What Is Marketing and What Can It Do for Your Business?

Last updated on: November 16, 2023

Marketing is the one thing every company does, but nobody can agree on.

Markkinoija voi käyttää aikansa blogiartikkelien kirjoittamiseen, markkinointisähköpostien suunnitteluun, podcastien nauhoittamiseen, sisällön jakamiseen sosiaalisessa mediassa, PPC-kanavien hallintaan, virtuaalisten tapahtumien tuottamiseen, tuotepalautteen keräämiseen asiakkailta... voisimme luetella tusinan verran lisää asioita, ja se raapaisi tuskin pintaa.

But what is marketing, in its essence? That’s what this guide is all about. Keep reading for some insights into the purpose of marketing, marketing tips, and one-sentence definitions of marketing from 25 of our favorite marketing leaders.

Mitä markkinointi on?

Marketing is the process of crafting and distributing intentional messaging to attract potential customers to your company’s products or services. 

Marketing teams use strategies like customer segmentation and market data analysis to determine the best method, time, and medium to engage with potential buyers and convert them into customers.

What is the purpose of marketing? 

The purpose of marketing is to draw potential buyers to your business’s offerings by demonstrating product value and establishing trust in your brand and expertise, all with the ultimate goal of driving more sales. 

The benefits of marketing

There’s a reason why nearly every business and organization uses marketing strategies to generate more sales. Take a look at some of the top benefits of marketing:

 • Building an audience: Marketing is an excellent opportunity for businesses to connect with the people who are most likely to be interested in their offerings. It allows them to build an audience that wants to learn more about their products and services.
 • Educating the market: One of the most basic benefits of marketing is educating people about the value of your company’s products or services. By explaining what sets your product apart from competitors and what value it brings, you give people the knowledge to make a purchasing decision. 
 • Gathering data: Marketing is also beneficial for gathering information that can help organizations improve their operations. Marketing efforts can reveal what demographics are interested in your product, helping you target them more effectively.
 • Honing your brand identity: Marketing strategies let you carefully direct a potential customer’s perception of your brand through targeted messaging, building a favorable impression before they’ve ever interacted with your offerings. 
 • Generating sales: Finally, successful marketing efforts have the benefit of driving more sales for the company. When potential customers understand your products, have a good impression of your brand, and feel that your company can solve their problems, they’re more likely to make a purchase. 

What are the 4 P’s of marketing?

The four P’s of marketing are product, price, place, and promotion. These concepts form the foundation for what companies need to market their product or service. The four P’s of marketing were popularized by professors Neil Borden and E. Jerome McCarthy in the 1950s and 1960s and have been used to successfully market products ever since. 

Here’s a quick breakdown of the four P’s:   

 • Product: Marketing starts with a deep understanding of the product itself, including what needs it fills in the market, how it compares to competitors, and what hesitancies customers may have. 
 • Price: When determining a product’s price, companies need to consider the cost of manufacturing, marketing, and distributing the product, as well as the prices of competitors’ products and what customers are willing to pay.   
 • Place: Place refers to how the product will be distributed, whether through physical or online channels. 
 • Promotion: Promotion involves all the advertising, marketing messages, promotions, and public relations efforts used to sell the product. 

6 types of marketing

There are many ways to market your products and services to potential customers. Here are six of the most common and successful types of marketing you might use in your company:

1. Email marketing

With the rise of digital marketing, email has become a popular platform for sending marketing messages. With email marketing, people provide their email addresses to a company to receive marketing messages or newsletters directly in their inboxes. 

Yhdistä tilaajiin suoraan CRM:stä

Kiinnitä ostajiesi huomio suppilon jokaisessa vaiheessa Nutshell Campaigns - sähköpostimarkkinointiratkaisun avulla, joka on integroitu suoraan CRM:ään.

LUE LISÄÄ

2. Blog marketing 

A company’s blog or website is also a great place for marketing content. Businesses can post informational videos and articles to educate people searching for information and increase familiarity with their brand. 

3. Search engine optimization 

Search engine optimization (SEO) is a form of marketing that attempts to increase website traffic through search engine results. Companies can use various SEO techniques to naturally increase their rankings in search results. Search engine marketing is a related technique that involves placing paid ads on search engine results pages.

4. Social media marketing

Building a presence on social media is part of social media marketing. Companies use social media to share videos and photos of their products, connect with customers, and post engaging content in line with their brand. This type of marketing can also include paid ads. 

5. Video marketing

Video marketing involves writing and filming commercials, videos for your company’s website, seminars, and other types of video content. Video marketing can also include creating videos to be posted on social media.

