Miten varmistaa tietojen laatu ja tarkkuus CRM-ohjelmistossa?

Keräämiäsi asiakastietoja käytetään apuna ennusteiden ja päätösten tekemisessä, jotta voit edistää liiketoimintasi tavoitteita. Jotta nämä liiketoimintapäätökset ja -strategiat voidaan toteuttaa menestyksekkäästi, sinulla on oltava käytössäsi järjestelmät, joilla varmistat tietojen laadun ja tarkkuuden.

Asiakassuhteiden hallintajärjestelmän (CRM ) avulla voit kerätä ja tallentaa tietoja, jotka ovat ajantasaisia, tarkkoja, luotettavia ja johdonmukaisia.

Tietojen laadun ja tarkkuuden merkitys

Tietojen laadun ja tarkkuuden varmistaminen on avainasemassa, kun luodaan ja toteutetaan tietoon perustuvia liiketoimintapäätöksiä.

Epäluotettavat tai huonolaatuiset tiedot voivat johtaa epäkäytännöllisiin ja huonosti kehitettyihin myynti-, markkinointi- ja asiakaspalvelustrategioihin. Näillä huonosti suunnitelluilla strategioilla voi olla haitallisia seurauksia yrityksellesi. 

Huonolaatuiset tiedot voivat aiheuttaa tuhoa liiketoiminnallesi, mutta laadukkaat asiakastiedot voivat tehdä ihmeitä liiketoimintasi monilla osa-alueilla.

Vaikutus myyntiin

Laadukkaat asiakastiedot voivat auttaa yritystäsi tunnistamaan parhaat myyntimahdollisuudet tietoraporttien trendien avulla. Tämän jälkeen voit keskittää myyntiponnistelut kannattavimpiin mahdollisuuksiin ja kohdentaa ponnistelut liiketoimintatoimiin, jotka tuottavat yrityksellesi eniten hyötyä.

Lisäksi tietojen laadun ja tarkkuuden varmistaminen voi auttaa sinua tunnistamaan asiakkaiden ostokäyttäytymisen ja suositut tuotteet tai palvelut. Näiden tietojen avulla voit kehittää paremmin uusia tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat asiakkaidesi toiveita ja tarpeita.

Vaikutus markkinointiin

Markkinointiponnistelut ovat olennaisen tärkeitä uusien asiakkaiden ja asiakkaiden houkuttelemiseksi. Laadukkaiden asiakastietojen avulla voit kehittää ja käynnistää kohdennettuja markkinointikampanjoita, joilla tavoitat tehokkaasti ihanteelliset asiakkaasi. Lisäksi yksilölliset markkinointikampanjat voivat johtaa parempiin asiakkaiden konversioasteisiin, mikä parantaa kampanjasi sijoitetun pääoman tuottoa (ROI).

Vaikutus asiakaspalveluun

Kun sinulla on laadukasta asiakastietoa puolellasi, voit tarjota asiakkaillesi jatkuvasti erinomaista palvelua.

Asiakkaiden ostokäyttäytymiseen, kiinnostuksen kohteisiin ja ensisijaisiin yhteydenottotapoihin liittyvien ajantasaisten tietojen avulla voit auttaa heitä parhaalla mahdollisella tavalla, tarjota henkilökohtaisia ostokokemuksia ja varmistaa, että jokainen vuorovaikutus yrityksesi kanssa on positiivinen.

Laatutietojen ominaispiirteet

Tietojen laadun ja tarkkuuden varmistamisessa on neljä keskeistä laatua kuvaavaa indikaattoria:

 • Oikea-aikaisuus: Vanhentuneet tiedot voivat johtaa epätarkkoihin tai vääriin ennusteisiin myynnin ja toimialan trendeistä. Asiakastietojen tulisi aina olla ajantasaisia ja ajankohtaisia.
 • Tarkkuus: Laadukkaiden asiakastietojen tulisi olla virheettömiä, jotta voidaan varmistaa myynnin, toimialan ja asiakkaiden käyttäytymissuuntausten tarkka ennustaminen. 
 • Luotettavuus: Laadukkaat asiakastiedot ovat luotettavia tietoja, joihin voit luottaa. Asiakastietojesi tulisi aina olla peräisin lähteistä, jotka tunnet, joihin luotat ja joiden luotettavuuden voit varmistaa.
 • Johdonmukaisuus: Se tarkoittaa, että sen ei pitäisi olla ristiriidassa muiden ajoissa kerättyjen tietojen kanssa lähteestä riippumatta.

