRM-mått är att undersöka dina affärsmål. Fundera sedan på vilka mått som är mest effektiva för att mäta dessa mål. Se till att de mått du väljer är specifika, mätbara och handlingsbara.

Inrätta spårningssystem

När du har identifierat de CRM-mått som du vill prioritera är nästa steg att faktiskt börja spåra dessa mått. För att göra det behöver ni sätta upp spårningssystem som kan samla in rätt data.

Det finns olika sätt att göra det på. Ett sätt är att använda andra verktyg - till exempel Google Analytics - för att samla in data och sedan integrera dessa verktyg med ditt CRM-system för att importera allt till en och samma plats. En annan metod är att spåra kundinteraktioner via din kundtjänst.

Ta dig framför allt tid att samla in data från kundundersökningar och andra feedbackkanaler. Alla insikter som dina kunder ger dig om sina intressen eller preferenser är otroligt värdefulla.

När ni spårar och samlar in kunddata bör ni se till att ni inför rutiner för datarengöring och styrning. Du måste skapa tydliga riktlinjer för hur ditt team ska hantera data - hur du rensar bort eventuella fel i dina dataset, hur du migrerar data och vem som ska utföra vilka uppgifter. Det kommer att hjälpa saker och ting att löpa mycket smidigare.

Skapa rapporter

När du har samlat in dina data är det dags att börja analysera dem. Det bästa sättet att göra det är att generera rapporter, som kan presentera dina kunddata på ett lättförståeligt sätt. Genom att analysera dessa rapporter kan du lära dig mer om hur effektiva dina marknadsförings- och försäljningskampanjer är.

Med rätt CRM bör detta inte vara något problem. Ett bra CRM-system kan generera rapporter som är lätta att läsa och förstå. Med ett CRM-system som Nutshell kan du få tillgång till ett stort antal rapporter och generera olika anpassade försäljningsrapporter.

Du kan sedan leverera dessa rapporter till relevanta intressenter inom ditt företag som kan vara intresserade av att se resultatet av dina marknadsförings- och försäljningsinsatser. Olika intressenter kommer att ha olika prioriteringar, så det kan vara bra att skapa en anpassad rapport för var och en.

Du kan också göra rapporteringsprocessen mycket enklare med hjälp av automatisering. De flesta CRM-system kan automatiskt generera rapporter enligt ett regelbundet schema som du själv väljer, så att du alltid kan hålla dig uppdaterad om dina CRM-resultat.

Spåra kundengagemang

Med hjälp av dina CRM KPI:er kan du bland annat spåra kundengagemang. Det är viktigt att vara medveten om hur framgångsrikt du engagerar dina kunder - lågt engagemang indikerar ett behov av optimering av marknadsföring och försäljning. Kunddata kan hjälpa dig att spåra denna information.

Du kan checka in på olika kontaktpunkter för att övervaka kundinteraktioner, t.ex:

 • Sociala medier
 • E-post
 • Telefonsamtal

Ovanstående källor till interaktion, liksom resultaten av kundundersökningar, kan hjälpa dig att se hur engagerade och nöjda dina kunder är överlag. I synnerhet kan du fokusera på mätvärden som NPS (Net Promoter Score) och CES (Customer Effort Score).

Genom att observera var kunderna är engagerade och var de inte är det kan du ta reda på vilka områden som är i störst behov av förbättring.

Använda KPI:er för att optimera CRM-systemet

Ett CRM-system finns till för att hjälpa dig att förbättra dina kundrelationer genom försäljning och marknadsföring. För många CRM-system ingår det att använda CRM-systemet för att direkt engagera kunderna. Dina KPI:er kan hjälpa dig att identifiera om du lyckas skapa resultat med ditt CRM.

Till exempel kan dina försäljningsrapporter visa att du inte når dina mål för win rate och att du förlorar potentiella leads under försäljningsprocessen. Genom att undersöka din säljprocess i ditt CRM kan du identifiera potentiella förbättringar, till exempel hur du tilldelar leads till säljrepresentanter eller hur ofta du skickar ut automatiserade uppföljningsmejl.

Genom att granska dina KPI-rapporter kan du identifiera områden som behöver förbättras. Därefter kan du göra de ändringar som krävs för att förbättra ditt CRM och hur du använder det. Ofta är det bra att integrera CRM med andra system. Om du inte redan gör det är det också en bra idé att definiera din säljprocess, skapa anpassade pipelines och automatisera så många dagliga säljuppgifter som möjligt eftersom det tar bort tendensen till mänskliga fel.

Nutshell kan hjälpa dig att skapa mätetal och KPI:er

Sammanfattningsvis är KPI:er en viktig del av alla CRM-system. Att spåra KPI:er kan hjälpa företag att optimera hur de använder sina CRM-system, liksom deras marknadsföring och försäljning som helhet. För att detta ska lyckas måste du kontinuerligt övervaka dina KPI:er och optimera dina CRM- och försäljningsinsatser baserat på vad du lär dig.

Ju tidigare ni påbörjar processen med att konfigurera CRM-mått och KPI:er, desto bättre blir era resultat. Det är också viktigt att välja rätt CRM, och det är där Nutshell kommer in i bilden. Vi erbjuder inte bara massor av funktioner för säljrapportering och analys, utan även säljautomatisering, e-postmarknadsföring och en förstklassig kundtjänst som kan hjälpa dig med alla frågor och problem du har.

Är du inte säker på om Nutshell är rätt för dig? Kolla in vår 14-dagars kostnadsfria provperiod och se själv vad vårt CRM kan göra för ditt företag!

TILLBAKA TILL TOPPEN

Gå med i 30 000+ andra proffs inom försäljning och marknadsföring. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Sell to Win!