Hur man säkerställer datakvalitet och noggrannhet i CRM-programvara

De kunddata du samlar in kommer att användas för att göra förutsägelser och fatta beslut som hjälper dig att uppnå dina affärsmål. För att kunna genomföra dessa affärsbeslut och strategier på ett framgångsrikt sätt måste du ha system på plats som säkerställer datakvalitet och noggrannhet.

Med hjälp av ditt CRM-system (Customer Relationship Management) kan du samla in och lagra data som är aktuella, korrekta, tillförlitliga och konsekventa.

Betydelsen av datakvalitet och noggrannhet

Att säkerställa datakvalitet och noggrannhet är avgörande för att skapa och genomföra datadrivna affärsbeslut.

Opålitliga data eller data av dålig kvalitet kan leda till opraktiska och dåligt utvecklade strategier för försäljning, marknadsföring och kundservice. Dessa ogenomtänkta strategier kan få förödande konsekvenser för ditt företag. 

Medan data av låg kvalitet kan få förödande konsekvenser för ditt företag, kan kunddata av hög kvalitet göra underverk för flera delar av ditt företag.

Inverkan på försäljningen

Kunddata av hög kvalitet kan hjälpa ditt företag att identifiera de bästa försäljningsmöjligheterna genom trender i dina datarapporter. Du kan sedan fokusera dina försäljningsinsatser på de mest lönsamma möjligheterna och fördela dina insatser på de affärsåtgärder som ger störst utdelning för ditt företag.

Genom att säkerställa datakvalitet och noggrannhet kan du dessutom identifiera kundernas shoppingbeteenden och populära produkter eller tjänster. Med den informationen kan du bättre utveckla nya produkter och tjänster som uppfyller dina kunders önskemål och behov.

Inverkan på marknadsföring

Dina marknadsföringsinsatser är avgörande för att attrahera nya kunder och klienter. Med hjälp av kvalitativ kunddata kan du utveckla och lansera riktade marknadsföringskampanjer som är effektiva när det gäller att nå dina idealkunder. Personligt anpassade marknadsföringskampanjer kan dessutom leda till bättre kundkonvertering, vilket förbättrar kampanjens avkastning på investeringen (ROI).

Påverkan på kundservice

När du har högkvalitativa kunddata på din sida kan du konsekvent leverera utmärkt service till dina kunder.

Med aktuella data om kundernas köpbeteenden, intressen och föredragna kontaktmetoder kan du hjälpa dem på bästa möjliga sätt, erbjuda personliga shoppingupplevelser och se till att varje interaktion med ditt företag är positiv.

Kännetecken för kvalitetsdata

Det finns fyra viktiga indikatorer på kvalitetsdata som man bör vara uppmärksam på när man säkerställer datakvalitet och noggrannhet:

 • Aktualitet: Föråldrade data kan leda till felaktiga eller falska prognoser för försäljning och branschtrender. Kunddata ska alltid vara uppdaterade och aktuella.
 • Noggrannhet: Kunddata av hög kvalitet bör vara felfria för att säkerställa korrekta prognoser för försäljning, bransch och kundbeteende. 
 • Tillförlitlighet: Kunddata av hög kvalitet är tillförlitlig data som du kan lita på. Dina kunddata ska alltid komma från källor som du känner, litar på och kan garantera är tillförlitliga.
 • Konsistens: De data du samlar in ska vara konsekventa, vilket innebär att de inte ska motsäga andra aktuella data som du har samlat in, oavsett källa.

Så säkerställer du datakvalitet och noggrannhet med ditt CRM-system

Att säkerställa att ditt CRM innehåller kvalitetsdata är nyckeln till insamling av kunddata. Nedan följer tre processer som du kan använda med ditt CRM-system idag för att säkerställa att dina kunddata är aktuella, korrekta, tillförlitliga och konsekventa.

Validering av uppgifter

Ett sätt att säkerställa datakvalitet och noggrannhet i ditt CRM är genom datavalidering. Datavalidering innebär att man granskar kunddata för att bekräfta att de uppfyller de standarder och regler som fastställts av företaget och branschen.

Datavalidering är ett viktigt steg i processen för insamling av kunddata eftersom det bidrar till att ge data noggrannhet och tydlighet. Denna process gör att du kan undvika fel i dina data och kan hjälpa dina team att bättre tolka informationen.

Rengöring av CRM-data

Rengöring av CRM-data, även känt som dataskrubbning eller rensning, är processen att ändra eller ta bort kunddata som är:

 • Felaktig
 • Utdaterad
 • Korrumperad
 • Inkonsekvent format
 • Duplicerad

Datarengöring är ett annat ovärderligt steg i processen för insamling av kunddata eftersom det säkerställer att data i ditt CRM är korrekta, konsekventa och pålitliga.

Datastyrning

Datastyrning är processen för att fastställa interna standarder och policyer för insamling och lagring av data. Dessa standarder som fastställs av ditt företag hjälper till att "styra" hur dina kunddata samlas in, lagras, analyseras och raderas.

I grund och botten är det en uppsättning regler som du skapar för hur ditt team hanterar de data du samlar in i ditt CRM-system.

4 pelare för datastyrning

Det finns många olika svar när det gäller att fastställa de fyra pelarna för datastyrning - det är ett koncept som många delar, men alla har sina egna idéer om vad de fyra pelarna är.

På den här sidan ger vi dig vår syn på de fyra pelare som vi tycker är viktigast:

 • Datakvalitet: Dina data ska vara tillförlitlig information av hög kvalitet.
 • Datanoggrannhet: Dina data får inte innehålla några fel och ska alltid vara aktuella och korrekta.
 • Datahantering: Dina data ska alltid hanteras med omsorg, vilket innebär att de ska lagras på rätt sätt för att undvika risken för dataintrång. Dessutom bör den organiseras så att den är lätt att navigera.
 • Användning av data: Du bör alltid använda de kunddata du samlar in på ett etiskt och effektivt sätt.

Hur kan ett CRM-system hjälpa till?

När du investerar i ett CRM-system som Nutshellfår du tillgång till verktyg för insamling och hantering av kunddata, t.ex. automatiseringsfunktioner och djupgående rapportering. Med hjälp av Nutshellär det enkelt att säkerställa datakvalitet och noggrannhet. Dessutom kan du enkelt gå igenom data och rensa bort all information av låg kvalitet för att göra plats för data av hög kvalitet.
Läs mer om hur Nutshell:s CRM kan hjälpa dig att samla in och lagra kvalitetsdata som är korrekta och tillförlitliga redan idag genom att starta en kostnadsfri prov period av vårt allt-i-ett-CRM.

TILLBAKA TILL TOPPEN

Gå med i 30 000+ andra proffs inom försäljning och marknadsföring. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Sell to Win!