Vad kan CRM göra för mitt företag?

Vad är CRM?

vad är en crm och vad gör den

CRM-programvara, förkortning för Customer Relationship Management Software, är programvara som företag använder för att göra fler affärer och bygga bättre relationer med kunder, leads och andra kontakter.

CRM systems enable businesses to:

 • Samla in, lagra, hantera och analysera kontaktinformation
 • Spåra kundinteraktioner och försäljningsprocesser
 • Automatisera delar av sin säljprocess och uppsökande verksamhet
 • Visualisera sin försäljning och kunddata genom rapportering
 • Och mer

Vad innebär detta för dig? I korthet innebär CRM att du bättre kan förstå och hantera dina relationer med potentiella kunder, leads och kunder så att du kan öka intäkterna mer effektivt.

Relaterade artiklar:

Vad kan ett CRM-system göra?

CRM är inte bara en adressbok. Det ger ditt team möjlighet att bygga relationer mer effektivt och ge den bästa kundupplevelsen från utvärdering till köp. Kunddata är byggstenen i CRM-system. Sälj-, marknadsförings- och kundserviceteam, bland andra, använder CRM-system för funktioner som:

 • Hantering av kontakter - CRM-programvara lagrar och organiserar kundkontaktinformation. Detta inkluderar kategorisering och segmentering av kontakter, samt spårning av deras interaktioner med företaget. Kontakthantering är en central funktion i CRM-system.
 • Hantering av pipeline - CRM hjälper säljteamen att definiera sina säljprocesser och pipelines. Med all pipelineinformation samlad på ett ställe i ditt CRM vet säljteamet alltid vad nästa steg i säljprocessen är och var varje lead befinner sig i pipelinen vid varje given tidpunkt.
 • Säljautomatisering - Säljteam använder CRM för att automatisera delar av sina säljprocesser, vilket gör dem mer effektiva och gör att de kan lägga mer tid på de mest betydelsefulla aktiviteterna. CRM kan automatisera uppgifter som att tilldela leads till säljrepresentanter, flytta leads genom pipelines, skicka e-post och rapportera resultat.
 • Automatiserad marknadsföring - Marknadsförare använder CRM-system för automatiserad marknadsföring, inklusive automatiserade e-postkampanjer, marknadsföringskampanjer på sociala medier, lead nurturing och marknadsanalys.
 • Kundtjänst och support - Kundtjänst och support är en viktig funktion i CRM-programvara. CRM hjälper kundtjänstteamen att hålla reda på kundförfrågningar och interaktioner, automatisera delar av sina processer och analysera kundtjänstdata. Detta skapar en mer organiserad och effektiv upplevelse av kundservice och support.
 • Analys och rapportering - CRM-programvara erbjuder analys- och rapporteringsfunktioner som gör det möjligt för företag att övervaka försäljning, support och marknadsföring, anpassa rapporter för att förstå kundens livscykel bättre och visualisera sina data. Avancerad analys och rapportering kan hjälpa företag att bättre engagera kunder och fördela resurser för att förbättra ROI genom sin CRM-programvara.
 • Integrationer med andra verktyg - CRM erbjuder integrationer med andra verktyg som martech, bokföringsprogram, e-handelssystem, kommunikationsverktyg och datalagrings- eller hanteringssystem. Integrationer gör CRM ännu mer användbart och hjälper dig att hålla dina data konsekventa i alla dina verktyg.
 • Kanaltilldelning - Bonuspoäng om ditt CRM har kanaltilldelning (som Nutshell). Kanaltilldelning hjälper dig att förstå vilka av dina marknadsföringsinsatser som ger de bästa leads och de flesta avslutade affärerna. Med hjälp av dessa data kan du fatta bättre beslut om hur du ska fördela din marknadsföringsbudget.
 • Meeting scheduling – Some CRMs, including Nutshell, include tools that help streamline scheduling meetings with leads and customers. With Nutshell’s Scheduler tool, you can send meeting invitations from within your CRM and automatically collect attendee information.

Försäljning, marknadsföring, kundsupport och andra team kan använda CRM för att förbättra sina kundrelationer, avsluta fler affärer och öka intäkterna. Tidigare var det bara de största företagen som hade råd med CRM-programvara, som var komplicerad att lära sig och implementera. Idag har företag i alla storlekar tillgång till lättanvända och prisvärda CRM-program.

