"Nutshell är mycket användarvänligt och intuitivt

"Jag skulle varmt rekommendera Nutshell

"Lätt att använda och ... vänta på det ... 100% köp in!

"Nutshell är både enkelt och kraftfullt

Din guide till hantering och organisering av kunddata

Kunddata är en viktig del av alla marknadsföringsstrategier. Det beror på att de kan lära dig mer om din målgrupp och hjälpa dig att hitta effektivare sätt att marknadsföra dig till dem, vilket ökar ditt företags intäkter.

Men oddsen är att dina kunddata kommer in via många olika kanaler. Det kan göra det svårt att hålla reda på, vilket är anledningen till att hantering och organisering av kunddata är en så viktig del av en effektiv datastrategi.

Frågan är bara hur en effektiv hantering av kunddata ser ut? Om du undrar det har du kommit till rätt ställe. Fortsätt läsa för mer information.

7 tips för att hantera och organisera kunddata

Att organisera kunddata är viktigt, och lika viktigt är att se till att du hanterar dina data på ett effektivt sätt. Här är sju sätt att hålla ordning på dina data.

Tips för hantering och organisering av kunddata

1. Använda en plattform för hantering av kundrelationer (CRM)

Det kanske viktigaste steget mot hantering av kunddata är att skaffa en CRM-plattform (Customer Relationship Management). CRM finns för att samla in kunddata, centralisera den på en plats och hjälpa dig att hantera, analysera och utnyttja den.

CRM-system är fantastiska för att hantera data från flera olika kanaler. Istället för att behöva hoppa mellan många olika plattformar för att komma åt dina data kan du bara samla alla dessa data och centralisera dem i ditt CRM.

CRM kan även hjälpa dig att automatisera vissa delar av dina försäljnings- och marknadsföringsprocesser och använda de insikter du får från dina data för att omoptimera kampanjerna så att de blir mer effektiva. Det gör CRM till ett mycket mer användbart verktyg än ett vanligt kalkylblad, särskilt eftersom hela teamet enkelt kan komma åt det.

Läs mer om hur du hanterar data med ett CRM-system:

CRM-system samlar in kunddata, centraliserar dem på en plats och hjälper dig att hantera, analysera och utnyttja dem.

Tips för hantering och organisering av kunddata

2. Rengör och validera dina data

Oavsett hur mycket data du samlar in kommer den inte att vara till någon nytta för dig om den är av dålig kvalitet. Det är därför som datarengöring och validering är viktigt. Låt oss kort definiera var och en av dessa termer:

  • Rensning av data är processen för att ta bort eventuella felaktigheter, överlappningar eller inkonsekvenser i dina kunddata.
  • Datavalidering innebär att man kontrollerar att data har rensats innan man importerar dem till sitt CRM-system eller använder dem i sin analys.

Du bör utföra båda dessa uppgifter regelbundet för att se till att du inte blir vilseledd av felaktiga data. Ditt CRM-system kanske kan utföra en viss mängd datavalidering automatiskt. Men det som det inte kan hantera bör du göra manuellt.

Läs mer om att rensa och validera data:

rensning och validering av uppgifter

Tips för hantering och organisering av kunddata

3. Upprätta policyer för datastyrning

Ett annat sätt att hantera kunddata är att upprätta policyer för datastyrning. Datastyrning är ett system med regler för hur ditt team ska hantera dina data. Det avgör information som t.ex:

  • Vem är ansvarig för att hantera dina uppgifter
  • Vilka uppgifter varje person ska utföra
  • Hur varje uppgift ska hanteras

Detta är bara några av de saker ni kan inkludera i era riktlinjer för datastyrning. Övergripande syftar datastyrning till att säkerställa att det finns en fastställd policy för hantering av data. Genom att följa de policyer du fastställer kan ditt team hantera dina data mer konsekvent och effektivt, eftersom det inte kommer att råda någon förvirring om hur saker och ting ska göras.

