Hva kan CRM gjøre for virksomheten min?

Hva er CRM?

hva er en crm og hva gjør den?

CRM-programvare, en forkortelse for Customer Relationship Management Software, er programvare som bedrifter bruker for å inngå flere avtaler og bygge bedre relasjoner med kunder, potensielle kunder og andre kontakter.

CRM systems enable businesses to:

 • Samle inn, lagre, administrere og analysere kontaktinformasjon.
 • Spore kundeinteraksjoner og salgsprosesser
 • Automatiser deler av salgsprosessen og den oppsøkende virksomheten.
 • Visualisere salgs- og kundedata gjennom rapportering
 • Og mer til

Hva betyr dette for deg? Kort sagt gjør CRM deg i stand til å forstå og håndtere relasjonene dine til potensielle kunder, leads og kunder bedre, slik at du kan øke inntektene mer effektivt.

Relaterte artikler:

Hva kan et CRM-system gjøre?

CRM er ikke bare en adressebok. Det gir teamet ditt mulighet til å bygge relasjoner på en mer effektiv måte og gi den beste kundeopplevelsen fra evaluering til kjøp. Kundedata er byggesteinen i CRM-systemer. Blant annet salgs-, markedsførings- og kundeserviceteam bruker CRM-systemer til funksjoner som:

 • Kontaktadministrasjon - CRM-programvare lagrer og organiserer kundekontaktinformasjon. Dette inkluderer kategorisering og segmentering av kontakter, samt sporing av deres interaksjon med virksomheten. Kontaktadministrasjon er en av CRM-systemets kjernefunksjoner.
 • Håndtering av pipeline - CRM hjelper salgsteamene med å definere salgsprosesser og pipelines. Når all pipeline-informasjon er samlet på ett sted i CRM-systemet, vet salgsteamet alltid hva som er neste trinn i salgsprosessen, og hvor i pipelinen hvert enkelt kundeemne befinner seg til enhver tid.
 • Salgsautomatisering - Salg steam bruker CRM-systemer til å automatisere deler av salgsprosessene, noe som gjør dem mer effektive og gjør det mulig å bruke mer tid på de mest effektive aktivitetene. CRM-systemer kan automatisere oppgaver som å tildele leads til salgsrepresentanter, flytte leads gjennom pipelines, sende e-post og rapportere resultater.
 • Automatisering av markedsføring - Markedsføringsansvarlige bruker CRM til automatisering av markedsføring, inkludert automatiserte e-postkampanjer, markedsføringskampanjer i sosiale medier, leadpleie og markedsføringsanalyse.
 • Kundeservice og support - Kundeservice og support er en viktig funksjon i CRM-programvare. CRM hjelper kundesupportteamene med å holde oversikt over kundeforespørsler og interaksjoner, automatisere deler av prosessene og analysere kundeservicedata. Dette skaper en mer organisert og effektiv kundeservice- og supportopplevelse.
 • Analyse og rapportering - CRM-programvare tilbyr analyse- og rapporteringsfunksjoner som gjør det mulig for bedrifter å overvåke salgs-, support- og markedsføringsresultater, tilpasse rapporter for å få en bedre forståelse av kundens livssyklus og visualisere dataene. Avanserte analyse- og rapporteringsfunksjoner kan hjelpe bedrifter med å engasjere kundene bedre og allokere ressurser for å forbedre avkastningen gjennom CRM-programvaren.
 • Integrasjoner med andre verktøy - CRM-systemer kan integreres med andre verktøy som martech, regnskapsprogramvare, e-handelssystemer, kommunikasjonsverktøy og datalagrings- eller administrasjonssystemer. Integrasjoner gjør CRM-verktøyene enda mer nyttige og hjelper deg med å holde dataene dine konsistente på tvers av alle verktøyene.
 • Kanalattribusjon - Bonuspoeng hvis CRM-systemet ditt har kanalattribusjon (som Nutshell). Kanalattribusjon hjelper deg med å forstå hvilke av markedsføringstiltakene dine som fører til de beste potensielle kundene og flest avsluttede avtaler. Med disse dataene kan du ta bedre beslutninger om hvordan du skal fordele markedsføringsbudsjettet.
 • Meeting scheduling – Some CRMs, including Nutshell, include tools that help streamline scheduling meetings with leads and customers. With Nutshell’s Scheduler tool, you can send meeting invitations from within your CRM and automatically collect attendee information.