Relaterade artiklar: Vad gör ett CRM-system? , 5 CRM-termer du bör känna till

LIVE DEMO

Är du redo att se Nutshell i aktion?

Attend a live guided tour!

Every Tuesday at 11am ET/8am PT

Every Friday at 3pm ET/12pm PT

SPARA DIN PLATS

Olika typer av CRM

Det finns många olika typer av CRM-program med unika funktioner, t.ex. operativa, samarbetsbaserade och analytiska CRM-system. CRM-programvara är ett värdefullt verktyg som kan variera i komplexitet beroende på behoven i ditt företag eller din bransch. Både enkla CRM-system och professionella CRM-system hjälper företag att hantera sina kundinteraktioner och förbättra relationer, öka försäljningen och automatisera processer och arbetsflöden. 

Nedan följer några olika CRM-typer:

Operativa CRM-system

Operativa CRM-system automatiserar och effektiviserar den dagliga verksamheten eller affärsprocesser. Möjligheten att effektivisera försäljnings-, marknadsförings- och kundserviceprocesser gör operativa CRM-system mycket funktionella för företag. Operativa CRM-system hanterar kontakt- eller kunddata, försäljningspipelines, interaktioner med ditt företag och annan viktig processdriven information. 

Genom att samla in kund- och processdata kan operativ CRM-mjukvara spåra försäljningspipelinen, stödja lead management och automatisera uppgifter inom försäljning, marknadsföring och kundservice. Automatiserade processer och arbetsflöden genom ett operativt CRM-system gör att personalen kan fokusera på mindre repetitiva uppgifter i sitt dagliga arbete.

Viktiga funktioner att leta efter i ett operativt CRM-system: 

 • Kontakthantering
 • Försäljningsledning
 • Automatisering av marknadsföring
 • Service- och supportverktyg
 • Verktyg för samarbete
 • Hantering av arbetsflöden
 • Anpassningsalternativ
 • Integration med annan programvara
 • Analys och rapportering

Looking for an easy-to-use CRM with all of these features and more?

Nutshell has what you need.

Explore Nutshell’s Features

Varför företag drar nytta av operativa CRM-system:

 • Förbättrad organisation av kunddata
 • Bättre definierade processer för försäljning, support med mera
 • Ökad effektivitet genom automatisering

Analytiska CRM-system

Analytiska CRM-system fokuserar främst på att få insikter om kundernas beteende och preferenser genom datainsamling och analys. Analytiska CRM-system innehåller ofta rapporterings- och analysteknik, t.ex. prediktiv analys och datautvinning. 

Genom avancerade rapporterings- och visualiseringsverktyg ger analytiska CRM-system företag möjlighet att bättre förstå sina kunders beteende och livstidsvärde. Analytiska CRM-system ger värdefull affärsinformation genom lead scoring och intäktsprognoser, bland andra dataanalytiska processer. 

I slutändan gör analytiska CRM-system det möjligt för dig att hantera dina kundrelationer och nyckeltal genom lagring och analys av data.

Viktiga funktioner att leta efter i ett analytiskt CRM-system:

 • Försäljningsprognoser
 • Hantering av rörledningar
 • Automatisering av marknadsföring
 • Integration med verktyg för dataanalys
 • Poängsättning och prioritering av leads
 • Anpassningsalternativ

Varför företag drar nytta av analytiska CRM-system:

 • Förbättrat beslutsfattande 
 • Bättre prognoser 
 • Effektivare kunddialog 

Nutshell innehåller verktyg för rapportering av försäljningsresultat, övervakning av leadvolym, försäljningsprognoser och mycket mer. Utforska Nutshell:s rapporteringsfunktioner.

CRM-system för samarbete

CRM-system för samarbete underlättar kommunikationen mellan viktiga teammedlemmar, t.ex. säljare, marknadsförare, chefer på C-nivå och alla andra som är involverade i ett företags tillväxt. 

Genom realtidsdata, värdefulla kundinsikter och processinformation hjälper CRM-system för samarbete teammedlemmar på olika avdelningar att hålla sig på samma sida. 