Läs mer om datastyrning:

definition av datastyrning

Tips för hantering och organisering av kunddata

4. Segmentera dina kunddata

Alla dina kunder är inte exakt likadana. De bor sannolikt i olika områden, har olika yrken och olika intressen. Varför skulle du då skicka exakt samma marknadsföring till dem alla?

Att segmentera dina kunder är ett bra sätt att förbättra relevansen i din marknadsföring. I ditt CRM kan du dela in kunderna i olika grupper baserat på faktorer som plats, webbplatsbeteende med mera.

Sedan kan du skapa separata marknadsföringskampanjer för att skicka till var och en av dessa olika grupper, så att du kan använda mer personalisering och få bättre resultat. Ju mer specifik din marknadsföring är för din målgrupp, desto mer sannolikt är det att de kommer att reagera positivt.

Läs mer om segmentering av kunddata:

fördelarna med att segmentera dina kunddata

Tips för hantering och organisering av kunddata

5. Använd några verktyg för datavisualisering

I slutändan är poängen med att samla in kunddata att du ska kunna analysera den och dra värdefulla insikter om din målgrupp. Så om er strategi för att organisera kunddata inte inkluderar datavisualisering, saknar den sin mest kritiska komponent.

Datavisualisering innebär att du lägger ut dina data i organiserade, visuella format som diagram eller grafer. Fördelen med den här taktiken är att du enkelt kan identifiera mönster eller trender i dina data, vilket hjälper dig att lära dig mer om dina kunder.

Baserat på de trender du hittar i dina data kan du förbättra dina försäljnings- och marknadsföringsprocesser. Om du t.ex. upptäcker att de flesta kunder är intresserade av en viss egenskap hos din produkt kan du identifiera den egenskapen som viktig att ta med i marknadsföringen och lyfta fram i dina säljsamtal.

definition av datavisualisering

Tips för hantering och organisering av kunddata

6. Gör data tillgängliga och sökbara

Oavsett hur du organiserar dina data vill du att det ska vara lätt att hitta specifik information i din databas. Dina data ska vara sökbara och lätta att komma åt. Ofta kan du uppnå detta genom att välja ett CRM-system som uppfyller dessa behov.

Men du kan också tillämpa några av de steg vi redan har nämnt - som datarengöring och validering - för att ytterligare organisera dina data och göra det lättare att navigera i CRM-systemet eller databasen.

Läs mer om hur du gör data tillgängliga:

göra data tillgängliga och sökbara

Tips för hantering och organisering av kunddata

7. Hantering av datasekretess och datasäkerhet

Den sista viktiga faktorn att ta hänsyn till när du hanterar dina data är säkerhet och integritet. Vi talar trots allt om kunddata - den innehåller information om specifika individer, och du har ett ansvar för att hålla den informationen säker.

Därför bör ni regelbundet genomföra datasäkerhetsrevisioner och riskbedömningar för att se till att era data är säkra i ert CRM-system. Se också till att utbilda dina anställda i korrekta metoder för säker migrering och hantering av data.

Läs mer om datasekretess och datasäkerhet:

se till att dina uppgifter är säkra genom datasäkerhetsrevisioner och riskbedömningar

Nutshell är det perfekta verktyget för att hantera och organisera kunddata

Om du följer stegen i den här listan har du nyckeln till en förstklassig strategi för kunddataorganisation för ditt företag. Och som vi nämnde tidigare börjar allt med att skaffa ett CRM-system. Men vilket CRM?

Ange Nutshell. Nutshell är en av de bästa CRM: erna där ute eftersom den kan hantera datahantering och försäljningsautomation och kommer med hjälp av ett fantastiskt kundserviceteam. Det teamet kan hjälpa dig genom alla frågor eller problem du kan ha.

Undrar du hur effektiv Nutshell kommer att vara för ditt företag? Kolla in vår 14-dagars kostnadsfria test version idag!

Starta din kostnadsfria provperiod

Gå med i 30 000+ andra proffs inom försäljning och marknadsföring. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Sell to Win!