Jämför kostnaden för ett CRM-system med dess fördelar

Last updated on: November 7, 2023

CRM-plattformar (Customer Relationship Management) är några av de bästa verktygen som finns för marknadsföring och försäljning. De kan göra allt möjligt för ditt företag, från att tillhandahålla omfattande försäljningsrapporter till att automatisera din e-postmarknadsföring.

Självklart kostar CRM-system också pengar. Så när du väljer ett CRM-system och försöker ta reda på hur mycket det hjälper ditt företag, är en av de bästa metoderna att jämföra kostnaden för ett CRM-system med dess fördelar. Det är vad vi kommer att diskutera på den här sidan.

Hur man beräknar ROI för ett CRM-system

Ett av de bästa sätten att jämföra kostnaden för ett CRM-system med dess fördelar är att beräkna dess avkastning på investeringen (ROI). Det innebär att du tittar på hur mycket CRM-systemet kostar och sedan jämför det med hur mycket det bidrar till dina intäkter. Ju högre ROI, desto mer lönsamt är CRM-systemet.

Formeln för avkastning på investerat kapital är:

ROI = [(totala intäkter från CRM - totala kostnader för CRM) / totala kostnader för CRM] x 100

Med den här formeln kan du enkelt se den totala ekonomiska nyttan av ditt CRM. Om din CRM-ROI är negativ innebär det att du spenderar mer än du tjänar, vilket är dåliga nyheter. Men även om du har en positiv ROI är det inte säkert att det är önskvärt om siffran är låg.

Bedömning av CRM:s inverkan på intäkterna

ROI gör det möjligt att göra en ekonomisk jämförelse av CRM-systemets fördelar och kostnader. Några av de viktigaste fördelarna med ett CRM-system är

  • Förbättrat kundengagemang och lojalitet
  • Ökade leads och ökad försäljning
  • Effektivare interna processer

När du överväger CRM-systemets övergripande användbarhet och väger det mot kostnaderna är det viktigt att ta hänsyn till alla fördelar och hur de kan påverka intäkterna.

För att få den mest exakta uppskattningen av CRM-systemets påverkan på intäkterna bör du ta hänsyn till flera olika mått i dina bedömningar.

Tänk på mått som själva intäkterna, säljcykelns längd, genomsnittlig affärsstorlek och avslutade affärer eller leads per säljare. Jämför dessa siffror före och efter att du började använda ditt CRM-system.

Det är också viktigt att beakta andra faktorer som kan ha påverkat intäkterna, t.ex. förändringar i teamstorlek, introduktion av nya produkter och marknadsfluktuationer.

Identifiering av områden för förbättring

När du jämför dina CRM-fördelar och kostnader hittar du sannolikt minst ett område där du kan öka din ROI ytterligare.

Till exempel kanske funktionerna för säljautomatisering i ditt CRM ger förbättringar, men du ser ingen betydande inverkan från funktionerna för e-postautomatisering. I så fall vet du att det är ett område som du bör optimera igen.

När det gäller hur du optimerar ditt CRM är svaret data. Du kan visa marknadsförings- och försäljningsrapporter för att se hur ditt CRM fungerar. Sedan kan du göra förbättringar baserat på vad datan säger dig. Med hjälp av dina data kan du till exempel se vilka typer av e-postmeddelanden som vissa kunder är mest benägna att öppna, vilket gör att du kan segmentera din målgrupp för att förbättra resultaten.

Datadrivna förbättringar kommer alltid att vara mer effektiva än gissningar eftersom de kan identifiera källan till problemet på ett korrekt sätt.

Nutshell är det optimala CRM-systemet för att öka din ROI

När du jämför kostnader och fördelar med CRM bör du titta på både CRM:s ROI och andra fördelar som är svårare att kvantifiera. Med hjälp av dessa mått, tillsammans med datarapporter från själva CRM-systemet, kan du identifiera områden som behöver förbättras.

Då kan du omoptimera ditt CRM för att ge fler fördelar till samma kostnad. Genom att göra detta regelbundet kan du kontinuerligt förbättra ditt CRM:s ROI över tid.

Om du letar efter ett CRM-system som kan ge ditt företag maximala intäkter är Nutshell det perfekta valet. Förutom sina fantastiska tjänster för datainsamling och kategorisering erbjuder Nutshell även funktioner för automatiserad försäljning och avancerad datarapportering.

Är du osäker på om Nutshell är rätt för dig? Kolla in vår 14-dagars kostnadsfria provperiod och se själv hur du kan dra nytta av den!

TILLBAKA TILL TOPPEN

Gå med i 30 000+ andra proffs inom försäljning och marknadsföring. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Sell to Win!