CRM-program för samarbete innehåller ofta delade kalendrar, uppgiftslistor, loggar över kundkommunikation, 360-graders kunddata och dokumentbibliotek. Integrationer med produktivitetsverktyg är en viktig aspekt av kollaborativa CRM-system. 

Viktiga funktioner att leta efter i ett CRM-system för samarbete:

 • Kontakthantering
 • Verktyg för samarbete och kommunikation (gruppmeddelanden, kalendrar, uppgiftshanterare, dokumentdelning)
 • Visualiseringar av arbetsflödeshantering
 • Delad rapportering och analys
 • Integration med kommunikationsappar
 • Anpassningsalternativ
 • Åtkomst via mobila enheter

Varför företag drar nytta av kollaborativ CRM: 

 • Förbättrad kommunikation och anpassning i teamet
 • Enhetliga data över avdelningar 
 • Bättre kundservice

Se hur Nutshell hjälper dig att hålla ditt team på samma sida. Upptäck våra funktioner för samarbete.

Andra typer av CRM-system

Andra typer av CRM-system som du kan stöta på är t.ex:

 • Strategiska CRM-system - Strategiska CRM-system används för att utveckla och genomföra långsiktiga strategier för hantering av kundrelationer. De kan användas för att spåra långsiktigt kundvärde, kundretention, kundlojalitet och kundlivscykelvärde. Programvara för strategisk CRM kan segmentera kunder baserat på dessa attribut och spåra kostnaden för att skaffa nya kunder.
 • Cloud-based CRMs – Cloud-based CRMs are hosted on remote servers and accessed through the internet. Cloud-based CRMs may include the functionalities of collaborative, operational, and analytical CRMs. Businesses use cloud-based CRMs to access their information from anywhere without having software installed on a specific computer. Most modern CRMs are cloud-based, though some specialty CRMs may require downloaded software. For most businesses, a cloud-based CRM is essential to the operation of their campaigns and business strategy.
 • Sociala CRM-system - Sociala CRM-system är särskilt utformade för att integreras med sociala mediekanaler. Sociala CRM-system samlar in data från sociala medieplattformar och integrerar dem med data om kundinteraktioner i andra kanaler. Dessa CRM-system gör det också lättare för företag att kommunicera med kunder via sociala medier.
 • Mobila CRM-system - Mobila CRM-system tar de viktigaste funktionerna i de olika programvarorna för hantering av kundrelationer och tillhandahåller dem via en mobilapplikation. Mobilappar gör CRM till en mer praktisk lösning för de flesta småföretag. De flesta moderna CRM-system erbjuder en mobilapp.
 • AI-powered CRMs – As artificial intelligence technologies become more widely available, CRMs are beginning to integrate AI into their functionality. With AI, CRM users can automate more elements of the sales process, quickly find the data they’re looking for, and generate insights into their relationships and campaigns. Explore Nutshell’s AI capabilities.

Get an easy-to-use CRM that’s intuitive yet powerful

Give our powerful, easy-to-use CRM a try for free for 14 days — no credit card required!

STARTA DIN KOSTNADSFRIA PROVPERIOD

Varför är CRM-programvara viktigt?

Med CRM-programvara kan företag hantera, analysera och dra nytta av sina interaktioner med kunder eller potentiella kunder. CRM integrerar dina kunddata i en centraliserad plattform som gör det möjligt för säljteam att hantera, analysera och förutsäga beteendet hos potentiella kunder.

Lagring av viktiga kunddata ger CRM-användare insikt i deras försäljningspipelines och kundbeteende. CRM-programvara är avgörande för företag som vill hantera kundinteraktioner och kundrelationer.

Utan ett CRM-system vet företagen inte hur deras kunder interagerar med säljteamet, marknadsföringskampanjerna och kundsupportteamen. När företag inte förstår sina kunder får de svårt att konkurrera.

Vad kan CRM göra för mig?

När ditt företag startade var det logiskt att spåra kunder via e-post, adressböcker och kalkylblad.

Men nu växer ditt företag - och mer tillväxt innebär större möjligheter att förändra hur du driver ditt företag. Just nu:

 • Kalkylblad är svåra att uppdatera, tolka och hålla synkroniserade med teamet.
 • Värdefull kundinformation gömmer sig i dina medarbetares inkorgar.
 • Anteckningar försvinner eller kastas bort.
 • Kundkommunikationen är inkonsekvent mellan dina medarbetare.