Salg, markedsføring, kundestøtte og andre team kan bruke CRM til å forbedre kunderelasjonene, inngå flere avtaler og øke omsetningen. Tidligere var det bare de største selskapene som hadde råd til CRM-programvare, som var komplisert å lære seg og implementere. I dag har bedrifter i alle størrelser tilgang til brukervennlige og rimelige CRM-programvarealternativer.

Relaterte artikler: Hva gjør et CRM-system? , 5 CRM-begreper du bør kjenne til

LIVE DEMO

Er du klar til å se Nutshell i aksjon?

Attend a live guided tour!

Every Tuesday at 11am ET/8am PT

Every Friday at 3pm ET/12pm PT

SAVE YOUR SEAT

Ulike typer CRM

Det finnes mange ulike typer CRM-programvare med unike funksjoner, blant annet operasjonelle, samarbeidsorienterte og analytiske CRM-systemer. CRM-programvare er et verdifullt verktøy som kan variere i kompleksitet avhengig av bedriftens eller bransjens behov. Både enkle og profesjonelle CRM-systemer hjelper bedrifter med å administrere kundekontakten, forbedre relasjonene, øke salget og automatisere prosesser og arbeidsflyter. 

Nedenfor finner du noen ulike CRM-typer:

Operasjonelle CRM-systemer

Operasjonelle CRM-systemer automatiserer og effektiviserer den daglige driften eller forretningsprosessene. Muligheten til å effektivisere salgs-, markedsførings- og kundeserviceprosesser gjør operasjonelle CRM-systemer svært funksjonelle for bedrifter. Operasjonelle CRM-systemer håndterer kontakt- eller kundedata, salgspipelines, interaksjoner med virksomheten og annen viktig prosessdrevet informasjon. 

Ved å samle inn kunde- og prosessdata kan operativ CRM-programvare spore salgspipelinen, støtte lead management og automatisere salgs-, markedsførings- og kundeserviceoppgaver. Automatiserte drifts- og prosessarbeidsflyter gjennom et operativt CRM-system gjør det mulig for de ansatte å fokusere på mindre repetitive oppgaver i det daglige arbeidet.

Viktige funksjoner i et operativt CRM-system: 

 • Kontaktadministrasjon
 • Salgsledelse
 • Automatisering av markedsføring
 • Service- og supportverktøy
 • Verktøy for samarbeid
 • Håndtering av arbeidsflyt
 • Alternativer for tilpasning
 • Integrering med annen programvare
 • Analyse og rapportering

Looking for an easy-to-use CRM with all of these features and more?

Nutshell has what you need.

Explore Nutshell’s Features

Hvorfor bedrifter har nytte av operasjonelle CRM-systemer:

 • Forbedret organisering av kundedata
 • Bedre definerte prosesser for salg, support og mer.
 • Økt effektivitet gjennom automatisering

Analytiske CRM-systemer

Analytisk CRM fokuserer først og fremst på å få innsikt i kundeatferd og preferanser gjennom datainnsamling og analyse. Analytisk CRM omfatter ofte rapporterings- og analyseteknologi som prediktiv analyse og datautvinning. 

Ved hjelp av avanserte rapporterings- og visualiseringsverktøy kan analytiske CRM-systemer gi bedrifter en bedre forståelse av kundenes atferd og livstidsverdi. Analytiske CRM-systemer gir verdifull forretningsinformasjon gjennom blant annet lead scoring og inntektsprognoser. 