Miten varmistaa tietojen laatu ja tarkkuus CRM:n avulla?

Asiakastietojen keräämisessä on keskeistä varmistaa, että CRM-järjestelmäsi sisältää laadukkaita tietoja. Seuraavassa on kolme prosessia, joita voit käyttää CRM:ssäsi jo nyt varmistaaksesi, että asiakastietosi ovat ajantasaisia, tarkkoja, luotettavia ja johdonmukaisia.

Tietojen validointi

Yksi tapa varmistaa tietojen laatu ja tarkkuus CRM:ssä on tietojen validointi. Tietojen validointi on prosessi, jossa asiakastiedot tarkistetaan sen varmistamiseksi, että ne täyttävät yrityksesi ja toimialasi asettamat standardit ja säännöt.

Tietojen validointi on tärkeä vaihe asiakastietojen keruuprosessissa, koska se auttaa varmistamaan tietojen tarkkuuden ja selkeyden. Tämän prosessin avulla voit välttää virheet tiedoissa ja auttaa tiimejäsi tulkitsemaan tietoja paremmin.

CRM-tietojen puhdistus

CRM-tietojen puhdistus, joka tunnetaan myös nimellä tietojen pesu tai puhdistus, on prosessi, jossa muutetaan tai poistetaan asiakastietoja, jotka ovat:

 • Epätarkka
 • Vanhentunut
 • Corrupted
 • Epäjohdonmukaisesti muotoiltu
 • Kaksoiskappaleet

Tietojen puhdistus on toinen korvaamaton vaihe asiakastietojen keruuprosessissa, sillä se varmistaa, että CRM-järjestelmän tiedot ovat tarkkoja, johdonmukaisia ja luotettavia.

Tiedonhallinta

Tiedonhallinta on prosessi, jossa laaditaan tietojen keräämiseen ja tallentamiseen liittyvät sisäiset standardit ja käytännöt. Nämä yrityksesi asettamat standardit auttavat "hallitsemaan" sitä, miten asiakastietoja kerätään, tallennetaan, analysoidaan ja poistetaan.

Pohjimmiltaan se on joukko sääntöjä, jotka luot sille, miten tiimisi hallitsee CRM-järjestelmään keräämiäsi tietoja.

Tiedonhallinnan 4 pilaria

Tietohallinnan neljän pilarin määrittelyyn on paljon erilaisia vastauksia - monet ihmiset jakavat tämän käsitteen, mutta jokaisella on omat käsityksensä siitä, mitä nämä neljä pilaria ovat.

Tällä sivulla kerromme näkemyksemme neljästä tärkeimmäksi katsomastamme pilarista:

 • Tietojen laatu: Tietojen tulisi olla korkealaatuista ja luotettavaa tietoa.
 • Tietojen tarkkuus: Tiedoissasi ei saa olla virheitä, ja niiden on aina oltava ajantasaisia ja tarkkoja.
 • Tietojen hallinta: Se tarkoittaa, että tiedot on säilytettävä asianmukaisesti, jotta vältetään tietoturvaloukkausten riski. Puhumattakaan siitä, että tiedot olisi järjestettävä niin, että niissä on helppo navigoida.
 • Datan käyttö: Keräämiäsi asiakastietoja tulisi aina käyttää eettisesti ja tehokkaasti.

Miten CRM voi auttaa?

Kun investoit CRM-järjestelmään, kuten Nutshelljärjestelmään, saat käyttöösi asiakastietojen keruu- ja hallintatyökalut, kuten automaatio-ominaisuudet ja perusteellisen raportoinnin. Nutshell avulla tietojen laadun ja tarkkuuden varmistaminen on helppoa. Puhumattakaan siitä, että voit helposti haravoida tietoja ja karsia huonolaatuiset tiedot pois, jotta voit tehdä tilaa laadukkaille tiedoille.
Lue lisää siitä, miten Nutshell'n CRM voi auttaa sinua keräämään ja tallentamaan laadukkaita, tarkkoja ja luotettavia tietoja jo tänään aloittamalla all-in-one-CRM:n ilmaisen kokeilujakson.

BACK TO TOP

Liity yli 30 000 muun myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen joukkoon. Tilaa Sell to Win -uutiskirjeemme!