Det verkliga problemet är att dina viktigaste data är spridda över flera system och personer, vilket gör det svårt att utnyttja din information och samarbeta kring försäljningen.

‍Detär här CRM kommer in i bilden.

Vi körde med kalkylblad och det började bli ohållbart.

Adam K. Grundare och VD

Ett modernt CRM hjälper dig och ditt team...

1. Konsolidera alla dina data på en lättåtkomlig plats

CRM-programvara centraliserar dina kunddata så att alla på ditt företag kan få tillgång till all information de behöver från en plattform.

‍Kontaktuppgifter

‍Sökupp kundernas e-postadresser, telefonnummer, postadresser, webbplatser och konton på sociala medier.

‍Kommunikationenshistoria

‍Spåraalla interaktioner via e-post, telefonsamtal, onlinechattar och kundtjänstärenden.

‍Kundhistorik

‍Reflekteralängden på kundrelationer, köphistorik och hur kunderna hittar ditt företag.

2. Sälj mer, snabbare

Manuell inmatning av data är en av de största produktivitetsdödarna för säljare. CRM automatiserar många av dessa repetitiva administrativa uppgifter så att ditt team kan ägna mindre tid åt att skriva och mer tid åt att sälja.

CRM hjälper dig också att skapa en standardiserad försäljningsprocessvilket ger ditt team en steg-för-steg-plan för att avsluta affärer och hjälper till att minska längden på dina försäljningscykler.

Med en försäljningsprocess kan du...

Förbättra ständigt dina försäljningsmetoder.

‍Säljprocesserger den information du behöver för att identifiera grundorsaken till att affärer inte blir av, vidta åtgärder för att lösa problemen och se till att ditt team fokuserar sina insatser på de aktiviteter som genererar mest intäkter.

‍Precisaprognoser för din försäljning

‍Meden mer exakt uppfattning om er win rate kan försäljningscheferna göra tillförlitliga prognoser för hur många försäljningar deras team kommer att avsluta från ett visst antal leads och sätta upp realistiska intäktsmål.

Få nyanställda att snabbt komma in i arbetet

‍Enstandardiserad säljprocess gör det snabbt, enkelt och nästan idiotsäkert att utbilda säljare genom att visa vad de behöver göra i varje steg av försäljningen. Även nybörjare kan göra omedelbar skillnad när de lärt sig de grundläggande stegen i er säljprocess.

Ge en bättre kundupplevelse

‍Nären säljare stressar ett prospekt in i en säljfas som de inte räknat med kan det innebära att affären går i stöpet och att relationen med köparen skadas. En säljprocess säkerställer att säljaren inte går vidare med försäljningen förrän köparen är redo att gå vidare.

Vi har byggt en fantastisk säljprocess i Nutshell som har lett till att vi har en avslutsfrekvens på cirka 30% för alla våra leads.

Matthew W. Produktchef

3. Fokusera på dina kunder

Genom att ha tillgång till information om kundernas intressen och beteenden kan säljarna ta tillvara på rätt möjligheter vid rätt tidpunkt eller samarbeta med marknadsföringsteamet för att leverera riktat och användbart innehåll till de potentiella kunderna. Försäljningen blir en mer personlig upplevelse som fokuserar på kunden.

CRM-data hjälper dig också att förutse dina kunders behov innan de kontaktar dig, och ditt supportteam kan hålla dina kunder nöjda genom att lösa deras problem så snart de uppstår.

Läs mer om de viktigaste fördelarna med CRM-programvara.

Vem får nytta av CRM?

Alla team inom din organisation som interagerar med kunder kan ha stor nytta av att använda CRM, inklusive sälj-, marknadsförings-, support- och ledningsgrupper.

CRM hjälper försäljningen

Sälj smartare

‍CRM-programvaragör det möjligt för säljare att hantera sina affärer och sköta all sin säljkommunikation från en central plats. Genom att integrera CRM-systemet med organisationens affärsverktyg-t.ex. e-post, kalender och programvara för automatiserad marknadsföring, behöver säljarna inte slösa tid och kraft på att växla fram och tillbaka mellan olika program.