Til syvende og sist gjør analytiske CRM-systemer deg i stand til å håndtere kunderelasjoner og nøkkeltall gjennom lagring og analyse av data.

Viktige funksjoner i et analytisk CRM-system:

 • Salgsprognoser
 • Håndtering av rørledninger
 • Automatisering av markedsføring
 • Integrering med dataanalyseverktøy
 • Lead-scoring og -prioritering
 • Alternativer for tilpasning

Hvorfor bedrifter har nytte av analytiske CRM-systemer:

 • Bedre beslutningstaking 
 • Bedre prognoser 
 • Mer effektiv kundeengasjement 

Nutshell inkluderer verktøy for rapportering av salgsresultater, overvåking av leadvolum, salgsprognoser og mye mer. Utforsk rapporteringsfunksjonene på Nutshell.

Samarbeidende CRM-systemer

Samarbeidsorienterte CRM-systemer forenkler kommunikasjonen mellom viktige teammedlemmer, for eksempel selgere, markedsførere, toppledere og alle andre som er involvert i virksomhetens vekst. 

Ved hjelp av sanntidsdata, verdifull kundeinnsikt og prosessinformasjon hjelper samarbeidsorienterte CRM-systemer teammedlemmer i ulike avdelinger med å være på bølgelengde. 

CRM-programvare for samarbeid inkluderer ofte delte kalendere, oppgavelister, logger for kundekommunikasjon, 360-graders kundedata og dokumentbiblioteker. Integrasjoner med produktivitetsverktøy er en viktig del av CRM-systemene. 

Viktige funksjoner du bør se etter i et CRM-system for samarbeid:

 • Kontaktadministrasjon
 • Samarbeids- og kommunikasjonsverktøy (teammeddelelser, kalendere, oppgaveadministratorer, dokumentdeling)
 • Visualiseringer av arbeidsflytstyring
 • Felles rapportering og analyse
 • Integrering med kommunikasjonsapper
 • Alternativer for tilpasning
 • Tilgang på mobile enheter

Hvorfor bedrifter har nytte av CRM-samarbeid: 

 • Forbedret kommunikasjon og samhandling i teamet
 • Enhetlige data på tvers av avdelinger 
 • Bedre kundeservice

Se hvordan Nutshell hjelper deg med å holde teamet på samme side. Oppdag samarbeidsfunksjonene våre.

Andre typer CRM-systemer

Andre typer CRM-systemer du kan støte på er blant annet:

 • Strategiske CRM-systemer - Strategiske CRM-systemer brukes til å utvikle og gjennomføre langsiktige strategier for kundebehandling. De kan brukes til å spore langsiktig kundeverdi, kundelojalitet, kundelojalitet og kundens livstidsverdi. Strategisk CRM-programvare kan segmentere kunder basert på disse attributtene og spore kostnadene ved å skaffe nye kunder.
 • Cloud-based CRMs – Cloud-based CRMs are hosted on remote servers and accessed through the internet. Cloud-based CRMs may include the functionalities of collaborative, operational, and analytical CRMs. Businesses use cloud-based CRMs to access their information from anywhere without having software installed on a specific computer. Most modern CRMs are cloud-based, though some specialty CRMs may require downloaded software. For most businesses, a cloud-based CRM is essential to the operation of their campaigns and business strategy.
 • Sosiale CRM-systemer - Sosiale CRM-systemer er spesielt utviklet for å integreres med sosiale medier. Sosiale CRM-systemer samler inn data fra sosiale medier og integrerer dem med data om kundeinteraksjoner i andre kanaler. Disse CRM-systemene gjør det også enklere for bedrifter å kommunisere med kundene via sosiale medier.
 • Mobil-CRM - Mobil-CRM tar utgangspunkt i nøkkelfunksjonaliteten til de ulike programvaretypene for kunderelasjonshåndtering og tilbyr den gjennom en mobilapplikasjon. Mobilapper gjør CRM til en mer praktisk løsning for de fleste små bedrifter. De fleste moderne CRM-systemer tilbyr en mobilapp.
 • AI-powered CRMs – As artificial intelligence technologies become more widely available, CRMs are beginning to integrate AI into their functionality. With AI, CRM users can automate more elements of the sales process, quickly find the data they’re looking for, and generate insights into their relationships and campaigns. Explore Nutshell’s AI capabilities.

