What Is a Sales Funnel Report and How Is It Useful?

A sales funnel report is an indispensable tool for your sales team that can help you figure out where and how to refine your sales processes. Sales funnel reports are a crucial part of business analytics because they provide valuable insights into your sales success.

Read on to learn what a sales funnel report can tell you, the difference between a sales funnel and a marketing funnel, and how to use customer relationship management (CRM) reporting tools to optimize your funnel.

Vad är en försäljningstratt?

I en säljorganisation representerar en tratt antalet prospekt som du har i varje pipeline-steg, och konverteringsgraden för prospekt genom dessa steg. Det ser ut ungefär så här:

Försäljningstrattar är användbara eftersom de visar vilka steg i din pipeline som konverterar bra (hurra!) och hjälper dig att identifiera de mindre framgångsrika delarna av din pipeline där leads fastnar eller flyter iväg.

De är också till stor hjälp vid försäljningsprognoser; genom att känna till dina genomsnittliga konverteringsgrader i varje pipeline-stadium kan du uppskatta hur mycket intäkter din nuvarande uppsättning aktiva leads sannolikt kommer att generera.

Related: Do you know the difference between a sales pipeline and a sales funnel?

Steg i försäljningstratten

Stadierna i en säljtratt återspeglar din organisations befintliga pipeline-stadier. Försäljningstrattens steg ser vanligtvis ut ungefär så här:

Återigen mäter din försäljningstratt dina potentiella kunders konverteringar genom dessa steg, vilket är avgörande för att hjälpa ditt team att avgöra vilken försäljningstaktik som fungerar och vilken som behöver ses över.

What is a sales funnel report?

A sales funnel report is an analysis of your company’s sales funnel. These reports may track a wide variety of metrics, including:

 • The volume and value of leads in your pipeline
 • A lead’s likelihood of being won at each pipeline stage
 • Where your leads are getting stuck
 • How effective your sales team is at advancing leads 
 • If your sales reps are meeting their goals 

Creating a sales funnel report involves deciding which metrics to track and gathering and synthesizing the data to reach the right conclusions. Some CRM platforms create sales funnel reports automatically, dynamically updating your conversion rates at each funnel stage over time. 

Benefits of using a sales funnel report

What are the benefits of using a sales funnel report? Take a look at some of the most common advantages a sales funnel report can bring to your company:

 • See into the health of your sales pipeline: Knowing what’s cooking in your pipeline can help you develop an action plan to turn more of those leads into customers. And a sales funnel report provides the visualization you need to understand what’s working and what isn’t.
 • Track each stage in the sales journey: Another benefit of using a sales funnel report is the ability to track every step your leads take as they move through your pipeline, from qualify to pitch to close. 
 • Gain insights into team member performance: Each member of your sales team plays an important role in your business success. With a sales funnel report, you can drill down into the areas where each rep excels and where there’s room for improvement. 
 • Optimize your sales process with funnel report insights: With the insights you’ve gained from your sales funnel report, you’ll be able to develop solutions to help you have a more effective sales process. For example, you might find that launching a targeted email drip campaign to prospects at a certain stage in your pipeline helps them convert more quickly. 

Solving issues in your sales funnel report

With a sales funnel report, you can identify the weak points in your pipeline and make targeted improvements in the right stages. There are many sales process issues your sales funnel report might help you identify. Here’s a breakdown of some of the most common, along with tips to help you resolve them:

1. Your leads aren’t converting past the qualification stage

Fråga dig själv: "Är det här verkligen ett lead?" Du kanske vill justera din process för att generera leads, eller hur du kvalificerar leads till att börja med. Riktar du in dig på rätt företag? Är dina förväntningar på köparens lämplighet rimliga? Lite analys räcker långt för att se till att ni verkligen fyller pipelinen med säljkvalificerade leads.

2. Your leads aren’t converting past the meeting stage

Du har beskrivit din produkt och ditt erbjudande, men folk köper inte. Den största möjligheten till förbättring i det här skedet är att förfina ditt erbjudande för att säkerställa att det är fokuserat på köparen. Skräm inte upp dem genom att försöka sätta in din lösning i alla deras smärtpunkter, som om du är den magiska lösningen som de har väntat på. Lär känna dem och deras unika problem innan du berättar om din lösning. Det kan också vara värt att fräscha upp din försäljningspitch.

Relaterat: 19 sätt att lyckas med din nästa säljpresentation

3. Your leads aren’t converting past the proposal stage

You thought your sales pitch generated interest, but when you followed up with a proposal and tried to get a commitment, they went silent on you. What happened?