6. Content marketing 

Sharing knowledge is a great way to establish your brand. With content marketing, marketers produce eBooks, webinars, infographics, and other downloadable content to spread awareness of their products.

Jätä markkinointi ammattilaisille

Investoi WebFX:n digitaalisiin markkinointipalveluihin ja aloita korkealaatuisten liidien tuottaminen heti.

 

LUE LISÄÄ

25 experts weigh in on what marketing means to them

While these definitions and types of marketing are helpful in understanding its importance, marketers also have different takes and strategies. Here are 25 inspiring quotes from some of our favorite marketing experts on what marketing is that will spur you on in your marketing efforts:

"Markkinointi on suhteiden rakentamista mittakaavassa."
Amanda Natividad, Markkinointiarkkitehti SparkToro

"Markkinointi on joukko toimintoja, joiden avulla yrityksesi viesti, tuote tai palvelu saatetaan kohderyhmän tietoisuuteen."
Sujan Patel, Co-Founder at Mailshake

"Markkinoinnissa yhdistetään väline (sanat, kuvat, videot) ja tunteet, jotta yleisö toimisi."
Hiba Amin, Vanhempi markkinointipäällikkö Hypercontext

"Markkinointi on sitä, mitä teet saadaksesi asiakkaasi ajattelemaan sinua matkalla töistä kotiin." "Markkinointi on sitä, mitä teet saadaksesi asiakkaasi ajattelemaan sinua matkalla töistä kotiin."
Paul Knegten, Markkinointijohtaja FreeWheel

"Markkinointi on:

 • liiketoimintatoiminto (sekä kyseisen toiminnon ilmentämä ammattiala)....
 • joka organisoi, miten yritys vie tarjontansa (tuotteet ja/tai palvelut) markkinoille....
 • saavuttaakseen tai ylittääkseen liiketoimintatavoitteensa, jotka liittyvät tuloihin (lyhyellä aikavälillä / taktinen) ja kasvuun (pitkällä aikavälillä / strateginen)."

Chris Townsend, Markkinointipäällikkö Wellspring

Markkinointiin liittyy paljon tätä.

"Markkinoinnin tehtävänä on ylläpitää asiakassuhteita asiakaspolun kaikissa vaiheissa."
Emily McGuire, perustaja ja johtaja Flourish & Grit

"Markkinointi on kykyä ymmärtää asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan kipupisteitä sekä tehokasta viestintää ja ilmaisua, miten tuotteesi tai palvelusi voi ratkaista ongelman."
Nadya Khoja, Content Strategy -yksikön johtaja Boast.AI

"Muutospäätökseen vaikuttaminen".
Gaetano DiNardi, kasvujohtaja Nextiva

"Markkinointi on pitkälle menevä lupaus, joka on toimitettava määrätyn ajan kuluttua."
Deb Mukherjee, markkinointipäällikkö Wonderment

"Markkinointi on ihmisten auttamista ja opastamista, jotta he saavat haluamansa (minulta) niin yksinkertaisesti ja helposti kuin mahdollista."
Bill Rice, Kaleidicon perustaja ja toimitusjohtaja, a kiinnitysmarkkinointitoimisto

"Markkinointi on alitajuinen suhde, jonka rakennat asiakkaasi kanssa."
Shannon Stone, digitaalisen markkinoinnin asiantuntija Invest in Canada

Markkinoijat tekevät markkinointia.

"Markkinointi on luova nelivaiheinen prosessi:

 1. päätä, kenen mielen haluat muuttaa
 2. opi mahdollisimman paljon heidän nykyisestä ajattelutavastaan ja määrittele tuleva ajattelutapa, jonka haluat heidän olevan.
 3. tehdä joitakin arvauksia siitä, miten tämä kuilu voitaisiin ylittää, pitäen mielessä arvot ja rajalliset resurssit.
 4. kokeile lupaavia ideoita ja investoi siihen, mikä toimii.