Get an easy-to-use CRM that’s intuitive yet powerful

Give our powerful, easy-to-use CRM a try for free for 14 days — no credit card required!

START DIN GRATIS PRØVEPERIODE

Hvorfor er CRM-programvare viktig?

CRM-programvare gjør det mulig for bedrifter å administrere, analysere og utnytte samspillet med kunder eller potensielle kunder. CRM integrerer kundedataene i en sentralisert plattform som gjør det mulig for salgsteamene å administrere, analysere og forutsi potensielle kunders atferd.

Lagring av viktige kundedata gir CRM-brukere innsikt i salgspipelines og kundeatferd. CRM-programvare er avgjørende for bedrifter som ønsker å administrere kundeinteraksjoner og -relasjoner.

Uten et CRM-system vet ikke bedriftene hvordan kundene deres interagerer med salgsteamet, markedsføringskampanjer og kundestøtte. Når bedrifter ikke forstår kundene sine, får de problemer med å konkurrere.

Hva kan CRM gjøre for meg?

Da virksomheten din startet, var det fornuftig å spore kunder via e-post, adressebøker og regneark.

Men nå vokser selskapet ditt - og mer vekst betyr flere muligheter til å endre måten du driver virksomheten på. Akkurat nå:

 • Regneark er vanskelige å oppdatere, tolke og holde synkronisert med teamet ditt.
 • Verdifull kundeinformasjon gjemmer seg i de ansattes innbokser.
 • Notater blir borte eller kastet.
 • Kundekommunikasjonen er inkonsekvent mellom de ansatte.

Det virkelige problemet er at de viktigste dataene er spredt over flere systemer og personer, noe som gjør det vanskelig å utnytte informasjonen og samarbeide om salg.

Deter her CRM kommer inn i bildet.

Vi kjørte på regneark, og det begynte å bli uholdbart.

Adam K. Grunnlegger og administrerende direktør

Et moderne CRM hjelper deg og teamet ditt med å...

1. Samle alle dataene dine på ett lett tilgjengelig sted.

CRM-programvare sentraliserer kundedataene dine slik at alle i bedriften får tilgang til all informasjon de trenger fra én plattform.

‍Kontaktinformasjon

‍Søkopp kundenes e-postadresser, telefonnumre, postadresser, nettsteder og kontoer på sosiale medier.

‍Kommunikasjonshistorikk

‍Sporalle interaksjoner via e-post, telefonsamtaler, nettprat og kundesupportsaker.

‍Kundehistorikk

‍ Referertil lengden på kundeforhold, kjøpshistorikk og hvordan kundene finner virksomheten din.

2. Selg mer og raskere

Manuell dataregistrering er en av de største produktivitetsdriverne for selgere. CRM automatiserer mange av disse repetitive administrative oppgavene, slik at teamet kan bruke mindre tid på å skrive og mer tid på å selge.

CRM hjelper deg også med å bygge opp en standardisert salgsprosesssom gir teamet et trinnvis veikart for avslutning av avtaler og bidrar til å redusere lengden på salgssyklusene.

Med en salgsprosess kan du...

Forbedre salgsmetodene dine kontinuerlig.

‍Salgsprosessenegir deg de dataene du trenger for å identifisere årsaken til at avtaler ikke kommer i gang, iverksette tiltak for å løse problemene og sikre at teamet fokuserer på de aktivitetene som genererer mest inntekter.