CRM-program ger också full insikt i statusen för varje pågående affär och hjälper säljchefer att coacha sitt team, fastställa kvoter och följa upp enskilda säljares prestationer.

‍Att aldrigtappa bollen

‍Medett CRM-system kan du automatisera påminnelser till ditt team om att kontakta leads vid rätt tidpunkt, så att potentiella kunder aldrig går förlorade. Att se de kommande åtgärderna för varje affär tar bort gissningar och stress från en säljares dag.

‍Håll diguppdaterad

‍Modernamolnbaserade CRM-plattformar kan nås från vilken enhet som helst, vilket innebär att alla dina affärer inte är fast på kontoret. Med mobil CRM-åtkomst och smartphone-aviseringar kan säljarna inte missa något viktigt, oavsett om de sitter på ett flygplan, är hos en kund eller på väg in till ett möte.

‍Investerai det som fungerar och sluta med det som inte gör det

‍Iställetför att gissa kan en försäljningschef spåra orsakerna till varför affärer vinns eller förloras. Genom att analysera kunddatamönster och försäljningsrapporter i sitt CRM-system kan försäljningschefen avgöra vilka metoder som är effektiva och vilka som behöver förbättras.

Relaterade artiklar:

CRM hjälper marknadsföringen

Ta reda på hur potentiella kunder hittar dig

‍CRMhjälper dig att spåra hur potentiella kunder hittar ditt företag - genom sökningar på nätet, mässoreller specifika marknadsföringskampanjer - så att du kan avgöra var du får störst avkastning på din marknadsföringsinvestering.

Genom att ha tillgång till ditt företags försäljningsinteraktioner kan ditt marknadsföringsteam bättre förstå dina potentiella kunders problem och vanliga frågor, och använda denna information för att skapa mer relevant innehåll.

‍Fåkunderna att engagera sig

‍CRM:er samlar in en mängd värdefulla data som ditt marknadsföringsteam kan använda för att utveckla potentiella kunder till kunder och kunder till förespråkare.

Moderna CRM-system kan också integreras med många marknadsföringsverktyg så att marknadsförare kan skapa effektiva e-postkampanjer, målsidor, formulär och annonser för att se till att potentiella kunder rör sig stadigt genom tratten.

CRM hjälper kundtjänsten

Anpassa kundupplevelsen

‍ Genom att kännatill historiken för tidigare konversationer med varje kund kan ditt supportteam leverera utmärkt kundservice varje gång. Genom att ge tillgång till detaljerade kundanteckningar och interaktioner låter CRM supportteamet se personen bakom varje ärende.

‍Löskundproblem snabbare

‍Snabbaresvarstider på supportärenden innebär en trevligare och mer tillfredsställande kundupplevelse. För att detta ska vara möjligt måste kunddata vara ett klick bort.

CRM länkar viktig kundinformation - inklusive köpta produkter, kundhistorik och tidigare interaktioner - till varje supportärende så att du kan lösa kundernas problem snabbare och mer effektivt.

‍Konsolideraall kundkommunikation

Förutom att logga e-postkonversationer och telefonsamtal kan CRM integreras med chattverktyg så att alla supportrelaterade kundchattar sparas i ditt CRM. Supportteamet kan granska de sparade chattsamtalen i framtiden eller skicka sparade chattsammanfattningar till kunderna när de har slutfört en serviceförfrågan.

CRM hjälper företagsledare

Mät och utveckla din verksamhet

‍Att hatillgång till data om försäljningsmöjligheter, trender och prognoser är av avgörande betydelse för utformningen av företagets omedelbara och långsiktiga handlingsplaner.

Företagsledare kan använda CRM-data för att identifiera vilka marknader och produkter som är mest lönsamma och utvärdera hur de ska anpassa strategin för att nå sina mål.

‍Optimerateamets prestation

‍CRMhåller företagsledare uppdaterade om hur det går för verksamheten och om varje team är på rätt väg för att nå avdelningens mål.

Försäljningsrapporter i realtid kan hjälpa företagsledningen att identifiera ineffektivitet i försäljningsprocessen, avkastning på investeringar för marknadsföringskampanjer och om några kunder inte får rätt support.

Relaterade artiklar:

Do I need a CRM?