Does your proposal need work? Did your suggested timeline or price structure make them balk? Did the pointy-haired boss shoot you down?

There could be many reasons why you’re struggling to convert at the proposal stage. It’s important to get as much feedback from your prospects as possible and tailor your processes to make your proposal more acceptable.

Relaterat: Så skapar du en försäljningstratt med landningssidor

Hur skiljer sig en marknadsföringstratt från en försäljningstratt?

"Marketing funnel" (eller "purchase funnel") är en term som ofta används av marknadsföringsteam för att visuellt representera köparens resa när ett prospekt lär sig om ditt erbjudande, jämför din produkt eller tjänst med andra lösningar på marknaden och slutligen fattar ett beslut om att köpa.

Beteckningarna TOFU, MOFU och BOFU står för toppen av tratten, mitten av tratten och botten av tratten. Varje steg i marknadsföringstratten representerar ett annat steg i köparens resa baserat på deras övergripande medvetenhet om din produkt eller lösning, och påverkas av det marknadsföringsinnehåll som de har interagerat med.

TOFU:

Den övre delen av marknadsföringstratten består av köpare som precis har fått upp ögonen för din produkt. De kanske precis har besökt din webbplats, läst en text eller engagerat sig i ett inlägg på sociala medier. De är inte redo att köpa ännu, men de håller på att lära sig mer om ditt företag. SEO-taktik och onlineannonsering säkerställer att ditt top-of-funnel-innehåll är lätt att upptäcka, så att fler potentiella köpare kan komma i kontakt med det.

MOFU:

Den mellersta delen av marknadsföringstratten består av konverteringar från den övre delen av tratten. Det här är personer som har tagit del av ditt marknadsföringsinnehåll - kanske genom att fylla i en enkät, delta i ett webbinarium eller ladda ner ett utbildningsmaterial - och som nu utvärderar ditt företag jämfört med konkurrenterna. I det här skedet börjar du rikta dig till dem med innehåll och information som positionerar din produkt eller tjänst som den bästa lösningen på deras smärtpunkter.

BOFU:

Det är i botten av marknadsföringstratten som magin (försäljningen) sker. Det är lämpligt att rikta in sig på personer i detta skede med förfrågningar om en demo, men du vill inte vara för ivrig att få till ett avslut så att du börjar spamma dem. Värdefulla marknadsföringstillgångar i detta skede är bl.a. framgångsberättelser från kunder och jämförelseblad, som gör köparen helt bekväm med din lösning innan ditt säljteam går in för att slutföra affären.

How to get the most out of your sales funnel report

Whether you create your own sales funnel report or use software to generate one from your sales data, there are a few things you can do to make sure it’s serving its purpose. Here are three tips for getting the most value from your sales funnel report:

 • Use high-quality data: Sales reporting and analytics is only as helpful as the data you use, so make sure it’s high-quality. Get rid of any redundant, inaccurate, or irrelevant data that could muddy the water and keep you from drawing the most accurate conclusions.
 • Use visualization: One of the best benefits of a sales funnel report is its visualization of your sales metrics. You can use a sales funnel report’s bar graph or pie chart visualization to quickly analyze your data instead of sifting through a pile of numbers.
 • Use the right tools: Gathering, filtering, and organizing all your sales data yourself can be a lot of work — and there’s an easier way to generate a sales funnel report. Find a CRM with powerful reporting tools that will generate a sales funnel report for you. Look for one that will let you drill down by sales rep, product, lead source, and more so you get exactly the information you need to make improvements.
LADDA NED

Har ditt säljteam en färdplan för framgång?

Använd vårt kalkylblad för säljprocessen för att standardisera dina mest effektiva säljinsatser och avsluta fler affärer.

HÄMTA ARBETSBLADET

Optimize your sales funnel with Nutshell

A sales funnel report plays a key role in any sales strategy by helping you figure out where to re-focus your efforts in order to close the most deals. And using the right tools makes all the difference.

At Nutshell, we’ve designed our CRM to give you insight into your most important sales and marketing processes — including your sales funnel. With features like reporting and analytics, pipeline management, and sales automation, Nutshell has the tools you need to make more sales.

Try Nutshell for yourself by signing up for a free 14-day trial!

INGET KREDITKORT KRÄVS

Vill du prova dig fram lite?

Inga problem. För att se om Nutshell är rätt val för ditt säljteam, starta en 14-dagars kostnadsfri testperiod idag!

LET'S GO!

TILLBAKA TILL TOPPEN

Gå med i 30 000+ andra proffs inom försäljning och marknadsföring. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Sell to Win!