‍Predikersalget ditt på en nøyaktig måte

‍ Meden mer nøyaktig oversikt over gevinstprosenten kan salgssjefene på en pålitelig måte forutsi hvor mange salg teamet deres vil avslutte fra et gitt antall leads, og sette realistiske inntektsmål.

Få nyansatte raskt i gang med arbeidet

‍Enstandardisert salgsprosess gjør det raskt, enkelt og nesten idiotsikkert å lære opp selgere ved å vise dem hva de skal gjøre i alle faser av salget. Selv uerfarne selgere kan få umiddelbar effekt så snart de har lært seg de grunnleggende trinnene i salgsprosessen.

Gi en bedre kundeopplevelse

‍Nåren selger presser en kunde inn i en salgsfase han eller hun ikke forventer, kan det ødelegge avtalen og forholdet til kjøperen. En salgsprosess sikrer at selgeren ikke går videre med salget før kjøperen er klar til å gå videre.

Vi har bygget opp en fantastisk salgsprosess i Nutshell som har ført til at vi har en avslutningsrate på rundt 30 % for alle potensielle kunder.

Matthew W. Produktsjef

3. Hold fokus på kundene dine

Ved å ha tilgang til informasjon om kundenes interesser og atferd kan selgerne forfølge de riktige mulighetene til rett tid, eller samarbeide med markedsføringsteamet for å levere målrettet og nyttig innhold til potensielle kunder. Salg blir en mer personlig opplevelse med fokus på kunden.

CRM-data hjelper deg også med å forutse kundenes behov før de kontakter deg, og supportteamet kan gjøre kundene fornøyde ved å løse problemene så snart de oppstår.

Les mer om de viktigste fordelene med CRM-programvare.

Hvem får utbytte av CRM?

Alle team i organisasjonen som har kontakt med kunder, kan ha stor nytte av å bruke CRM, inkludert salgs-, markedsførings-, support- og ledelsesteam.

CRM hjelper salget

Selg smartere

‍CRM-programvaregjør det mulig for selgerne å administrere avtaler og all salgskommunikasjon fra ett sentralt sted. Ved å integrerer CRM-systemet med organisasjonens forretningsverktøy-som e-post, kalender og programvare for automatisering av markedsføring, slipper selgerne å kaste bort tid og krefter på å bytte frem og tilbake mellom ulike programmer.

CRM-programvare gir også full innsikt i status for alle pågående avtaler, og hjelper salgssjefene med å coache teamet, fastsette kvoter og følge opp den enkelte selgers prestasjoner.

‍ Aldrimiste ballen

‍Medet CRM-system kan du automatisere påminnelser til teamet ditt om å kontakte potensielle kunder til rett tid, slik at potensielle kunder aldri går tapt. Når du kan se hva som skal gjøres for hver enkelt avtale, slipper selgerne å gjette seg frem og blir mindre stresset.

‍Hold degoppdatert

‍Moderneskybaserte CRM-plattformer er tilgjengelige fra hvilken som helst enhet, noe som betyr at ikke alle avtalene dine blir liggende på kontoret. Med mobil CRM-tilgang og smarttelefonvarsler går selgerne ikke glipp av noe viktig, uansett om de sitter på et fly, er ute hos en kunde eller er på vei inn i et møte.

‍Investere idet som fungerer, og slutte med det som ikke fungerer

‍I stedetfor å gjette kan en salgssjef spore årsakene til at avtaler vinnes eller tapes. Ved å analysere CRM-systemets kundedatamønstre og salgsrapporter kan salgssjefen finne ut hvilke metoder som er effektive, og hvilke som bør forbedres.

Relaterte artikler:

CRM hjelper markedsføringen

Finn ut hvordan potensielle kunder finner deg

‍CRMhjelper deg med å spore hvordan potensielle kunder finner virksomheten din - gjennom søk på nettet, messereller spesifikke markedsføringskampanjer, slik at du kan finne ut hvor du får mest igjen for markedsføringsinvesteringene.