Huuhtele, toista."
Elaine Ezekiel, markkinointijohtaja Atomic Object

"Markkinointi on sitä, mitä kutsumme myynninedistämistarkoituksessa tehdyksi pörröksi, joka jää jäljelle, kun muut osastot valvovat hintaa, paikkaa ja tuotetta."
Colin Campbell, yhteisön johtaja Outreach

"Markkinointi on taidetta, jolla vaikutetaan brändisi julkiseen mielikuvaan, ja tiedettä, jolla yrityksen hankintakustannukset pidetään murto-osassa LTV:stä."
Ben Goldstein, markkinoinnin varapuheenjohtaja Nutshell

"Asiakkaan huomiosta on nykyään tullut hyödyke; markkinointi auttaa meitä saamaan halutun vuokratilan asiakkaan mieleen."
Neha Pujari, markkinointipäällikkö Blazeclan Technologies

"Myynnin helpottaminen."
Ashley Levesque, Markkinoinnin varapuheenjohtaja Banzai ja Banzai SaaS Breakthrough Podcastin isäntä

"Markkinointi on tuotemerkin, tuotteen tai palvelun jatkuvaa edistämistä eri välineillä, jotta kohdeyleisö saataisiin toimimaan."
Darren Shaw, perustaja ja toimitusjohtaja Whitespark

"Markkinointi on yhdistelmä toimintoja, joilla rakennetaan luottamusta ja vaikutetaan kahden ihmisryhmän välillä kaksisuuntaisesti."
Lani Assaf, Markkinointijohtaja Elpha

Get an easy-to-use CRM that’s intuitive yet powerful

Nutshell is the customizable, all-in-one CRM and marketing software that helps B2B teams close more deals.

Try it for yourself with a 14-day trial — no credit card required!

Start My Free Trial

"Markkinointi on suostuttelua, joka on naamioitu viihteeksi."
Mike Carroll, Head of Growth at Phenomenon

"Markkinointi on sitä, että ymmärretään, millaista muutosta joku haluaa, ja autetaan häntä saavuttamaan se."
Brendan Hufford, kasvun sisältömarkkinoija ActiveCampaign, perustaja SEO for the Rest of Us

"Markkinointi on ihmisen psykologian ja innovaation välisen liiton kulmakivi."
Benjamin Weinberg, Digitaalisen markkinoinnin johtaja VUE DMS.

"Markkinointi on menetelmä, jolla brändisi tai yrityksesi tavoittaa potentiaaliset asiakkaat kertoakseen heille tuotteesta tai palvelusta, josta voi olla todellista hyötyä heidän jokapäiväisessä elämässään."
Azeem Ahmad, Digital Marketing Lead

"Markkinointi on keino ansaita yleisön luottamus huolimatta siitä, että sillä on räikeitä taka-ajatuksia."
Jack Virag, Content and SEO Strategist at Nutshell

"Markkinointi on yleisnimitys, jolla tarkoitetaan menetelmiä ja taktiikoita, joilla brändi, palvelu tai tuote asemoidaan ostovalintoihin vaikuttamiseksi."
Mike McPeak, Markkinoinnin ja toiminnan johtaja Hale Trailer Brake and Wheel

"Markkinointi on tarinan kertomista [lisää brändi/tuote/palvelu tähän] ja muiden kutsumista mukaan tähän tarinaan."
Gregory Saunders, Growth Lead at Lataa Nuorisotyön

Luettelo jatkuu

Markkinoinnin tiivis määrittely ei ole helppoa, eikä asiaa helpota se, että markkinoinnin vastuualueet vaihtelevat toimialoittain, työnimikkeittäin ja niin edelleen. Olipa kyse sitten alitajuisesta suhteiden rakentamisesta tai yrityksen viemisestä suoraan markkinoille, markkinointi on vivahteikasta ja monipuolista lähestymistavoiltaan.

Markkinointi on...

Yhden lauseen mittaisten vastausten pääteemat osoittavat, että markkinointi on:

 • Yleisöön vaikuttaminen - 9 vastausta
 • Suhteiden rakentaminen - 7 vastausta
 • Metodinen tarinankerronta - 6 vastausta
 • Myynninedistäminen ja tiedottaminen - 6 vastausta
 • Toiminnan aikaansaaminen - 5 vastausta

Näyttää siis siltä, että markkinointi on kaikkea edellä mainittua (ja enemmänkin), ja strategiset tehtävät, kuten PPC-kanavien hallinta ja virtuaalisten tapahtumien tuottaminen, ovat vain taktiikoita, joita markkinoijat käyttävät päästäkseen tavoitteeseen.

Tehokasta sähköpostimarkkinointia ilman päänvaivaa

Nutshell Campaigns kytkeytyy suoraan CRM-tietoihisi, joten voit luoda tarkasti kohdennettuja yleisösegmenttejä, seurata sähköpostiviestien vaikutusta reaaliajassa ja hallita kaikkea viestintääsi yhdellä työkalulla. Aloita ilmaiseksi!

 

LUE LISÄÄ

BACK TO TOP

Liity yli 30 000 muun myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen joukkoon. Tilaa Sell to Win -uutiskirjeemme!