Företag börjar ofta leta efter CRM när deras säljkommunikation börjar bli rörig - och då har de redan förlorat möjligheter och intäkter på grund av oorganisering.

Vårt råd? Låt inte dig själv komma till den punkten. Så snart ditt företag har ett säljteam på platsär det dags att leta efter ett CRM-system.

För att säkerställa att du får ut mesta möjliga av din CRM-investering bör du ställa dig följande tre frågor innan du bestämmer dig.

tecken på att du behöver en crm

1. Har jag en försäljningsprocess?

CRM är utformat för att komplettera dina nuvarande säljrutiner. Om ditt företag inte redan har ett standardiserat system för att omvandla leads till kunder bör du ta dig tid att fundera över hur ditt säljteam genererar leads och vilka aktiviteter dina säljare genomför för att avsluta dem. Skissa sedan upp en steg-för-steg-försäljningsprocess som ditt team kan följa.

2. Vet jag vad jag vill lösa?

Vilka problem med kundkontakten behöver förbättras på ditt företag? Har ni problem med försäljningstillväxt, kundlojalitet, merförsäljning eller kundnöjdhet?

Definiera de problem som du upplever när du interagerar med dina kunder. På så sätt kan du omedelbart koncentrera dig på att skapa lösningar efter att ha migrerat ditt företags system till CRM.

Med Nutshell har vi kunnat spåra våra kontakter, e-postmeddelanden och offerter bättre och besparat våra anställda timmar av repetitiv datainmatning!

Clinton A. COO

3. Har jag fullständig buy-in?

Låg användaracceptans anges ofta som den främsta den främsta orsaken till misslyckade CRM-initiativså det är helt avgörande att få med hela teamet på tåget. Företagsledningen måste åta sig att överföra affärsdata till CRM-systemet, och säljare och teamledare måste åta sig att använda det konsekvent och regelbundet.

För att uppnå fullständig buy-in, visa exakt hur CRM kommer att ge värde för varje position på ditt företag, och se till att involvera ditt säljteam i beslutsprocessen; om dina säljare inte tycker om hur CRM ser ut och känns, kommer de inte att använda det.

Jag gillar att alla i mitt team kan komma åt samma information i stället för att ha flera databaser i interna e-postkontaktlistor.

Katie P. Specialist på marknadskommunikation

Relaterade artiklar:

Hur väljer jag rätt CRM-system?

För säljteam på småföretag är vissa CRM-fördelar trevliga att ha, medan andra är absolut nödvändiga. Dessa åtta punkter bör inte vara förhandlingsbara när du undersöker CRM-lösningar.

1. Kan den spåra all team- och kundkommunikation?

Interaktionen med dina kunder kan bestå av e-postkonversationer, telefonsamtal och chattar på nätet. Ditt CRM-system bör kunna samla in och centralisera all kommunikation på en plats så att du vet vad du ska göra härnäst och aldrig tappar bort viktiga detaljer.

De bästa CRM-systemen gör det enkelt att ange kunddata, följa kundinteraktioner mellan olika team och snabbt hitta den information du behöver. Pro tips: Innan du väljer ett CRM-system bör du kontrollera att det kan importera kommunikationshistorik från de kontakthanteringsverktyg du använder för närvarande (dvs. kalkylblad eller ett tidigare CRM-system).

2. Hur lätt är det för dina medarbetare att använda?

Säljare är inte programvaruexperter, så ditt CRM-system bör vara så användarvänligt som möjligt. Helst ska designen och gränssnittet vara så intuitivt att alla på företaget snabbt kan lära sig systemet och börja använda det direkt.

JÄMFÖR

Vilket CRM-system har de funktioner du behöver?

Vårt interaktiva kalkylblad jämför fördelarna med Nutshell, din befintliga kontakthanteringslösning och eventuella andra CRM-system som du för närvarande utvärderar.

GRATIS DOWNLOAD

3. Kan du använda den när du är på språng?

Ditt CRM-program bör vara tillgängligt och ge en användarvänlig upplevelse från alla enheter, inklusive mobiltelefoner, så att du kan ansluta till dina affärer var du än befinner dig.