Ved å få tilgang til bedriftens salgsinteraksjoner kan markedsføringsteamet få en bedre forståelse av kundenes bekymringer og vanlige spørsmål, og bruke denne informasjonen til å skape mer relevant innhold.

‍Opprettholdekundenes engasjement

‍CRM-ersamler inn et vell av verdifulle data som markedsføringsteamet kan bruke til å gjøre potensielle kunder til kunder og kunder til ambassadører.

Moderne CRM-systemer kan også integreres med en rekke markedsføringsverktøy, slik at markedsførere kan lage effektive e-postkampanjer, landingssider, skjemaer og annonser som sørger for at potensielle kunder beveger seg jevnt og trutt gjennom trakten.

CRM hjelper kundestøtte

Tilpass kundeopplevelsen

‍ Når du kjennerhistorikken til tidligere samtaler med hver enkelt kunde, kan supportteamet levere utmerket kundeservice hver gang. Ved å gi tilgang til detaljerte kundenotater og interaksjoner kan supportteamet se hvem som står bak hver enkelt henvendelse.

‍Løsekundeproblemer raskere

‍ Raskereresponstid på supportforespørsler betyr en mer behagelig og tilfredsstillende kundeopplevelse. For at det skal skje, må kundedataene være et klikk unna.

CRM kobler viktig kundeinformasjon - inkludert kjøpte produkter, kundehistorikk og tidligere interaksjoner - til hver enkelt supportsak, slik at du kan løse kundenes problemer raskere og mer effektivt.

‍Konsolidereall kundekommunikasjon

I tillegg til å logge e-postsamtaler og telefonsamtaler kan CRM integreres med nettbaserte chat-verktøy, slik at alle supportrelaterte kundechatter lagres i CRM-systemet. Supportteamet kan gå gjennom disse lagrede samtalene i fremtiden eller sende et sammendrag til kundene etter at de har fullført en serviceforespørsel.

CRM hjelper bedriftsledere

Måle og utvikle virksomheten din

‍Å hatilgang til data om salgsmuligheter, trender og prognoser er avgjørende for å kunne utarbeide bedriftens umiddelbare og langsiktige handlingsplaner.

Bedriftsledere kan bruke CRM-data til å identifisere hvilke markeder og produkter som er mest lønnsomme, og vurdere hvordan de kan justere strategien for å nå sine mål.

‍Optimalisereteamets ytelse

‍CRMholder bedriftsledere oppdatert på virksomhetens tilstand, og om hvert enkelt team er i rute i forhold til avdelingens mål.

Salgsrapporter i sanntid kan hjelpe bedriftsledelsen med å identifisere ineffektivitet i salgsprosessen, avkastningen på investeringene i markedsføringskampanjer og om noen kunder ikke får den støtten de trenger.

Relaterte artikler:

Do I need a CRM?

Bedrifter begynner ofte å lete etter CRM når salgskommunikasjonen begynner å bli rotete - og da har de allerede mistet muligheter og inntekter på grunn av uorganisering.

Vårt råd? Ikke la deg selv komme til det punktet. Så snart bedriften har et salgsteam på plass, er det på tide å se etter et CRM-system.er det på tide å se etter et CRM-system.

For å sikre at du får mest mulig ut av CRM-investeringen, bør du stille deg selv følgende tre spørsmål før du går i gang.

tegn på at du trenger et CRM

1. Har jeg en salgsprosess?

CRM er utviklet for å utfylle dine nåværende salgsrutiner. Hvis bedriften din ikke allerede har et standardisert system for å konvertere leads til kunder, bør du ta deg tid til å tenke gjennom hvordan salgsteamet genererer leads og hvilke aktiviteter selgerne gjennomfører for å lukke dem. Deretter kan du skissere en trinnvis salgsprosess som teamet kan følge.

2. Vet jeg hva jeg vil løse?

Hvilke kundeproblemer trenger forbedring i din bedrift? Sliter dere med salgsvekst, kundebevaring, mersalg eller kundetilfredshet?

Definer hvilke problemer dere opplever når dere samhandler med kundene. På den måten kan du umiddelbart konsentrere deg om å finne løsninger etter at du har overført bedriftens systemer til CRM-systemet.

Med Nutshell har vi fått bedre oversikt over kontakter, e-poster og tilbud, og vi har spart de ansatte for timevis med gjentatt dataregistrering!

Clinton A. COO

3. Har jeg full oppslutning?

Lav brukeradopsjon oppgis ofte som den viktigste hovedårsaken til mislykkede CRM-initiativer.så det er helt avgjørende å få hele teamet med på laget. Ledelsen må forplikte seg til å overføre forretningsdata til CRM-systemet, og selgere og teamledere må forplikte seg til å bruke det konsekvent og regelmessig.

For å oppnå full oppslutning må du vise nøyaktig hvordan CRM-systemet vil gi verdi for hver enkelt stilling i bedriften, og sørge for å involvere salgsteamet i beslutningsprosessen; hvis selgerne ikke liker hvordan CRM-systemet ser ut og føles, kommer de ikke til å bruke det.

Jeg liker at alle i teamet har tilgang til den samme informasjonen i stedet for å ha flere databaser i interne e-postlister.

Katie P. Spesialist på markedskommunikasjon

Relaterte artikler:

Hvordan velger jeg riktig CRM-system?

For salgsteam i små bedrifter er det noen CRM-fordeler som er kjekke å ha, mens andre er helt avgjørende. Disse åtte punktene bør ikke være til forhandling når du undersøker CRM-løsninger.

1. Kan den spore all team- og kundekommunikasjon?

Kommunikasjonen med kundene dine kan omfatte både e-postsamtaler, telefonsamtaler og nettprat. CRM-systemet bør kunne samle all kommunikasjon på ett sted, slik at du vet hva du skal gjøre videre og aldri mister viktige detaljer.

De beste CRM-systemene gjør det enkelt å legge inn kundedata, følge kundeinteraksjoner på tvers av team og raskt finne informasjonen du trenger. Pro tips: Før du velger et CRM-system, bør du forsikre deg om at det kan importere kommunikasjonshistorikk fra de kontakthåndteringsverktøyene du bruker i dag (f.eks. regneark eller et tidligere CRM-system).

2. Hvor enkel er den å bruke for de ansatte?

Selgere er ikke programvareeksperter, så CRM-systemet bør være så brukervennlig som mulig. Ideelt sett bør designet og grensesnittet være intuitivt nok til at alle i bedriften raskt kan lære seg systemet og begynne å bruke det med en gang.

SAMMENLIGNE

Hvilket CRM-system har de funksjonene du trenger?

I det interaktive regnearket vårt sammenligner vi fordelene med Nutshell, din eksisterende kontakthåndteringsløsning og eventuelle andre CRM-systemer du vurderer for øyeblikket.

GRATIS NEDLASTING

3. Kan du bruke den når du er på farten?

CRM-programvaren bør være tilgjengelig og brukervennlig på alle enheter, inkludert mobiltelefoner, slik at du kan få tilgang til avtalene dine uansett hvor du befinner deg.

4. Hvor godt tilpasser den seg din nåværende salgsprosess?

Å implementere et CRM-system betyr ikke at du må endre måten du selger på. En CRM-plattform bør enkelt kunne tilpasses din nåværende praksis, samtidig som den inneholder tidsbesparende automatiseringsverktøy og tilpasninger som hjelper deg å selge mer effektivt.

5. Kan den importere eksisterende kundedata?

Ingen starter fra bunnen av. Forsikre deg om at CRM-systemet du vurderer, gjør det enkelt å importere eksisterende kundeinformasjon, slik at du slipper å bruke ukevis på å skrive inn potensielle kunder og kunder manuelt.