4. Hur väl anpassar den sig till er nuvarande försäljningsprocess?

Att implementera ett CRM-system innebär inte att du måste ändra ditt sätt att sälja. En CRM-plattform ska enkelt kunna anpassas till dina nuvarande rutiner samtidigt som den lägger till tidsbesparande automatiseringsverktyg och anpassningar som hjälper dig att sälja mer effektivt.

5. Kan den importera dina befintliga kunddata?

Ingen börjar från noll. Se till att CRM-systemet du överväger gör det enkelt att importera befintlig kundinformation så att du inte behöver ägna veckor åt att manuellt skriva in dina nuvarande leads, prospekts och kunder.

Jag hade ingen aning om vad "CRM" var, och många av de program jag tittade på krävde en bakgrund inom näringslivet för att avkoda användarhandboken. Nutshell var intuitivt. Att veta hur jag använder min iPhone och Facebook verkade vara den enda bakgrund jag behövde för att komma igång!

Bethany R. Vice verkställande direktör

6. Erbjuder den anpassade rapporter och resultatspårning?

Ta en närmare titt på hur CRM-systemet hämtar in kunddata till sina rapporter. Vilka insikter kan man få från kundbeteenden, interaktioner och teamaktiviteter? Kan rapporterna exporteras och delas? Hur enkelt är det att anpassa CRM-systemets rapportering för att hitta den information som är viktigast för ditt team?

7. Kan den integreras med de verktyg som ditt företag använder?

Din CRM-plattform bör ge dig möjlighet att hantera alla dina försäljningsaktiviteter och kunddata från ett och samma ställe. Om du väljer ett CRM-system som enkelt kan integreras med din e-post, chatt och dokumentdelningsprogram behöver du inte längre ägna dagen åt att växla fram och tillbaka mellan applikationer och webbläsarflikar.

8. Har jag verkligen råd med detta?

Priser per användare kan vara missvisande. För många CRM-system återspeglar de låga månadskostnaderna inte alla dolda avgifter som kan tillkomma längs vägen.

Finns det några obligatoriska avgifter för introduktion och utbildning? Måste du betala extra för ytterligare kontakter eller rapporteringsmöjligheter? Finns det extra avgifter för datalagring? Alla dessa extra kostnader kan öka din årliga CRM-kostnad, så se till att du gör din research i förväg.

Ett viktigt försäljningsargument för oss var Nutshell:s integrationer. Cirka 70% av vår kommunikation sker via Google Mail, så som ni kan föreställa er var en sömlös integration mellan vår e-post och vårt CRM helt avgörande.

Stephen S. VP för marknadsföring

Ta reda på vilka de vanligaste problemen är som företag stöter på med CRM-programvara.

Frequently asked questions about CRMs

As a review of the most common questions about CRMs, check out these FAQs:

What is a CRM system?

A CRM system is a tool designed to streamline and optimize how you manage interactions with your customers. It centralizes customer data, allowing you to track leads, nurture relationships, and improve customer satisfaction.

What are the benefits of a CRM?

The benefits of a CRM are multifaceted. By implementing a CRM system, you can expect improved customer relationships, enhanced communication, and streamlined processes. These systems facilitate personalized interactions, better sales management, and increased productivity. Furthermore, they provide insightful analytics for smarter decision-making and a significant boost to your bottom line.

How much does a CRM cost?

CRM costs can vary significantly based on factors such as the features, scale, and the provider you choose. While prices differ, there are options to fit various budgets, from scalable plans for small businesses to enterprise-level solutions. CRM pricing is typically based on the number of users and calculated on a monthly or annual basis.

Vad kommer härnäst?

Nu när du vet hur CRM tillför värde till ditt företag, vad du ska tänka på när du utvärderar olika CRM-system och om ditt företag är redo att införa ett CRM-system är det dags att börja utvärdera dina alternativ och ta reda på om Nutshell passar dig.

Prova Nutshell gratis i 14 dagareller använd vårt kontaktformulär för att nå en av våra CRM-experter. Vi svarar gärna på frågor om hur Nutshell kan bidra till tillväxt i ditt företag.

Prova Nutshell gratis i 14 dagar!

INGET KREDITKORT KRÄVS

KOM I GÅNG

TILLBAKA TILL TOPPEN

Gå med i 30 000+ andra proffs inom försäljning och marknadsföring. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Sell to Win!