Jeg hadde ingen anelse om hva "CRM" var, og mange av programmene jeg så på, krevde forretningsbakgrunn for å tyde brukermanualen. Nutshell var intuitivt. Å kunne bruke iPhone og Facebook virket som den eneste bakgrunnen jeg trengte for å komme i gang!

Bethany R. Visepresident

6. Tilbyr den tilpassede rapporter og resultatsporing?

Ta en nærmere titt på hvordan CRM-systemet henter inn kundedata til sine rapporter. Hvilken innsikt kan du få fra kundeatferd, interaksjoner og teamaktivitet? Kan rapportene eksporteres og deles? Hvor enkelt er det å tilpasse CRM-rapporteringen for å finne den informasjonen som er viktigst for teamet ditt?

7. Kan den integreres med de verktøyene virksomheten bruker?

CRM-plattformen bør gi deg mulighet til å administrere alle salgsaktiviteter og kundedata fra ett sted. Ved å velge en CRM-plattform som enkelt kan integreres med e-post, nettprat og dokumentdelingsprogrammer, slipper du å bruke dagen på å bytte frem og tilbake mellom applikasjoner og nettleserfaner.

8. Har jeg virkelig råd til dette?

Priser per bruker kan være misvisende. For mange CRM-systemer gjenspeiler ikke de lave månedskostnadene alle de skjulte kostnadene du kan bli sittende med underveis.

Må du betale ekstra for opplæring og innføring? Må du betale ekstra for flere kontakter eller rapporteringsmuligheter? Må du betale ekstra for datalagring? Alle disse ekstrakostnadene kan få de årlige CRM-utgiftene til å eksplodere, så sørg for å gjøre undersøkelser på forhånd.

Et viktig salgsargument for oss var Nutshellsine integrasjoner. Omtrent 70 % av kommunikasjonen vår skjer via Google Mail, så en sømløs integrasjon mellom e-posten og CRM-systemet var helt avgjørende for oss.

Stephen S. Markedsdirektør

Finn ut hva som er noen av de vanligste problemene bedrifter støter på med CRM-programvare.

Frequently asked questions about CRMs

As a review of the most common questions about CRMs, check out these FAQs:

What is a CRM system?

A CRM system is a tool designed to streamline and optimize how you manage interactions with your customers. It centralizes customer data, allowing you to track leads, nurture relationships, and improve customer satisfaction.

What are the benefits of a CRM?

The benefits of a CRM are multifaceted. By implementing a CRM system, you can expect improved customer relationships, enhanced communication, and streamlined processes. These systems facilitate personalized interactions, better sales management, and increased productivity. Furthermore, they provide insightful analytics for smarter decision-making and a significant boost to your bottom line.

How much does a CRM cost?

CRM costs can vary significantly based on factors such as the features, scale, and the provider you choose. While prices differ, there are options to fit various budgets, from scalable plans for small businesses to enterprise-level solutions. CRM pricing is typically based on the number of users and calculated on a monthly or annual basis.

Hva blir det neste?

Nå som du vet hvordan CRM gir bedriften din verdi, hva du bør tenke på når du vurderer ulike CRM-systemer, og om bedriften din er klar til å ta i bruk et slikt system, er det på tide å begynne å vurdere alternativene og finne ut om Nutshell passer for deg.

Prøv Nutshell gratis i 14 dagereller bruk vårt kontaktskjema for å kontakte en av våre CRM-eksperter. Vi svarer gjerne på spørsmål om hvordan Nutshell kan bidra til vekst i virksomheten din.

Prøv Nutshell gratis i 14 dager!

IKKE BEHOV FOR KREDITTKORT

KOM I GANG

TILBAKE TIL TOPP

Bli med over 30 000 andre fagfolk innen salg og markedsføring. Abonner på nyhetsbrevet Sell to Win!